Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

Go Tshela le ba Bangwe ka Kagiso

Go Tshela le ba Bangwe ka Kagiso

Mmopi wa rona o re bolelela gore re tshwanetse go dira eng gore re kgone go tshela ka kagiso le batho ba re nnang le bone kwa gae, ba re berekang le bone kgotsa ditsala tsa rona. Akanya ka kgakololo e a re neileng yone e batho ba le bantsi ba boneng e bereka.

Ikemisetse go Itshwarela ba Bangwe

“Tswelelang lo . . . itshwarelana ka pelo yotlhe le fa mongwe a na le lebaka la go ngongorega ka yo mongwe.”—BAKOLOSA 3:13.

Rotlhe re dira diphoso. Batho bangwe ba ka nna ba re kgopisa kgotsa rona ra ba kgopisa. Ka jalo, re tlhoka go nna re itshwarela ba bangwe ka gonne le rona re tlhoka go itshwarelwa. Fa re itshwaretse mongwe, re kgona go dirisana sentle le ene. Ga re a tshwanela go “busetsa ope bosula ka bosula,” ka jalo, ga re kitla re nnela go gopotsa motho yo o re kgopisitseng se a se dirileng. (Baroma 12:17) Jaanong re dire eng fa e le gore mongwe o re utlwisitse botlhoko thata, mme ga re kgone go tlogela go akanya ka se a se dirileng? Re tshwanetse go bua le motho yoo sentle mo sephiring. Maikaelelo a rona e tshwanetse ya nna go rarabolola bothata le go dira kagiso le motho yoo. —Baroma 12:18.

Nna Boikokobetso Mme o Tlotle ba Bangwe

“Lo tlotle ba bangwe go feta tsela e lo itlotlang ka yone.”—BAFILIPI 2:3.

Fa re le boikokobetso e bile re tlotla batho ba bangwe, ba tla itumelela go nna rona. Ba a itse gore re tla dirisana le bone sentle le gore ga re kitla re ba utlwisa botlhoko ka boomo. Fa re itseela kwa godimo e bile re batla gore sengwe le sengwe se dirwe ka tsela e re e batlang, re tlile go dira gore go nne le dikgogakgogano. Fa re na le mokgwa ono, batho ba tla tila go itsalanya le rona. Re tlile go feleletsa re na le ditsala di le mmalwa fela kgotsa re se na tsone gotlhelele.

O se Ka wa Tlhaola Batho

“Modimo ga a na tlhaolele, mme o amogela motho mongwe le mongwe yo o tswang mo setšhabeng sengwe le sengwe yo o mmoifang e bile a dira se se siameng.”—DITIRO 10:34, 35.

Mmopi wa rona ga a tseye batho bangwe ba le botlhokwa go feta ba bangwe ka gonne e le ba mmala o o rileng, lotso, puo kgotsa ba rutegile. “O dirile batho ba ditšhaba tsotlhe go tswa mo mothong a le mongwe.” (Ditiro 17:26) Ka jalo, batho botlhe ke bana ba motho. Fa re dirisana le ba bangwe sentle e bile re ba tlotla, ba tla itumela mme le rona re tlile go itumela. Seo se bo se felela ka gore Mmopi wa rona le ene a itumele.

Nna Bonolo

“Nnang . . . bonolo.”—BAKOLOSA 3:12.

Fa re le bonolo, re dira gore batho ba bangwe ba ikutlwe ba phuthologile. Ga ba kitla ba tshaba go bua le rona, le e leng go re gakolola ka gonne ba itse gore ga re na go galefa. Gape fa mongwe a galefile re bo re bua le ene ka bonolo a ka wela makgwafo. Diane 15:1 e a re: “Karabo e e bonolo e faposa bogale, mme lefoko le le kgopisang le tsosa bogale.”

Abela ba Bangwe Mme Gape o ba Leboge

“Go aba go itumedisa thata go feta go amogela.”—DITIRO 20:35.

Batho ba le bantsi gompieno ga ba rate go aba e bile ba ikakanyetsa ba le nosi. Mme batho ba ba abelang ba bangwe ke bone ba ba itumelang. (Luke 6:38) Ba a itumela ka gonne ba rata batho. Lorato loo lo dira gore fa ba bangwe ba ba abela, ba itumele le gore ba ba leboge. (Bakolosa 3:15) Ipotse gore: ‘A ke rata go nna le batho ba ba timanang e bile ba sa leboge kgotsa ke rata go nna le batho ba ba lebogang e bile ba rata go abela ba bangwe?’ Ntlha ke eng fano? Direla batho ba bangwe se o ka itumelelang gore ba se go direle.—Mathaio 7:12.