Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

 DITIRAGALO TSA LEFATSHE

Dintlha ka Tikologo

Dintlha ka Tikologo

Le fa lefatshe le tlhagisa moya o o phepa, dijo tse di nang le dikotla le metsi a a phepa, batho ba tswelela ba senya dilo tseno tsa tlholego. Baitsesaense ba ntse ba batla ditsela tsa go sireletsa tikologo.

Australia

Go fopholediwa gore metsi a ka nna dikubita tsa dikilometara di ka nna 500 000 mo boalong jwa mawatle a lefatshe ga a na letswai le lentsi. Vincent Post wa Flinders University kwa Adelaide a re: “Fa boalo jwa lewatle bo ne bo le kwa tlase go gaisa gompieno, karolo e e omileng ya lefatshe e ne e le kgakajana.” Ka nako eo, fa pula e na e ne e “khurumetsa dikarolo dingwe tsa lotshitshi tse gone jaanong di sa bonaleng.” Baitsesaense ba solofela gore fa nako e tsamaya, metsi ano a lewatle a tla thusa batho ba feta dimilione di le 700 ba ba se nang metsi a a phepa.

Sekaka sa Sahara

Halofo ya diphologolo tse dikgolo tse di neng di fitlhelwa kwa Sahara di nyeletse kgotsa di ntshitswe mo sekakeng seno. Go se tlhomame ga dipolotiki le go tsoma thata ke dingwe tsa dilo tse di bakang bothata jono. Le fa ditshedi le dimela tsa kwa dikakeng di gaisiwa ke tsa dikgwa, babatlisisi ba re “baitsesaense ba tlodisa dikaka matlho ka gonne go se na madi a a lekaneng.” Seno se dira gore go nne thata gore batho ba ba tlhokomelang dilo tsa tlholego ba tlhokomele dimela le ditshedi tse di nyelelang tsa sekaka seno.

Lefatshe

Go fopholediwa gore motho a le 1 mo go ba le 8 ba ba tlhokafetseng ka 2012 o bolailwe ke go hema moya o o kgotletsweng. Mokgatlho wa Lefatshe Lotlhe wa Boitekanelo wa re “kgotlelo ya moya e setse e le bothata jo bogolo jo bo tsenyang botsogo mo kotsing.”