Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

SETLHOGO SA KA FA NTLE | BOTSHELO BO SIMOLOGILE JANG?

Dipotso Tse Pedi Tsa Botlhokwa

Dipotso Tse Pedi Tsa Botlhokwa

1 Botshelo bo Simologile Jang?

SE BANGWE BA SE BUANG. Botshelo bo itlhagetse fela mo dilong tse di sa tsheleng.

LEBAKA LA GO BO BANGWE BA SA KGOTSOFADIWE KE KARABO EO. Baitsesaense ba ithutile mo gontsi kafa dilo di simologileng ka gone mme ba sa ntse ba sa kgone go tlhalosa ba tlhomamisegile gore botshelo jone bo simologile jang. Go na le pharologanyo e kgolo thata magareng ga dilo tse di sa tsheleng le sele e nnye.

Baitsesaense ba kgona go fopholetsa gore maemo a ne a ntse jang mo lefatsheng dingwaga di le dibilione tse di fetileng. Ba na le dikgopolo tse di farologaneng malebana le kwa botshelo bo simologileng gone—ka sekai, gore bo simologile mo teng ga lekgwamolelo kgotsa ka fa tlase ga boalo jwa lewatle. Ba bangwe ba dumela gore dilo tse di dirisitsweng go dira botshelo di simologile felo gongwe mo lobopong mme tsa tla mono ka matlapa a a tswang mo lefaufaung. Mme seo ga se arabe potso ya gore botshelo bo simologile jang; se tlhalosa fela gore botshelo bo simologile felo gongwe mo lobopong.

Baitsesaense ba akanya gore go ne ga nna le dimolekhule tse di fetogileng se gompieno re reng ke dijini. Mme go tsewa gore dimolekhule tseno di kgona go ikoketsa ka botsone. Le fa go ntse jalo, saense ga e ntshe bosupi bope jo bo bontshang gore dimolekhule tseno di kile tsa nna gone e bile baitsesaense ga ba kgone go tlhama dimolekhule tse di ntseng jalo mo dilaboratoring.

Tsela e ditshedi di bolokang tshedimosetso ka yone le e di e dirisang ka yone e tlhomologile. Disele di romela tshedimosetso ya tsone mo dijining. Baitsesaense bangwe ba tshwantsha dijini le software ya khomputara mme ba re tsela e disele di rulagantsweng ka yone e tshwana le hardware ya khomputara. Mme gone, thuto ya gore ditshedi di iphetogela ka botsone go nna tse dingwe ga e kgone go tlhalosa gore tshedimosetso e e mo dijining e tswa kae.

Sele e tlhoka dimolekhule tsa diporoteine gore e kgone go dira sentle. Molekhule wa poroteine o na le di-amino acid di le makgolokgolo tse di gokagantsweng mmogo ka tsela e e tlhomologileng. Mo godimo ga moo, molekhule wa poroteine o tshwanetse go gokaganngwa seraro gore o kgone go dira sentle. Baitsesaense ba sweditse ka gore ga go kgonege gore poroteine ya molekhule e le nngwe e itlhagele fela. Mankge wa fisikisi e bong Paul Davies a re: “E re ka sele e tlhoka diporoteine tse di farologaneng di feta dikete gore e kgone go dira, ga go kgonege gore re re di itlhagetse fela ka botsone.”

KONELO. Morago ga masomesome a dingwaga go dirwa dipatlisiso mo ditheong tsotlhe tsa saense, go bonala sentle gore botshelo bo tlhodilwe ke mongwe yo o sa bolong go nna gone.

2 Ditshedi di Nnile Gone Jang?

SE BANGWE BA SE BUANG. Setshedi sa ntlha se ile sa fetoga kgato ka kgato go nna ditshedi tse di farologaneng, go akaretsa le batho, ka thulaganyo nngwe ya go fetoga ga dijini go tshwanela tikologo e di leng mo go yone.

LEBAKA LA GO BO BANGWE BA SA KGOTSOFADIWE KE KARABO EO. Disele tse dingwe di raraane go feta tse dingwe. Buka nngwe ya re tsela e disele tse di sa raraanang di kgonang go fetoga go nna disele tse dintsi tse di raraaneng ka yone, “gantsi e tsewa e le karolo ya bobedi ya masaitsiweng a a diregang morago ga gore botshelo bo nne gone.”

Baitsesaense ba lemogile gore sele nngwe le nngwe e tlhagisa dimolekhule tse di nang le diporoteine tse di kgonang go dira ditiro tse di raraaneng. Ditiro tseno di akaretsa go tsamaisa dikotla le go di fetola gore e nne maatla, go emisetsa disele ka tse dingwe le go fetisetsa tshedimosetso mo diseleng tsotlhe. A thulaganyo ya go fetoga ga dijini go tshwanela tikologo e di leng mo go yone e ka tswa e le yone e e dirang gore disele tseno di bereke? Ba le bantsi ba thatafalelwa ke go dumela kgopolo eno.

Batho le diphologolo ba simologile e le lee le le kopaneng le peo. Mo teng ga lee leno disele di a oketsega e bile di nna di fetofetoga, di tlhagisa dipopego tse di farologaneng tse di dirang ditiro tse di farologaneng go bopa dikarolo tsa mmele. Thuto ya go iphetogela ga ditshedi ka botsone go nna tse dingwe ga e kgone go tlhalosa gore sele nngwe le nngwe e “lemoga” jang gore e tshwanetse go fetoga eng le gore e tshwanetse go nna kae mo setsheding.

Gone jaanong baitsesaense ba lemogile gore go ne go ka tlhokega gore go nne le diphetogo mo seleng ka nako ya fa sele e bopega gore mofuta o mongwe wa phologolo o fetoge go nna o mongwe. E re ka baitsesaense ba sa kgone go ntsha bosupi jwa gore go iphetogela ga ditshedi ka botsone go nna tse dingwe go ka tlhagisa sele “e e sa raraanang,” a go a utlwala go dumela gore thulaganyo ya go fetoga ga dijini go tshwanela tikologo e di leng mo go yone ke yone e e dirang gore go nne le diphologolo tse di farologaneng mo lefatsheng? Fa Michael Behe, porofesa wa saense ya thutatshedi, a tlhalosa tsela e diphologolo di bopilweng ka yone a re dipatlisiso di “senotse gore thulaganyo eo e raraane e bile e a gakgamatsa, mme ga go na sepe se se bontshang gore thulaganyo eo e e raraaneng e iphetogetse fela ka boyone go se ope yo o botlhale yo o e dirileng.”

Batho ba kgona go lemoga dilo tse di ba dikologileng e bile ba na le bokgoni jwa go akanya, gape ba na le dinonofo tse di jaaka bopelotshweu, go intsha setlhabelo le go itse se se siameng le se se sa siamang. Thulaganyo ya go fetoga ga dijini go tshwanela tikologo e di leng mo go yone ga e kgone go tlhalosa gore ke eng fa batho ba na le dinonofo tseno tse di tlhomologileng.

KONELO. Le fa batho ba bantsi ba tsaya gore go na le mabaka a a utlwalang a gore botshelo bo simologile ka go iphetogela ga ditshedi ka botsone go nna tse dingwe, ba bangwe ga ba kgotsofadiwe ke se thuto eno e se tlhalosang malebana le gore botshelo bo simologile jang.