Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

A O TLHAMILWE?

Modikologo wa Botshelo Jwa Tsie ya Cicada

Modikologo wa Botshelo Jwa Tsie ya Cicada

DITSHENEKEGI tse di bidiwang di-cicada di tshwana le ditsie e bile di fitlhelwa mo dikontinenteng tsotlhe ntle le kwa Antarctica. Mme kwa bokonebotlhaba jwa America, go na le mofuta mongwe wa di-cicada o o sa bolong go gakgamatsa baithutatshelo ka lobaka lo loleele.

Akanya ka seno: Di-cicada di le dimilione di tlhagelela ka nakwana ka nako ya dikgakologo mme di bonala dibeke di le mmalwa fela. Fa di tlhagelela, di apola letlalo la tsone, di letsa molodi o o kwa godimo, di a fofa, di a tsala di bo di swa. Se se gakgamatsang ke gore, bana ba tsone ba tlhagelela morago ga dingwaga di le 13 kgotsa di le 17, go ikaegile ka mofuta wa setshedi. Ditshenekegi tseno di dira eng ka dingwaga tseo tsotlhe?

Go araba potso eo, re tshwanetse go tlhaloganya modikologo wa botshelo jwa ditsie tseno. Beke morago ga gore di tlhagelele, ditshenekegi tse di namagadi di baya mae a le 400 go ya go a le 600 mo dikaleng tsa setlhare. Morago ga moo, tse di godileng di a swa. Mo dibekeng di le mmalwa tse di latelang, mae a a thubega mme ditshenekegi tse dinnye di wela fa fatshe, di tsena mo mmung di bo di simolola go monya metsi a a mo meding ya dikala kgotsa ya ditlhare ka dingwaga di le mmalwa. Morago ga dingwaga di le 13 kgotsa di le 17, ditshenekegi tseo tse di godileng di a tlhagelela di bo di tsweletsa modikologo oo gape.

Go ya ka makasine wa Nature, modikologo o o raraaneng wa botshelo jwa di-cicada “ga o bolo go gakgamatsa baitsesaense ka dingwaga di le makgolokgolo . . . Tota le gompieno, baithuti ba ditshedi ba sa ntse ba leka go tlhaloganya gore mokgwa o o sa tlwaelegang wa botshelo jwa ditshenekegi tseno, o simologile jang.” Ke selo se diphologolo tse dingwe di sa se direng.

O akanya eng? A modikologo wa botshelo jwa di-cicada o itlhagetse ka boone fela? Kgotsa a o tlhamilwe?