TORA YA TEBELO No. 1 2020 | A o Batla go Itse Nnete?

Baebele e re naya dikarabo tsa dipotso tsa botlhokwa ka botshelo.

A o Batla go Itse Nnete?

Go na le se o ka se dirang go bona dikarabo tse di boammaaruri ka dipotso tse o nang le tsone le fa go tletse tshedimosetso ya maaka gongwe le gongwe.

Baebele—Buka E o Ka e Ikanyang

O ka tlhomamisega gore o ka kgona go ikanya Baebele.

Itse Nnete ka Modimo le Jesu

Jehofa Modimo le Jesu Keresete ba farologana ka eng?

Itse Nnete ka Bogosi Jwa Modimo

Baebele e bua ka Kgosi ya Bogosi Jwa Modimo, kwa Bogosi joo bo leng gone, boikalelo jwa jone, babusi ba jone le ba busiwa ba jone.

Itse Nnete Ka se Se Tla Diragalang

Nonontsha tumelo ya gago ka se Modimo a reng o tla se direla batho le se a tla se dirang mo lefatsheng mo nakong e e tlang.

Go Itse Nnete Go ka Go Thusa Jang?

Go itse nnete e e mo Baebeleng go ka go tswela mosola.