Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

A o Dira Gore o Itsege Sentle mo Bathong ba Bangwe?

A o Dira Gore o Itsege Sentle mo Bathong ba Bangwe?

 A o Dira Gore o Itsege Sentle mo Bathong ba Bangwe?

‘Ga ke kgathale gore batho ba bangwe ba akanyang!’ Gongwe o ile wa iphitlhela o bolela jalo ka bopelokgale ka nako ya fa o ne o galefile kana o betilwe ke pelo. Mme fa go iphora jalo ka go phatloga go sena go fela, o ka nna wa ikutlwa o tshwenyegile thata. Ka ntlha yang? Ka gonne bontsi jwa rona re amega tota ka gore batho ba bangwe ba akanya eng ka rona.

EE RURI, re tshwanetse go amega ka maikutlo a batho ba bangwe. E re ka re le Bakeresete, badiredi ba ba tlhomilweng ba ga Jehofa Modimo, ke rona bao segolobogolo re tshwanetseng go amega ka tsela e e tshwanetseng ka gore batho ba bangwe ba re leba jang. Tota e bile, re “segakgamalelo sa go bogelwa go lefatshe.” (1 Bakorintha 4:9) Mo go 2 Bakorintha 6:3, 4, re fitlhela kgakololo eno e e utlwalang ya ga moaposetoloi Paulo: “Ka tsela epe ga re neye lebaka lepe la go kgopega, e le gore bodiredi jwa rona bo tle bo se ka jwa bonwa molato; mme ka tsela nngwe le nngwe re ikhaka gore re badiredi ba Modimo.”

Gone mme, go dira gore o itsege sentle mo go ba bangwe go kaya eng? A go raya gore re tshwanetse go ikgodisa kana go itlotlomatsa kana go tlotlomatsa bokgoni jo re nang najo? Nnyaa. Mme gone go raya gore re dirise mafoko a a mo go 1 Petere 2:12: “Nnang lo ntse lo na le boitshwaro jo bo molemomogolo mo merafeng, gore, . . . ba tle ba galaletse Modimo . . . ka ntlha ya ditiro tsa lona tse di molemomogolo tse ba leng basupi ba tsone ba ba di boneng ka matlho.” Bakeresete ba dira gore ba itsege sentle ka go dira gore boitshwaro jwa bone e nne bosupi! Seno kgabagare se baka Modimo e seng rona. Le fa go ntse jalo, go itsege sentle ga rona mo go ba bangwe go ka nna gape ga re solegela molemo. A re sekasekeng mabaka a mararo a go ka nnang jalo ka wena mo go one.

 Motho Yo o Ka Nnang Molekane wa Lenyalo

Ka sekai, tsaya kgang ya lenyalo. Ke mpho e e tswang kwa go Jehofa Modimo, “yo lelapa lengwe le lengwe kwa legodimong le mo lefatsheng le bidiwang ka ene.” (Baefeso 3:15) Gongwe o eletsa go nyala ka letsatsi lengwe. Fa e le gore go ntse jalo, o dira gore o itsiwe sentle go le kana kang go ka nna molekane wa lenyalo? Ee, o itiretse leina le le ntseng jang jaaka monna kana mosadi wa Mokeresete yo o sa nyalang?

Mo dinageng dingwe, malapa a amega thata ka seno. Ka sekai, kwa Ghana, fa batho ba babedi ba batla go nyalana, ke tlwaelo gore ba itsise batsadi ba bone. Batsadi bone ba tla itsise maloko a mangwe a lelapa. Batsadi ba monna ba tla simolola go botsisisa kafa mosadi a itsegeng ka teng mo lefelong la bone. Fa batsadi ba tlhatswegile pelo gore mosadi yono o a tshwanelega, ba tla itsise batsadi ba mosadi gore morwabone o batla go nyala morwadiabone. Go tloga foo batsadi ba mosadi ba tla sekaseka kafa monna a itsegeng ka teng pele ga ba dumela gore ba ka nyalana. Seane sengwe sa kwa Ghana sa re: “Botsa batho ba ba tshwanetseng go itse pele ga o tsena mo lenyalong.”

Go tweng ka dinaga tsa Bophirima, koo gantsi batho ba letlelelwang gore ba itlhophele balekane ba lenyalo? Tota le gone koo, monna kana mosadi yo o godileng wa Mokeresete o tla bo a dira sentle fa a ka dira gore batho ba ba itseng motho yo e tla nnang molekane wa gagwe wa lenyalo sentle, ba ba jaaka batsadi kana ditsala tse di godileng ba mmolelele ka ene ba sa fitlhe sepe. Go ya ka buka ya “Sephiri sa Boitumelo mo Lelapeng, mosadi a ka nna a botsa jaana: “‘Monna yono o itsege e le motho yo o ntseng jang? Ditsala tsa gagwe ke bomang? A o bonala a na le boikgapo? O tshwara jang batho ba ba godileng? O tswa mo lelapeng le le ntseng jang? O dirisana jang le lone? O leba madi jang? A o nwa bojalwa ka tsela e e feteletseng? A maikutlo a gagwe a fetofetoga ka bonako, mo a bileng a lwa? O na le maikarabelo afe mo phuthegong e bile o a dira jang? A ke tla kgona go mo naya tlotlo e e boteng?’—Lefitiko 19:32; Diane 22:29; 31:23; Baefeso 5:3-5, 33; 1 Timotheo 5:8; 6:10; Tito 2:6, 7.” *

Monna le ene o tla batlisisa ka mosadi ope fela wa Mokeresete yo a akanyang go mo nyala. Go ya ka Baebele, Boase o ne a kgatlhegela Ruthe jalo, e leng mosadi yo a neng a mo nyala moragonyana. Fa Ruthe a ne a botsa jaana: “Ana ke bonye botsalano mo matlhong a gago ka ntlha yang, fa e bo ne ne o ntlhokometse jaana ke le moeng?” Boase o ne a re: “Ke boleletswe ka botlalo gotlhe mo o go [dirileng].” (Ruthe 2:10-12) Ee, Boase o ne a sa tlhokomela ka boene fela gore Ruthe ke mosadi yo o ikanyegang, yo o ineetseng le yo o dirang ka natla mme gape o ne a utlwile dilo tse di kgatlhang ka ene mo go ba bangwe.

Ka tsela e e tshwanang, boitshwaro jwa gago bo tla amana le gore a batho ba go leba o le molekane yo o tshwanelang wa lenyalo. O dira gore o itsege sentle go le kana kang mo go ba bangwe mo kgannyeng eno?

Fa o Le Mothapiwa

Lefelo le o berekang kwa go lone ke lefelo le lengwe le mo go lone boitshwaro jo bontle bo ka go solegelang molemo. Boikutlo jwa go gaisanela go bona ditiro bo ka nna ba bo bo le bogolo. Bathapiwa  ba ba itsegeng ba se boikobo, ba ba tlholang ba le thari mo tirong, ba ba sa ikanyegeng gantsi ba a kobiwa. Dikhampani di ka nna gape tsa koba bathapiwa ba ba nang le boitemogelo gore di fokotse ditshenyegelo. Fa batho ba ba se nang ditiro ba batla ditiro tse disha, ba ka nna ba fitlhela gore dikhampani di botsa bathapi ba bone ba pele go batlisisa ka mekgwa, boikutlo le boitemogelo jwa bone. Bakeresete ba le bantsi ba ile ba dira gore ba itsege sentle mo bathaping ba bone ka boitshwaro jo bo tlotlegang, moaparo o o bori, maitseo a mantle le ka dinonofo tse di molemo tsa Bokeresete.

Boikanyegi ke nonofo e e ntseng jalo—ke nonofo e bathapi ba bantsi ba e batlang thata mo mothong. Le rona jaaka moaposetoloi Paulo, re batla “go itshwara ka mo go se nang matsoketsane mo dilong tsotlhe.” (Bahebera 13:18) Kwa khampaning nngwe ya moepo kwa Ghana, go ne ga begiwa gore go na le batho ba ba utswang ka bokukuntshwane. Mookamedi wa bodirelo, yo e neng e le Mosupi o ne a nna a bereka fa ba bangwe ba ne ba kobiwa. Ka ntlha yang? Balaodi ba khampani ba ne ba etse boikanyegi jwa gagwe tlhoko ka dingwaga tse dintsi. Gape go ne go itsege sentle gore ke motho yo o dirang ka natla le yo o tlotlang balaodi. Ebu, boitshwaro jwa gagwe jo bo siameng bo ile jwa dira gore a se ka a latlhegelwa ke tiro!

Ke dilo dife tse dingwe tse Mokeresete a ka di dirang go dira gore a itsege sentle kwa tirong? Ithute go dira tiro nngwe le nngwe e o e fiwang ka botswerere. (Diane 22:29) Dira ka manontlhotlho le ka tlhoafalo. (Diane 10:4; 13:4) Tlotla mothapi le mookamedi wa gago. (Baefeso 6:5) Go fitlha ka nako, boikanyegi, botswerere le go dira ka natla ke dilo tse bathapi ba di ratang mme dinonofo tseo di ka go thusa gore o bone tiro le fa gone go le thata go e bona.

Ditshiamelo Tsa Phuthego

Banna ba ba godileng sentle ba tlhokega thata gone jaanong go gaisa le fa e le leng pele go etelela pele mo phuthegong ya Bokeresete. Ka ntlha yang? Isaia o ile a porofeta jaana: “Dira gore lefelo la mogope wa gago le bulege thata. Mme a ba phutholole matsela a mogope wa motlaagana wa gago o mogolo.” (Isaia 54:2NW) Fela jaaka boporofeti jono bo boletse, phuthego ya ga Jehofa ya lefatshe lotlhe e nna e ntse e gola.

Ka gone fa o le monna wa Mokeresete, o ka dira jang gore o itsege o tshwanelwa ke go newa maikarabelo mangwe? Akanya ka sekao sa lekawana Timotheo. Luke o bega gore Timotheo “o ne a bolelwa ka molemo ke bakaulengwe kwa Lisetera le Ikonio.” Ebu, ka boitshwaro jwa gagwe jo bontle, lekawana leno le ne la dira gore le itsege sentle mo bathong ba bangwe mo metseng e mebedi e e farologaneng. Ka gone Paulo o ile a laletsa Timotheo gore a tsamaye le ene mo bodireding jwa gagwe jwa go eta.—Ditiro 16:1-4.

Gompieno motho a ka ‘gabalalela tiro ya bolebedi’ jang ka tsela e e tshwanetseng ya bomodimo? E ka se nne ka go ipuelela gore o tlhomiwe mme go na le moo e ka nna ka go lwela go nna le dinonofo tsa semoya tse di tlhokegang mo boikarabelong jo bo ntseng jalo. (1 Timotheo 3:1-10, 12, 13; Tito 1:5-9) A ka nna a bontsha gape gore “o eletsa tiro e e molemomogolo” ka go nna le seabe ka botlalo mo tirong ya go rera le ya go dira barutwa. (Mathaio 24:14; 28:19, 20) Batho ba ba batlang go dira gore ba itsege e le banna ba Bakeresete ba ba nang le boikarabelo ba amega tota ka boitekanelo jwa bakaulengwe ba bone ba semoya. Ba latela kgakololo eno ya ga moaposetoloi Paulo: “Abalanang le baitshepi go ya ka dilo tse ba di tlhokang. Latelang tsela ya tsholo e ntle.” (Baroma 12:13) Fa monna wa Mokeresete a dira dilo tseno, o tla bo a ‘ikhaka tota go nna modiredi wa Modimo.’

Ka Dinako Tsotlhe

Go dira gore re itsege sentle mo go ba bangwe ga go reye gore re itire se re seng sone kana re nne “bakgatlhabatho.” (Baefeso 6:6) Totatota, go raya go dira gore re itsege sentle mo Mmoping wa rona, Jehofa Modimo, ka go latela melao le melaometheo ya gagwe ka kelotlhoko. Fa o tokafatsa bomoya jwa gago le go nonotsha botsala jwa gago le Jehofa Modimo, batho ba bangwe ba tla bona phetogo mo tseleng e o dirisanang le ba lelapa la gago ka yone, badirimmogo le Bakeresetekawena. Mme gape ba tla bona kafa o nitameng le kafa o leng tekatekano ka teng, tsela e o lebang dilo sentle ka yone, kafa o kgonang go tlhokomela maikarabelo a gago ka teng le kafa o ikokobeditseng ka teng. Se se tla dira gore batho ba go rate le go go tlotla mme se se botlhokwa le go feta, go tla dira gore Jehofa Modimo a go amogele ka gonne o dira gore o itsege sentle mo bathong ba bangwe!

[Ntlha e e kwa tlase]

^ ser. 8 E gatisitswe ke Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.

[Setshwantsho mo go tsebe 19]

Batsadi ba le bantsi ba batlisisa ka botlhale go itse kafa motho yo morwa kana morwadiabone a kgatlhegelang go nyalana nae a itsegeng ka teng

[Setshwantsho mo go tsebe 20]

Mokaulengwe o dira gore a itsege sentle gore a tshwanelegele ditshiamelo tsa tirelo ka go akanyetsa ba bangwe