Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

Moya o o Phepa le Letsatsi—A ke “Dibolayamegare” Tsa Tlholego?

Moya o o Phepa le Letsatsi—A ke “Dibolayamegare” Tsa Tlholego?

FA BAITSESAENSE ba ribolola dikhemikale tsa dibolayamegare mo bogareng jwa lekgolo la bo20 la dingwaga, dingaka di ne di solofetse gore melemo eno e mesha e ne e tla fedisa malwetse mangwe. Kwa tshimologong go ne go lebega melemo eo e thusa. Le fa go ntse jalo, fa di ntse di dirisiwa thata go ne ga nna le dibaketeria tse di lwantshang dibolayamegare.

Gore re se ka ra tshwaediwa ke megare, baitsesaense bangwe ba ne ba dirisa mekgwa ya bogologolo ya go thibela go tshwaediwa ke megare. Mongwe wa mekgwa eo ke go lemoga botlhokwa jwa letsatsi le moya o o phepa.

Go Leba Kwa Morago

Engelane e ne e na le babueledi ba le mmalwa ba bogologolo ba ba buelelang kalafi ya letsatsi le moya o o phepa. Ngaka John Lettsom (1744-1815) o ne a re letsatsi le moya wa lewatle di ka thusa bana ba ba tshwerweng ke bolwetse jwa thiibi. Ka 1840, ngaka George Bodington o ne a re gantsi batho ba ba berekang kwa ntle—balemi le badisa—ga ba tshwarwe ke thiibi, fa ba bapisiwa le ba ba fetsang nako e ntsi mo dikagong.

Florence Nightingale (1820-1910) o ne a itsege thata ka dikgopolo tsa gagwe tsa booki fa a ne a tlhokometse masole a a gobetseng a Boritane ka nako ya Ntwa ya Crimea. O ne a botsa jaana: “A o kile wa tsena mo kamoreng ya mongwe . . . bosigo kgotsa pele go bulwa difensetere mo mosong, o bo o itumelela monkgo oo?” O ne a akantsha gore kamore ya molwetse e nne e na le moya o o phepa mme o sa dire gore molwetse a sitwe. O ne a re: “Mo godimo ga gore molwetse o tlhoka moya o o phepa ke lemogile gore o tlhoka le lesedi . . . Mme e nne lesedi la letsatsi.” Batho ba le bantsi mo motlheng oo ba ne ba dumela gore go ntshetsa dikobo le diaparo mo letsatsing go ne go tokafatsa botsogo.

 Fa e sa le ka nako eo saense e gatetse pele thata, mme dipatlisiso tsa bosheng di bontsha gore letsatsi le moya o o phepa di botlhokwa. Ka sekai, patlisiso e e dirilweng kwa China ka 2011 ya re dikamore tse mo go tsone go robalang baithuti ba bantsi mme di sa tsenye moya o o phepa, di dira gore baithuti “ba tsenwe ke malwetse ka ntlha ya moya o o seng phepa o ba o hemang.”

Mokgatlho wa Lefatshe Lotlhe wa Boitekanelo wa re moya o o phepa o botlhokwa e bile o tshwanetse go tsena mo dikagong gore batho ba se ka ba tshwaediwa ke megare. Tota e bile mo ditaelong tsa mokgatlho ono tse di phasaladitsweng ka 2009, go kgothaleditswe gore ditheo tsa kalafi di nne di butswe go fokotsa go anama ga malwetse. *

Gongwe o ka re ‘Seo se molemo.’ A mme gone go amana le saense? Letsatsi le moya o o phepa di thibela jang go tshwaediwa ke megare?’

Dibolayamegare Tsa Tlholego

Dipatlisiso tse di dirilweng kwa United Kingdom Ministry of Defence di na le dikarabo. Baitsesaense ba koo ba ne ba batla go bona gore moya o ka nna kotsi ka lobaka lo lokae fa sebetsa se se nang le baketeria se ne se ka thunngwa kwa London. Babatlisisi ba ne ba ntshetsa dibaketeria kwa ntle mo moyeng o o phepa go bona gore a di ne di tla tswelela di tshela. Seno se ne sa dirwa bosigo e re ka ba ne ba itse gore letsatsi le bolaya dibaketeria tseno. Go ne ga direga eng?

Morago ga diura di le pedi, mo e ka nnang dibaketeria tsotlhe di ne tsa swa. Mme fa di tsenngwa mo lebokoseng, di bo di bewa mo lefelong leo le le nang le temperetšhara le bongola jo bo tshwanang le jwa mo tekong ya ntlha, bontsi jwa tsone di ne di ntse di tshela morago ga diura di le pedi. Ka ntlha yang? Go bonala moya o o phepa o bolaya megare. Ga go ise go itsiwe gore moya o o phepa o bolaya megare jang. Le fa go ntse jalo, babatlisisi ba re go na le digase dingwe tsa tlholego tse di nnang mo moyeng e bile ke “dibolayamegare tsa tlholego tse di bolayang megare e e tletseng mo loaping.”

Letsatsi le lone ke sebolayamegare sa tlholego. Buka ya Journal of Hospital Infection ya re “bontsi jwa megare e e mo moyeng ga e kgone go emelana le letsatsi.”

O ka lemoga seno jang? Gongwe o ka itumelela go tswela kwa ntle go sekae o bo o ema mo letsatsing o hema moya o o phepa. Go ka go solegela molemo.

^ ser. 8 Go na le maemo mangwe a a ka dirang gore go nne kotsi go tlogela difensetere di butswe. E ka nna ka ntlha ya diphefo, modumo, melao ya tsa batimamolelo le ka ntlha ya pabalesego.