Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

Ditlhapi Tse di Kgatlhang Thata

Ditlhapi tsa mmala wa namune

Ditlhapi Tse di Kgatlhang Thata

GO NA le ditlhapi tse di kgatlhang thata tse di bidiwang di-clown fish. Gongwe di gapa dipelo tsa rona ka mebala ya tsone e e tsabakelang e e ka tswang e re gopotsa diaparo tsa boradiserekisi. Kgotsa gongwe re gakgamadiwa ke go bo di nna mo setsheding sa mo lewatleng se se batlang se tshwana le setlhatshana se se nang le mebitlwa. Setshedi seo se bidiwa anemone. Tota e bile, leina le lengwe la ditlhapi tseno ke di-anemone.

Fela jaaka batho ba le bantsi ba ba tumileng, ditlhapi tseno ga di tshabe fa batho ba di atamela le go di tsaya ditshwantsho. Gantsi batho ba ba ratang go tsena ka fa tlase ga lewatle ba itumelela go di tsaya ditshwantsho e re ka di sa tsamaele kgakala le legae la tsone e bile di se ditlhong.

Mme se se gakgamatsang thata ka ditlhapi tseno, ke tsela e kotsi e go lebegang di tshela ka yone. Go nna ga tsone mo setlhatshaneng seo go tshwana le go aga ntlo mo sentlhageng sa dinoga. Le fa go ntse jalo, ditlhapi tseno ga di kgone go tshela kwa ntle ga ditlhatshana tseno. Ke eng se se dirang gore botsala jono jo bo sa tlwaelegang bo atlege?

 ‘GA KE KGONE GO TSHELA KWA NTLE GA GAGO’

Ditlhapi tsa mebalabala

Fela jaaka ditsala tsa mmatota, ditlhapi tseno le setlhatshana seno di a thusana. Botsala jono ga bo thuse fela ditlhapi tseno, gape bo botlhokwa thata. Baithuti ba ditshedi tsa mo lewatleng ba re ditlhapi tseno ga di kgone go tshela ntle le setlhatshana seo. Seno ke ka gonne di sa kgone go thuma ka bonako, ka jalo, go ka nna motlhofo gore ditlhapi tse dingwe di di bolaye. Mme fa di nna mo setlhatshaneng seno, di kgona go tshela dingwaga di le lesome.

Ditlhatshana tseno ke legae le le sireletsegileng le ditlhapi tseno di ka godisetsang bana ba tsone mo go lone. Di baya mae mo setlhatshaneng seno mme di bo di a tlhokomela. Moragonyana fa di sena go nna le bana, di nna gaufi le setlhatshana seno go ba tlhokomela.

Ditlhapi tseno di thusa setlhatshana seno ka eng? Di se sireletsa gore se se ka sa jewa ke ditlhapi tse dingwe. Mofuta ono wa setlhatshana sa mo lewatleng ga o kgone go tshela kwa ntle ga ditlhapi tseno. Fa babatlisisi ba sena go ntsha ditlhapi tseno mo setlhatshaneng seo, ba ne ba fitlhela se seyo morago ga diura di le 24. Se ne se jelwe ke ditlhapi tse di bidiwang di-butterfly fish.

Gape go lebega ditlhapi tseno di naya setlhatshana seno maatla. Letswai le ditlhapi tseno di le ntshang le thusa setlhatshana seno gore se gole ka bonako. Mme fa ditlhapi tseno di ntse di thuma mo gare ga setlhatshana seno, di se thusa gore se bone metsi a a nang le okesejene e ntsi.

DI YA KWA DITSHEDI TSE DINGWE DI TSHABANG GO YA GONE

Tlhapi ya mmala o o pinki

Ditlhapi tseno di sirelediwa ke letlalo la tsone. Di na le seedi se se relelang mo letlalong se se di thusang gore setlhatshana seno se se ka sa di tlhaba. Seedi seno se dira gore setlhatshana se tseye ditlhapi e le losika lwa sone. Moithuti mongwe wa ditshedi tsa lewatle a re “tlhapi e nna jaaka e kete ke setlhatshana.”

Dipatlisiso dingwe di bontsha gore fa tlhapi eno e tlhopha legae le lesha, go na le dilo dingwe tse e di dirang. Go lemogilwe gore fa e atamela setlhatshana seno lekgetlo la ntlha, e fetsa diura di le mmalwa e ntse e se tshwara e se tlogela. Gatwe e dira seno ka gonne e batla gore seedi se se e sireletsang se kgone go tlwaela botlhole jwa legae la yone le lesha. Go bonala setlhatshana seno se loma tlhapi eno makgetlo a le mmalwa fa e ntse e dira jalo. Mme morago ga moo, di simolola go tlwaelana.

Tsela e ditshedi tseno di tshelang ka yone e re ruta thuto ya botlhokwa ka tirisanommogo. Batho ba ditso tse di farologaneng le ba ba godileng ka ditsela tse di sa tshwaneng ba ka fitlhelela dilo di le dintsi fa ba dirisana mmogo. Fela jaaka ditlhapi tseno, le rona re ka tsaya nako go tlwaela go dira le batho ba bangwe, mme fa re setse tlwaetse, go nna le diphelelo tse di molemo thata.