Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

 BAEBELE YA RENG?

Go Tshwara Nako

Go Tshwara Nako

Batho ba ba tlholang ba le thari ba dumela gore go tshwara nako ke selo sa botlhokwa. Baebele e na le kgakololo ya botlhokwa e e malebana le kgang eno.

Go tshwara nako go botlhokwa go le kana kang?

GORENG GO LE BOTLHOKWA

Batho bangwe ba lemogile gore go goroga pele ga nako, go dira gore motho a se ka a tshwenyega thata. Gape go dira gore o nne le leina le lentle. Jang jalo?

Go tshwara nako go bontsha gore o na le bokgoni. Fa o tshwara nako o bontsha gore o kgona go laola botshelo jwa gago go na le go letla maemo a go thibela go dira dilo tse o batlang go di dira.

Go tshwara nako go bontsha gore o ka ikanngwa. Gantsi batho ba dira ditsholofetso ba bo ba sa di diragatse kgotsa ba bo ba di itlhokomolosa, ka jalo, go itumedisa tota go bona motho yo o dirang dilo tse a di solofeditseng. Batho ba ba ikanyegang ba tlotliwa ke ba losika le ditsala. Bathapi ba anaanela badiri ba ba tlang tirong ka nako e bile ba kgona go fetsa ditiro tsa bone ka nako. Badiri ba ba ikanyegang ba ka nna ba okelediwa madi le go newa maikarabelo a a oketsegileng.

SE BAEBELE E SE BUANG

Go na le ditemana tse di buang ka go tshwara nako. Ka sekai, Baebele ya re: “A dilo tsotlhe di diragale ka mokgwa o montle le ka thulaganyo.” (1 Bakorintha 14:40) Fa batho ba babedi ba dumalane go kopana kwa lefelong le le rileng le ka nako e e rileng, go botlhokwa gore boobabedi ba tshware nako. Gape Baebele ya re: “Sengwe le sengwe se na le nako e se e tlhometsweng, le nako ya tiragalo nngwe le nngwe kafa tlase ga magodimo.” (Moreri 3:1) Gape Baebele ya re go na le “nako ya go jala le nako ya go kumola se se neng se jetswe.” (Moreri 3:2) Balemi ba jala ka nako e e siameng gore ba kgone go roba ka nako e e siameng. Ka mafoko a mangwe, fa molemi a tshwara nako, o tla bona matswela a a molemo.

Baebele e umaka lebaka la konokono la go bo re tshwanetse go tshwara nako. Ya re go dira jalo go bontsha go tlotla ba bangwe le nako ya bone. (Bafilipi 2:3, 4) Mme batho ba ba tlholang ba le thari ba utswa nako ya ba bangwe.

“Lo tlhokomela, e seng go kgatlhegela dilo tse di amang lona fela, mme gape go kgatlhegela le dilo tse di amang ba bangwe.”Bafilipi 2:4.

 O ka dira eng gore o tshware nako?

SE BAEBELE E SE BUANG

Baebele e re kgothaletsa gore re rulaganye dilo tsa rona go sa le gale. (Diane 21:5) Fa o iphitlhela o le thari ka dinako tsotlhe, gongwe seo ke ka gonne o rulagantse dilo di le dintsi ka nako e le nngwe. Goreng o sa leke go fokotsa dilo tse di seng botlhokwa tse di jang nako? Fa go na le dilo tse dintsi tse o tlhokang go di dira, leka go di beela nako e e lekaneng. Seno se tla go thusa fa go tlhaga maemo a a sa lebelelwang jaaka pharakano e e tlhanaselang kgotsa maemo a bosa a a sa iketlang.

Gape Baebele e re kgothaletsa go nna boikokobetso. (Diane 11:2, Tswana Central) Seno se raya gore re itse dilo tse re kgonang go di dira le tse re sa kgoneng go di dira. Pele o dumela go dira sengwe, leba pele go bona gore a o tla kgona go se tsenya mo dilong tse o rulagantseng go di dira. Fa o rulaganya go dira dilo di le dintsi ka nako e le nngwe, o tla tshwenyega thata e bile o tla dira gore le ba bangwe ba tshwenyege le go feta!

Gape Baebele e re kgothaletsa gore re dirise nako ya rona ka botlhale. (Baefeso 5:15, 16) Dira gore dilo tsa botlhokwa di tle pele. (Bafilipi 1:10) Ka sekai, fa o dirisa sepalangwa sa batho botlhe kgotsa o letile ba bangwe, dirisa nako eo go bala kgotsa go rulaganya dilo tse o tla di dirang mo letsatsing leo.

“Dithulaganyo tsa yo o tlhoafetseng ruri di solegela molemo.”Diane 21:5.