Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

Elemente e e Kgatlhang Thata

Elemente e e Kgatlhang Thata

Buka ya Nature’s Building Blocks ya re: “Khabone ke elemente e e botlhokwa thata mo botshelong.” Khabone e tlhomologile thata ka gonne e kgona go lomagana ka boyone kgotsa go lomagana le dielemente tse dingwe mme e fetoge go nna dilo tse di farologaneng, tse dingwe tsa tsone di sa ntseng di ribololwa le gompieno e bile tse dingwe di kopanngwang le dikhemikale go bopa sengwe se sele.

Jaaka dikai tse di fa tlase di bontsha, diatomo tsa khabone di kgona go kopanngwa gore di bope dilo tse di farologaneng, tse di jaaka ditšhaene, dipiramiti, dipalamonwana, dishiti le ditšhupu. Ruri khabone ke elemente e e kgatlhang tota!

TEEMANE

Diatomo tsa khabone di bopega go nna dipiramiti tse di bidiwang tetrahedron, tse di dirang gore popego eo e nne popota le gore teemane e nne kungo ya lefatshe e e thata go di gaisa. Teemane e ntle ke molekhule o le mongwe fela wa diatomo tsa khabone.

GRAPHITE

Graphite ke diatomo tsa khabone tse di kgotlhaganeng thata mme di tlhatlagantswe gore di kgone go relela motlhofo fela jaaka dipampiri tse di tlhatlaganeng tse di tsewang ke phefo. Seno se dira gore graphite e nne boleta mme ke yone motswako wa konokono o motswi wa pensele o dirilweng ka one. *

GRAPHENE

Fano go buiwa ka letlhatlaganyane le le lengwe la diatomo tsa khabone tse di rulagantsweng go ya ka tsela e e batlang e tshwana le ntlo ya dinotshi. Graphene e maatla thata go gaisa tshipi. Mokwalo wa pensele o ka tswa o na le selekanyo se sennye sa graphene.

 FULLERENES

Dimolekhule tseno tsa khabone di tla ka dipopego tse di farologaneng, tse di jaaka popego ya dibolo tse dinnye thata le ditšhupu tse di batlang di tshwana le letloa la kgwele ya dinao. Go dirisiwa selekanyo sa mmetara e menagane ga bilione.

DITSHEDI

Disele di le dintsi tse di gone mo dimeleng, mo diphologolong le mo bathong di dirilwe ka khabone, e leng elemente e e fitlhelwang mo dikhabohaetereiteng, mo mafureng le mo di-amino acid.

“Dinonofo tse di sa bonaleng tsa [Modimo] . . . di bonwa sentle mo popong ya lefatshe.”—Baroma 1:20.

^ ser. 7 Bona setlhogo se se reng, “A go Na le Mongwe yo o Nang le Pensele?” mo makasineng wa Tsogang! ya July 2007.