Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

SETLHOGO SA KA FA NTLE | GO ITIRELA THULAGANYO E E MOLEMO

1 Nna Tekatekano

1 Nna Tekatekano

O ka nna wa batla go fetola sengwe le sengwe ka bonako mo botshelong jwa gago. O ipolelela jaana, ‘Beke eno ke tlile go tlogela go goga, go rogana, go robala bosigo thata mme ke tlile go simolola go ikatisa, go ja dijo tse di siameng le go leletsa rremogolo le mmemogolo.’ Mme fa o leka go fitlhelela mekgele yotlhe ka nako e le nngwe, ga o kitla o atlega!

MOLAOMOTHEO WA BAEBELE: “Botlhale bo na le ba ba boingotlo.”Diane 11:2.

Motho yo o boingotlo o tekatekano. O a itse gore o tlhoka nako, maatla le didirisiwa. Ka jalo, go na le gore a leke go fetola dilo tsotlhe ka nako e le nngwe, o dira diphetogo ka iketlo.

Fa o leka go fitlhelela mekgele yotlhe ka nako e le nngwe ga o kitla o atlega!

SE O KA SE DIRANG

Itekanyetse morwalo. Dikgato tse di latelang di ka go thusa:

  1. Dira ‘manaane’ a mabedi. Mo go la ntlha, kwala mekgwa e e siameng e o batlang go nna le yone mme mo go la bobedi kwala mekgwa e e sa siamang e o batlang go e tlogela. Kwala sengwe le sengwe se se tlang mo mogopolong wa gago mo lenaaneng lengwe le lengwe.

  2. Rulaganya dilo tse o di kwadileng mo lenaaneng lengwe le lengwe mme o simolole ka tse di botlhokwa pele.

  3. Tlhopha mekgwa e le mmalwa—gongwe o le mongwe kgotsa e mebedi—mo lenaaneng lengwe le lengwe, mme o leke go berekela mo go yone. Fa o fitlheletse mekgele eo, dira e mengwe e e latelang.

Gore o fitlhelele mokgele wa gago ka bonako, tlogela mekgwa e e sa siamang mme o dire e e siameng. Ka sekai, fa e le gore lenaane la gago la mekgwa e e sa siamang le akaretsa go leba thelebishene thata mme la mekgwa e e siameng le akaretsa go ikgolaganya le batho ba o ba ratang, o ka swetsa ka gore: ‘Go na le gore letsatsi le letsatsi fa ke goroga kwa lapeng ke tshube thelebishene, ke tla leletsa tsala kgotsa mongwe wa losika.’