Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

“Go Itumela Motho yo o Boneng Botlhale”

“Go Itumela Motho yo o Boneng Botlhale”

 “Go Itumela Motho yo o Boneng Botlhale”

E NE e le mmoki, moagi le kgosi. E re ka a ne a amogela madi a a fetang diranta di le dimilione di le dikete tse 1,5 ka ngwaga, o ne a humile go feta kgosi le fa e le efe mo lefatsheng. Gape, monna yono o ne a tumile ka ntlha ya botlhale jwa gagwe. Kgosigadi nngwe e e neng e mo etetse e ne e kgatlhegile thata jaana mo e leng gore o ne a bolela jaana: “Bona! ke ne ke sa bolelelwa le fa e le sephatlo. O gaisitse ka botlhale le ka katlego dilo tse di utlwilweng tse ke neng ka di reetsa.” (1 Dikgosi 10:4-9) Boemo jwa ga Kgosi Solomone wa Iseraele ya bogologolo bo ne bo ntse jalo.

Solomone o ne a na le dikhumo le botlhale. Mme ke sone seo segolobogolo se neng se dira gore a tshwanelege go swetsa gore tota ke eng mo dilong tse pedi tseno se se leng botlhokwa thata. O ne a kwala jaana: “Go itumela motho yo o boneng botlhale, le motho yo o nnang le temogo, gonne go nna le jone e le papadi go botoka go na le go nna le selefera e le papadi mme go nna le jone e le kungo go botoka go na le gouta ka boyone. Bo tlhwatlhwakgolo go feta dikorale, mme dilo tse dingwe tsotlhe tse di go itumedisang ga di ka ke tsa lekanngwa le jone.”—Diane 3:13-15.

Gone mme, botlhale bo ka bonwa kae? Ke ka ntlha yang fa bo le botlhokwa go gaisa dikhumo? Ke dilo dife tse di dirang gore bo kgatlhe? Kgaolo ya bo8 ya buka ya Baebele ya Diane e e kwadilweng ke Solomone, e araba dipotso tseno ka tsela e e kgatlhang. Mo go yone botlhale bo a mothofadiwa, e kete bo kgona go bua le go dira sengwe. Mme botlhale ka bobone bo senola kafa bo kgatlhang ka teng le kafa bo leng botlhokwa ka teng.

“Bo Ntse bo Goela Kwa Godimo”

Kgaolo 8 ya Diane e simolola ka potso eno e e sa tlhokeng karabo: “A botlhale ga bo nne bo tlhaeletsa, le temogo a ga e nne e ntsha lentswe la yone?” * Ee, botlhale le temogo di nna di tlhaeletsa mme ga di tshwane le mosadi yo o se nang boitsholo jo bo siameng yo o iphitlhang mo lefifing a bo a sebaseba mafoko a a hepisang mo ditsebeng tsa mosha yo o jewang ke bodutu yo o se nang maitemogelo. (Diane 7:12) “Bo eme kwa godimo ga bogodimo, fa tseleng, kwa makopanelong a ditsela. Fa thoko ga dikgoro, kwa kgorong ya motse, bo ntse bo goela kwa godimo kwa botsenong jwa dikgoro.” (Diane 8:1-3) Lentswe le le nonofileng le le pelokgale la botlhale le utlwala sentle mo mafelong a botlhe—kwa dikgorong, mo makopanelong a ditsela, mo botsenong jwa motse. Batho ba kgona go utlwa lentswe leo motlhofo mme ba bo ba arabela.

Ke mang yo o ka ganelang gore botlhale jwa bomodimo jo bo kwadilweng mo Lefokong la Modimo le le tlhotlheleditsweng e leng Baebele le kgona go bonwa ke mo e ka nnang mongwe le mongwe yo o bo batlang mo lefatsheng? World Book Encyclopedia e bolela jaana: “Baebele ke buka e e badiwang thata go gaisa mo hisitoring.” E oketsa jaana: “Go ile ga anamisiwa dikhopi tse dintsi tsa Baebele go gaisa buka le fa e le efe. Mme gape Baebele e ile ya ranolwa ka  makgetlo a mantsi mo dipuong tse dintsi go gaisa buka epe.” E re ka Baebele e le teng e feletse kana ka dikarolo tse di rileng mo dipuong le maleme a a fetang 2 100, batho ba ba fetang diperesente di le 90 ba kgona bobotlana go bona karolo ya Lefoko la Modimo ka dipuo tsa bone.

Basupi ba ga Jehofa ba bolela molaetsa wa Baebele phatlalatsa gongwe le gongwe. Mo dinageng di le 235, ba rera dikgang tse di molemo tsa Bogosi jwa Modimo le go ruta batho boammaaruri jo bo mo Lefokong la Modimo ka tlhagafalo. Makwalopaka a bone a a theilweng mo Baebeleng e leng Tora ya Tebelo e e gatisiwang ka dipuo di le 140 le Tsogang! e e gatisiwang ka dipuo di le 83, go anamisiwa mo e ka nnang dimakasine di le dimilione di le 20 tsa nngwe le nngwe ya tsone. Eleruri botlhale bo nna bo ntse bo goela kwa godimo mo mafelong otlhe!

“Lentswe La me Le ya Kwa Baneng ba Batho”

Botlhale jo bo mothofaditsweng bo simolola go bua, bo bolela jaana: “Ke goela kwa go lona, lona batho, mme lentswe la me le ya kwa baneng ba batho. Lona ba ba se nang maitemogelo, tlhaloganyang botlhale; mme lona dimatla, tlhaloganyang pelo.”Diane 8:4, 5.

Taletso ya botlhale e gongwe le gongwe. Bo laletsa batho botlhe. Tota le ba ba se nang maitemogelo ba a lalediwa gore ba tle go bapala botlhale, kana bonokopela mme ba ba dimatla gore ba tle go bapala tlhaloganyo. Ebu, Basupi ba ga Jehofa ba dumela gore Baebele ke buka ya batho botlhe mme ba leka go kgothaletsa mongwe le mongwe yo ba kopanang nae, ba sa tlhaole ope, go e tlhatlhoba le go bona mafoko a botlhale a a mo go yone.

‘Magalapa A me A Bua Boammaaruri’

Botlhale bo tswelela jaana, fa bo dira boikuelo: “Reetsang, gonne ke bua ka dilo tse di kwa pelepele, mme ke bula dipounama tsa me kaga thokgamo. Gonne magalapa a me a buela boammaaruri kwa tlase; mme boikepo ke selo se se makgapha mo dipounameng tsa me. Mafoko otlhe a molomo wa me a siame. Mo gare ga one ga go na sepe se se kgopameng kgotsa se se sokameng.” Ee, dithuto tsa botlhale di molemo e bile di thokgame, di boammaaruri e bile di siame. Ga go na sepe se se tsietsang kana se se sokameng ka tsone. [Tsotlhe di] tlhamalalela kwa go yo o lemogang, e bile [di] thokgame mo go ba ba bonang kitso.”Diane 8:6-9.

Ka mo go tshwanelang, botlhale bo kgothaletsa jaana: “Tsayang kotlhao ya me e seng selefera, le kitso go na le gouta e e di gaisang tsotlhe.” Boikuelo jono bo a utlwala ka “gonne botlhale bo botoka go na le dikorale, mme dilo tse dingwe tsotlhe tse di itumedisang ga di ka ke tsa lekanngwa le jone.” (Diane 8:10, 11) Mme ke eng fa go ntse jalo? Ke eng se se dirang gore botlhale bo nne tlhwatlhwakgolo go gaisa dikhumo?

“Maungo A me A Botoka go Gaisa Gouta”

Dimpho tse botlhale bo di nayang moreetsi wa jone di botlhokwa thata go gaisa gouta, selefera kana dikorale. Fa botlhale bo tlhalosa gore dimpho tseno ke eng, bo bolela jaana: “Nna, botlhale, ke agile le bonokopela mme ke bona kitso ya bokgoni jwa go akanya. Go boifa Jehofa go raya go tlhoa bosula. Boikgodiso le boikgogomoso le tsela  e e bosula le molomo o o tletseng tshokamo ke di tlhoile.”Diane 8:12, 13.

Botlhale bo naya motho yo o nang najo bonokopela le bokgoni jwa go akanya. Motho yo o nang le botlhale jwa bomodimo o bile o tlotla le go boifa Modimo, ka gonne “go boifa Jehofa ke tshimologo ya botlhale.” (Diane 9:10) Ka gone, o ila se Jehofa a se ilang. Boikgodiso, boikgantsho, boitsholo jo bo sa siamang le puo e e sokameng di kgakala le ene. Go ila ga gagwe bosula go mo sireletsa gore a se ka a senngwa ke bosula jo bo bakiwang ke go nna le maatla. A bo go le botlhokwa jang ne mo go bao ba nang le maikarabelo mo phuthegong ya Bokeresete mmogo le ditlhogo tsa malapa, gore ba batle botlhale!

Botlhale bo tswelela jaana: “Ke na le kgakololo le botlhale jo bo mosola. Nna—tlhaloganyo; ke na le thata. Dikgosi di nna di busa ka nna, mme badiredi ba ba kwa godimo ba nna ba laolela tshiamo. Ka nna, dikgosana di nna di busa e le dikgosana, le batlotlegi botlhe ba atlhola ka tshiamo.” (Diane 8:14-16) Maungo a botlhale a akaretsa temogo, tlhaloganyo le thata—dilo tse babusi, badiredibagolo le batlotlegi ba di tlhokang thata. Botlhale bo botlhokwa thata mo go bao ba nang le taolo le bao ba gakololang ba bangwe.

Botlhale jwa mmatota bo ka bonwa ke botlhe. Mme le fa go ntse jalo, ga se batho botlhe ba ba bo bonang. Ba bangwe ba a bo gana kana ba a bo tila, tota le fa bo le fela mo pele ga bone. Botlhale bo bolela jaana: “Nna ke rata ba ba nthatang, mme ba ba mpatlang ke bone ba ba mponang.” (Diane 8:17) Botlhale bo ka bonwa fela ke bao ba bo batlang ka tlhoafalo.

Ditsela tsa botlhale di thokgame e bile di siame. Bo duela ba ba bo batlang. Botlhale bo bolela jaana: “Ke na le dikhumo le kgalalelo, dilo tse di tlhwatlhwakgolo tsa boswa le tshiamo. Maungo a me a botoka go feta gouta, go feta gouta e e itshekileng, le kungo ya me e botoka go feta selefera e e di gaisang tsotlhe. Ke tsamaya mo tselaneng ya tshiamo, mo gare ga ditsela tsa katlholo, go dira gore ba ba nthatang ba nne le dilwana; mme ke nna ke tladitse matlo a bone a polokelo.”Diane 8:18-21.

Mo godimo ga dinonofo le mekgwa e mentle e e jaaka bonokopela, bokgoni jwa go akanya, boikokobetso, temogo, botlhale jo bo mosola, tlhaloganyo, dimpho tsa botlhale di akaretsa dikhumo le tlotlo. Motho yo o botlhale a ka kgona go bona khumo ka tsela e e siameng mme o tla atlega semoyeng. (3 Johane 2) Botlhale gape bo leretse motho tlotlo. Mo godimo ga moo, a ka bona kgotsofalo ka ntlha ya se a se boneng, gape o na le kagiso ya mogopolo le segakolodi se se phepa mo pele ga Modimo. Ee, go sego motho yo o boneng botlhale. Ruri maungo a botlhale a botoka go gaisa gouta e e itshekileng le selefera e e di gaisang tsotlhe.

A bo kgakololo eno e re tshwanela jang ne e re ka re tshela mo lefatsheng leno le le ratang dilo tse di bonalang moo go gatelelwang thata go bona khumo ka ditsela tsotlhe le ka mekgwa yotlhe! E kete le ka motlha re ka se ka ra lebala botlhokwa jwa botlhale kana ra simolola go dirisa ditsela tse di sa siamang tsa go bona khumo. A le ka motlha re se ka ra itlhokomolosa ditsela tse re ka bonang botlhale ka tsone—dipokano tsa rona tsa Bokeresete le go ithuta Baebele ka  namana le dikgatiso tse re di neelwang ke “motlhanka yo o boikanyego le yo o botlhale”—fela gore re bone dikhumo.—Mathaio 24:45-47.

“Ke ne Ka Tlhongwa go Tswa Bosasimologeng”

Go mothofadiwa ga botlhale mo go kgaolo 8 ya Diane ga se fela tsela ya go tlhalosa dikarolo tsa nonofo e e sa bonaleng. Bo lebisitse gape ka tsela ya tshwantshetso mo popong e e botlhokwa thata ya ga Jehofa. Botlhale bo tswelela ka go bolela jaana: “Jehofa o nketshitse ke le tshimologo ya tsela ya gagwe, ke le wa ntlha mo go tse a di fitlheletseng bogologolo. Ke ne ka tlhongwa go tswa bosasimologeng, go tswa kwa tshimologong, go tswa metlheng ya bogologolo pele ga lefatshe. Ke ne ka tsholwa jaaka e kete ke ka ditlhabi tsa pelegi fa go ne go se na bodiba jo bo boteng jwa metsi, fa go ne go se na metswedi e e neng e tletse metsi thata. Pele ga fa dithaba di tlhongwa, pele ga dithota, ke ne ka tsholwa jaaka e kete ka ditlhabi tsa pelegi, fa a ne a ise a dire lefatshe le mafelo a a bulegileng le karolo ya ntlha ya lorole lo logolo lwa naga e e ungwang.”Diane 8:22-26.

A bo tlhaloso e e fa godimo ya botlhale jo bo mothofaditsweng e tsamaisana sentle jang ne le se se bolelwang ka “Lefoko” mo Dikwalong! Moaposetoloi Johane o ne a kwala jaana: “Mo tshimologong Lefoko o ne a le gone, mme Lefoko o ne a na le Modimo, mme Lefoko e ne e le modimo.” (Johane 1:1) Botlhale jo bo mothofaditsweng ka tsela ya tshwantshetso bo emela Morwa Modimo e bong Jesu Keresete, ka nako ya pele ga a nna motho. *

Jesu Keresete ke “leitibolo la popo yotlhe; ka gonne dilo tsotlhe tse dingwe di ne tsa bopiwa ka ene kwa magodimong le mo lefatsheng, dilo tse di bonalang le dilo tse di sa bonaleng.” (Bakolosa 1:15, 16) “Fa [Jehofa] a ne a baakanya magodimo ke ne ke le teng; fa a ne a laolela gore bodiba jo bo boteng jwa metsi bo nne kgolokwe, fa a ne a nitamisa maru a magolo kwa godimo, fa a ne a nonotsha metswedi ya bodiba jo bo boteng jwa metsi, fa a ne a tlhomela lewatle molao wa gagwe gore metsi a se ka a tlola taelo ya gagwe, fa a ne [a] tlhomela metheo ya lefatshe molao, foo ke ne ke le fa thoko ga gagwe ke le modiri yo o setswerere, mme ka nna yo o neng a ratwa ke ene ka tsela e e kgethegileng letsatsi le letsatsi, ke itumela fa pele ga gagwe ka dinako tsotlhe, ke itumelela naga e e ungwang ya lefatshe la gagwe, mme dilo tse ke neng ke di rata di ne di na le bomorwa batho.” (Diane 8:27-31) Morwa wa ga Jehofa wa leitibolo o ne a le fa thoko ga Rraagwe, a bereka ka tlhagafalo le ene—Mmopi wa legodimo le lefatshe yo go se nang ope yo o lekanang le ene. Fa Jehofa Modimo a ne a bopa motho wa ntlha, Morwawe o ne a mo thusa mo tirong eo jaaka Modiri yo o Setswerere. (Genesise 1:26) Ga go gakgamatse go bo Morwa Modimo a kgatlhegela batho e bile a ba rata thata!

“Go Itumela Motho yo o Ntheetsang”

Morwa Modimo yo e leng botlhale jo bo mothofaditsweng o bolela jaana: “Jaanong lona barwa, ntheetsang; ee, go itumela ba ba bolokang ditsela tsa me. Reetsang kotlhao mme lo tlhalefe, mme lo se ka lwa tlhokomologa ka gope. Go itumela motho yo o ntheetsang ka go nna a thantse fa dikgorong tsa me letsatsi le letsatsi, ka go lebelela dikota tsa dikgoro tsa me. Gonne yo o mponang ruri o tla bona botshelo, mme o nna le kamogelo e e tswang kwa go Jehofa. Mme yo o ntlhokang o direla moya wa gagwe tshiamololo; botlhe ba ba ntlhoileng thata ke ba ba ratang loso.”Diane 8:32-36.

Jesu Keresete ke setshwano sa botlhale jwa Modimo. “Mo go ene go subilwe matlotlo otlhe ka kelotlhoko a botlhale le a kitso.” (Bakolosa 2:3) Ka gone, a re mo reetseng ka kelotlhoko mme re latele dikgato tsa gagwe gaufi thata. (1 Petere 2:21) Fa re mo gana re direla moya wa rona tshiamololo e bile re rata loso ka gonne “ga go na poloko mo go ope o sele.” (Ditiro 4:12) Ebu, a re amogeleng Jesu e le motho yo Modimo a mo ntsheditseng go nna poloko ya rona. (Mathaio 20:28; Johane 3:16) Fa re dira jalo re tla nna le boitumelo jo bo nnang teng ka ‘go bona botshelo le kamogelo e e tswang kwa go Jehofa.’

[Dintlha tse di kwa tlase]

^ ser. 6 Lefoko la Sehebera la “botlhale” le mo bongtshading. Ka gone, dithanolo dingwe di dirisa maemedi a bongtshadi fa di bua ka botlhale.

^ ser. 25 Lebaka la go bo lefoko la Sehebera la “botlhale” ka metlha le dirisiwa ka bongtshadi ga le thulane le go bo botlhale bo dirisiwa go emela Morwa Modimo. Lefoko la Segerika la “lorato” mo polelwaneng e e reng “Modimo ke lorato” le lone le dirisiwa ka bongtshadi. (1 Johane 4:8) Le fa go ntse jalo, le dirisiwa go buiwa ka Modimo.

[Ditshwantsho mo go tsebe 26]

Botlhale bo botlhokwa thata mo go bao ba nang le maemo a boikarabelo

[Ditshwantsho mo go tsebe 27]

Lo se ka lwa itlhokomolosa dilo tse di nayang botlhale