Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

 THUTO 4

Go Ruta Ngwana Gore fa a Neilwe Tiro a e Dire

Go Ruta Ngwana Gore fa a Neilwe Tiro a e Dire

SENO SE AKARETSA ENG?

Batho ba tshepa motho yo e reng fa a neilwe tiro, a bo a e dira le go e fetsa ka nako.

Le fa ngwana a le monnye, a ka rutiwa gore fa a kopilwe go dira sengwe, a se dire. Buka ya Parenting Without Borders ya re: “Fa bana ba na le ngwaga le dikgwedi di le tharo, ba dira sengwe le sengwe se batsadi ba bone ba reng ba se dire mme fa ba na le ngwaga le dikgwedi di le thataro, ba dira sengwe le sengwe se ba bonang batsadi ba bone ba se dira. Mo mafelong a le mantsi, batsadi ba simolola go ruta bana go dira ditiro tsa mo lapeng fa ba na le dingwaga di le tlhano go ya go di le supa. Le fa bana bano ba le bannye jalo, ba kgona go dira ditiro tseno sentle fela.”

GORENG NGWANA A TLHOKA GO ITHUTA GORE FA A NEIWLE TIRO A E DIRE?

Mo mafelong a mangwe, fa bana ba setse ba godile, ba a tswa ba bo ba ya go nna ba le bosi mme fa go nna thata kgotsa ba palelwa, ba boela gae gape. Gantsi seo se dirwa ke gore fa bana bano ba ne ba le bannye, batsadi ba bone ga ba ba ruta go dirisa madi sentle, go dira ditiro tsa mo ntlong le go dira ditshwetso tse di siameng.

Ke sone se go leng botlhokwa gore batsadi ba rute bana ba bone dilo tseno gore fa ba setse ba godile, ba se ka ba kopana le mathata ano. Buka ya How to Raise an Adult ya re: “O se ka wa tlwaetsa bana gore o tla ba direla sengwe le sengwe, go tswa foo fa ba tshwara dingwaga tse 18, o bo o akanya gore ba tla kgona go itirela dilo ka bobone.”

MOTSADI A KA RUTA JANG NGWANA GORE FA A NEILWE TIRO A E DIRE?

Mo neye tiro e a tshwanetseng go e dira mo gae.

BAEBELE YA RE: “Letsapa la mofuta mongwe le mongwe le solegela molemo.”—Diane 14:23.

Ka tlholego fela, bana ba bannye ba rata go bereka mmogo le batsadi ba bone. Ka jalo, dirisa tshono eo go ba naya tiro e ba tshwanetseng go e dira mo gae.

Go na le batsadi ba ba sa batleng go dira jalo ka gonne ba tsaya gore bana ba bone ba na le tiro e ntsi ya sekolo.

Mme gone bana ba ba thusang ka tiro ya mo gae ba dira sentle kwa sekolong ka gonne ba setse ba ithutile gore fa ba neilwe tiro, ba tlhoka go e dira. Buka ya Parenting Without Borders ya re “bana ba bannye ba eletsa go bereka mme fa batsadi ba bone ba sa ba neye tiro, ba gola ba tsaya gore ga go botlhokwa go tsenya letsogo fa go na le sengwe se se tlhokang go dirwa . . . Gape ba ka feleletsa ba akanya gore ba tshwanetse go direlwa sengwe le sengwe.”

 Se buka eno e se buang se re bontsha gore bana ba ba thusang ka ditiro tsa mo gae, ba gola ba itse go bereka go na le go nna fela ba sa dire sepe, e bile ba rata go aba go na le go tlhola e nna bone fela ba newang. Fa ngwana a na le tiro e a e dirang mo gae, o ikutlwa a na le seabe sa botlhokwa mo dilong tse di dirwang mo gae.

Thusa ngwana gore a amogele diphoso tse a di dirileng.

BAEBELE YA RE: “Reetsa kgakololo mme o amogele kotlhao, gore o tle o nne botlhale mo isagweng ya gago.”—Diane 19:20.

Fa ngwana wa gago a dirile phoso, gongwe a senyeditse motho yo mongwe, o se ka wa mmuelela. Mmontshe phoso e a e dirileng, mo rute gore a kope maitshwarelo le gore a baakanye fa go kgonega.

Fa ngwana a dirile phoso a bo a e amogela, o tla ithuta gore

  • a se ka a bua maaka

  • a se ka a pega ba bangwe molato ka phoso e a e dirileng

  • a se ka a dira diipato

  • a kope maitshwarelo