Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

KGANG YA BOTSHELO

Go Amogela Boammaaruri Ntle le Matsogo le Diatla

Go Amogela Boammaaruri Ntle le Matsogo le Diatla

fa batho ba ikutlwa ba sa sireletsega, ba rata go itshwarelela ka sengwe. Nna ga ke kgone go dira jalo ka gonne ga ke na matsogo le diatla. Ke ne ke na le dingwaga di le supa fa matsogo a me a ne a tshwanelwa ke go kgaolwa go boloka botshelo jwa me.

Mmè o ne a na le dingwaga di le 17 fa ke ne ke tsholwa ka 1960. Rre o ne a re tlogela pele ke tsholwa. Nna le mmè re ne re nna le rremogolo le mmemogolo kwa torotswananeng ya Burg kwa Botlhaba jwa Jeremane. Batho ba le bantsi ba ne ba sa dumele mo Modimong mme ba lelapa la gaetsho le bone ba ne ba sa dumele mo Modimong. Re ne re sa itse sepe ka Modimo.

Fa ke ntse ke gola, Rremogolo o ne a nthata thata. O ne a rata go dira gore ke dire diporojeke tse dintsi tse di jaaka go palama setlhare go ya go kgaola dikala. Ke ne ke rata metshameko e e ntseng jalo. Ke ne ke itshelela fela ke itumetse.

KOTSI E E NENG YA FETOLA BOTSHELO JWA ME

Go ne ga direga sengwe se se tsitsibanyang mmele fa ke le dingwaga di le supa. Ke ne ke sa tswa go simolola ngwaga wa me wa bobedi kwa sekolong. Fa ke le mo tseleng ke boela gae, ke ile ka palama pale ya motlakase. Fa ke le kwa godimo thata, ke ile ka itewa ke tlhase ya motlakase mme ka idibala. Fa ke tsoga kwa bookelong, ke ne ke sa kgone go utlwa matsogo a me. A ne a shele thata e bile a gobetse botlhoko mo a neng a tlhoka go kgaolwa oomabedi go thibela madi a a nang le botlhole go fetela mo mmeleng otlhe. Mmè, rremogolo le mmemogolo ba ne ba tshogile tota. E re ka ke ne ke sa ntse ke le monnye, ke ne ke sa tlhaloganye ka botlalo kafa go tlhoka matsogo go tlileng go ama botshelo jwa me jotlhe ka gone.

Fa ke sena go tswa kwa bookelong, ke ile ka boela kwa sekolong. Bana ba ne ba nja ditshego, ba nkgorometsa e bile ba nngata ka dilo ka gonne ke sa kgone go iphemela. Ke ne ke utlwisiwa botlhoko ke tsela e ba neng ba ntshwere setlhogo ka yone. Kgabagare ke ne ka romelwa gore ke ye go nna kwa Sekolong sa Bana ba ba Golafetseng kwa Birkenwerder. E re ka sekolo seo se ne se le kgakala le legae, mmè, rremogolo le mmemogolo ba ne ba sa kgone go nketela. Ke ne ke ba bona fela ka malatsi a boikhutso. Ke ne ka fetsa dingwaga di le lesome ke sa ba bone.

GO GOLA KE SE NA MATSOGO LE DIATLA

Ke ne ka ithuta go dira dilo ka dinao. Akanya fela gore go ntse jang go ja dijo o dirisa menwana ya maoto go tshwara foroko kgotsa leswana! Ke ne ka tshwanelwa ke go ithuta go dira jalo. Gape ke ile ka ithuta go dirisa dinao go tlhapa meno le go ikama moriri. Ke ile ka bo ka simolola go dirisa dinao tsa me fa ke bua le batho. Dinao tsa me di ne tsa fetoga matsogo a me.

Fa ke le mo dingwageng tsa bolesome, ke ne ke rata go bala dibuka tsa science fiction. Ka dinako tse dingwe ke ne ke ipona ke na le matsogo a ileketeroniki a a neng a nthusa go dira sengwe le sengwe. Ke ile ka simolola go goga motsoko fa ke na le dingwaga di le 14. Seo se ne sa dira gore ke itshepe thata le gore ke ikutlwe ke tshwana le batho ba bangwe. Go ne go ntse jaaka e kete ka re: ‘Le nna nka kgona. Batho ba ba gogang motsoko ba godile, ba ka tswa ba na le matsogo kgotsa ba se na one.’

Ke ne ke fetsa nako e ntsi ke tshwaregile e bile ke na le batho ba bangwe. Ke ne ka nna leloko la Free German Youth, mokgatlho wa basha o o neng o tshegediwa ke Puso mme ke le mokwaledi. Tiro eo e ne e tsewa e le botlhokwa thata. Gape ke ne ke opela mo ditlelapong, ke dira poko e bile ke tshameka metshameko ya batho ba ba golafetseng. Fa ke sena go fetsa ikatiso e ke neng ke e dira, ke ile ka simolola go berekela khampani nngwe mo toropong ya gaetsho. Fa ke ntse ke gola, ke ile ka simolola go dirisa matsogo a polasetiki ka gonne ke ne ke batla go ikutlwa ke le monna.

GO AMOGELA BOAMMAARURI

Letsatsi lengwe fa ke ntse ke emetse terena go ya tirong, monna mongwe o ne a tla kwa go nna. O ne a mpotsa gore ke ne nka ikutlwa jang fa Modimo a ne a ka mpusetsa matsogo a me oomabedi. Ke ne ke gamaregile. Gone ke ne ke batla matsogo gape, mme seo se ne se utlwala e le go ijesa dijo tsa ditoro fela! Ke ne ke sa dumele gore go na le Modimo. Go tloga ka nako eo, ke ne ke tila go kopana le monna yoo.

Nako nngwe modirikanna o ne a ntaletsa gore ke etele kwa lelapeng la gaabo. Fa re ntse re nwa kofi, batsadi ba gagwe ba ne ba simolola go bua ka Modimo yo o bidiwang Jehofa. E ne e le lekgetlo la ntlha ke utlwa gore Modimo o na le leina. (Pesalema 83:18) Le fa go ntse jalo, mo pelong ke ne ke re: ‘Ga go na Modimo le fa leina la gagwe e ka tswa e le mang. Ke batla go bontsha batho bano gore se ba se buang ga se yo.’ Ke ile ka dumela go ithuta Baebele ka ke ne ke tlhatswegile pelo ka se ke se dumelang. Ke ne ke gakgametse tota fa ke palelwa ke go ntsha bosupi jwa gore ga go na Modimo.

Fa re ntse re sekaseka boporofeti jwa Baebele, ka iketlo ke ile ka simolola go belaela se ke neng ke se dumela. Boporofeti bo le bontsi jwa Baebele bo ile jwa diragadiwa le fa gone go ne go fetile dingwaga di le makgolokgolo kgotsa di le diketekete bo kwadilwe. Ka nako ya thuto ya Baebele, re ile ra bapisa maemo a lefatshe le boporofeti jo bo mo go Mathaio kgaolo 24, Luke kgaolo 21 le 2 Timotheo kgaolo 3. Fela jaaka matshwao a a rileng a thusa ngaka go lemoga gore molwetse o tshwerwe ke eng, ditiragalo tse di umakilweng mo Baebeleng di nthusitse go bona gore re tshela mo nakong e Baebele e e bitsang ‘metlha ya bofelo.’ * Ke ne ke gamaregile. Boporofeti joo bo ne bo diragadiwa ka botlalo.

Ke ne ke tlhatswegile pelo gore ke ithuta boammaaruri. Ke ile ka rapela Jehofa Modimo le go tlogela motsoko le fa go fetile dingwaga di feta lesome ke goga. Ke ile ka tswelela ke ithuta Baebele. Ka April 27, 1986, ke ile ka kolobediwa mo sephiring mo bateng ya go tlhapela e re ka Basupi ba ne ba thibetswe kwa Botlhaba jwa Jeremane.

GO ABELA BA BANGWE

E re ka re ne re thibetswe, re ne re kopanela re le ditlhopha tse dinnye e bile ke ne ke itse Basupi ba le mmalwa fela. Puso e ne ya ntetla go etela kwa Bophirima jwa Jeremane kwa Basupi ba neng ba sa thibelwa gone mme seo se ile sa direga ke sa lebelela. E ne e le lekgetlo la ntlha mo botshelong ke nna gone kwa dikopanong tsa Baebele le go bona bakaulengwe le bokgaitsadi ba le bantsi thata jaana. Ao e ne e le maitemogelo a a kgethegileng.

Fa Lobota lwa Berlin lo sena go phutlhama, Basupi ba ga Jehofa ba ne ba sa tlhole ba thibetswe. Re ne re kgona go obamela Jehofa Modimo re gololesegile. Ke ne ke batla go dira mo go oketsegileng mo tirong ya go rera. Mme gone ke tshaba go bua le batho ba ke sa ba itseng. Ke ne ke ikutlwa ke se motho wa sepe ka ntlha ya go bo ke golafetse le ka gonne ke feditse dingwaga tse dintsi mo sekolong sa batho ba ba golafetseng. Mme ka 1992, ke ile ka leka go fetsa diura di le 60 ka kgwedi mo tirong ya go rera. Ke ile ka kgona mme seo sa intumedisa thata. Ka jalo, ke ile ka swetsa go dira seo kgwedi le kgwedi mme ka kgona go dira jalo mo dingwageng di ka nna tharo.

Ke nna ke gopotse mafoko ano a a mo Baebeleng: “Ke mang yo o bokoa, mme nna ke se bokoa?” (2 Bakorintha 11:29) Le fa ke tshela ka bokoa jono, ke sa ntse ke na le tlhaloganyo e bile ke kgona go bua. Ka jalo, ke leka go thusa batho ba bangwe. E re ka ke se na matsogo, ke tlhaloganya sentle tsela e batho ba ba nang le makoa a a farologaneng ba ikutlwang ka yone. Ke a itse gore go ntse jang go batla go dira sengwe ka pelo yotlhe mme o sa kgone le fa o leka thata. Ke leka go kgothatsa batho ba ba ikutlwang ka tsela eo. Go abela ba bangwe ka tsela eno go dira gore ke itumele.

Go rera dikgang tse di molemo go a itumedisa

JEHOFA O NTHUSA LETSATSI LE LETSATSI

Boammaaruri ke gore, ka dinako dingwe ke na le go kgobega marapo. Ke batla go tshwana le banna ba bangwe. Ke kgona go dira ditiro tsa letsatsi le letsatsi mme gone, go ntlhoka nako e ntsi, maiteko le maatla a magolo go feta fa nkabo ke na le matsogo. Letsatsi le letsatsi ke nna ke ikgopotsa mafoko ano: “Mo dilong tsotlhe ke na le nonofo ka ntlha ya yo o nnayang maatla.” (Bafilipi 4:13) Jehofa o nnaya maatla a go dira ditiro tsa letsatsi le letsatsi. Ke ithutile gore Jehofa ga a ntlhoboga. Ke ka moo ke sa batleng go emisa go mo direla.

Jehofa o ntshegofaditse ka lelapa, e leng selo se ke neng ke eletsa go nna le sone fa ke sa ntse ke gola. Ke na le mosadi yo ke mo ratang thata e bong Elke. O lorato e bile o kutlwelobotlhoko. Mo godimo ga moo, ke na le bakaulengwe le bokgaitsadi ba Basupi ba ga Jehofa ba le dimilione mo lefatsheng lotlhe.

Ke na le mosadi wa me, Elke

Gape ke gomodiwa ke tsholofetso ya Modimo ya Paradaise e kwa go yone a tla dirang “dilo tsotlhe disha” go akaretsa le matsogo a me. (Tshenolo 21:5) Ke tlhaloganya tsholofetso eno botoka fa ke akanya ka se Jesu a ileng a se dira fa a ne a le mo lefatsheng. O ne a fodisa ba ba golafetseng le e leng go busetsa tsebe e e neng e kgaotswe. (Mathaio 12:13; Luke 22:50, 51) Ditsholofetso tsa ga Jehofa le dikgakgamatso tsa ga Jesu di ntlhomamisetsa gore go ise go ye kae ke tla nna monna yo o feletseng.

Le fa go ntse jalo, selo se ke se lebogelang thata, ke go itse Jehofa Modimo. O ile a nna rre, tsala, mogomotsi le nonofo ya me. Ke ikutlwa jaaka Kgosi Dafide fa a ne a re: “Jehofa ke nonofo ya me le thebe ya me . . . ke thusitswe, mo pelo ya me e itumetseng.” (Pesalema 28:7) Ga ke batle go latlha boammaaruri. Ke bo amogela le fa ke se na matsogo le diatla.

^ ser. 17 Go bona tshedimosetso e e oketsegileng ka sesupo sa metlha ya bofelo, bala kgaolo 9 e e reng, “A re Tshela mo ‘Metlheng ya Bofelo’?” mo bukeng ya Totatota Baebele e Ruta Eng? e e gatisitsweng ke Basupi ba ga Jehofa e bile e gone mo www.jw.org/tn.