Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

Ke Bone Kgomotso Fa ke E Tlhoka Thata

Ke Bone Kgomotso Fa ke E Tlhoka Thata

Ka tshoganyetso fela ke ne ka thubagana mo metsing. Ke ne ka leka go emisa tlhogo gore ke heme mme mesifa ya me ya thamo e ne e gagametse. Seno se ne sa ntshosa, ka leka go retologa mme maoto le mabogo a se ka a suta. Makgwafo a me a ne a simolola go tlala metsi. Botshelo jwa me bo ne jwa fetoga gotlhelele mo letsatsing leo le le mogote la selemo ka 1991.

KE TSHOLETSWE kwa toropong ya Szerencs mme ka golela kwa motseng wa Tiszaladány kwa bokonebotlhaba jwa Hungary. Ka Seetebosigo 1991, nna le ditsala tsa me re ne ra ya kwa lefelong le le kwa thoko kwa Nokeng ya Tisza. Ke ne ke akanya gore metsi a boteng ka jalo ka thabuela mo go one. A bo e ne e le phoso e kgolo jang ne! Marapo a me a mararo a thamo a ne a robega le mokwatla wa me wa gobala. Tsala nngwe ya me e ne ya lemoga gore ke ne ke sa tshikhinyege mme ya nkuka ka bonolo ya nkgogela kwa ntle gore ke se ka ka nwela.

E re ka ke ne ke thantse, ke ile ka lemoga gore go na le bothata bongwe jo bo masisi. Mongwe o ne a founela ba thuso ya potlako mme ga goroga helikopotara ya nkisa kwa bookelong kwa dingaka di neng tsa leka go nkalafa mokwatla gone. Moragonyana ke ne ka isiwa kwa motsemogolo, kwa Budapest, gore ke bone thuso e e oketsegileng. Ke ne ka nna ke kaname ka dikgwedi tse tharo. Le fa ke ne ke kgona go tshikhinya tlhogo, ke ne ke sa kgone go tshikhinya mmele. Fa ke na le dingwaga di le 20, ke ne ke tlhoka go direlwa sengwe le sengwe. Ke ne ke kgobegile marapo thata mo ke neng ke batla go swa.

Fa ke bolelelwa gore nka boela gae, batsadi ba me ba ne ba thapisiwa gore ba kgone go ntlhokomela. Go ntlhokomela go ne go ba lapisa mo mmeleng le mo maikutlong, mme morago ga ngwaga ke ne ka tshwenyega thata mo maikutlong. Ke ne ka amogela thuso e e kgethegileng gore ke lebe bogole jwa me ka tsela e e siameng.

Ke ne ka simolola go akanya thata ka botshelo. A bo na le boikaelelo? Goreng ke diragaletswe ke masetlapelo ano? Ke ne ka batla dikarabo mo dimakasineng le mo dibukeng. Ke ile ka leka le go bala Baebele, mme go ne go le thata go e tlhaloganya. Ka jalo, ke ne ka kgaotsa go e bala. Ke ne ka tlotla le moruti, mme dikarabo tsa gagwe di ne di sa nkgotsofatse.

Ka dikgakologo tsa 1994, Basupi ba ga Jehofa ba babedi ba ne ba etela rre mme a ba kopa gore ba tlotle le nna. Ke ne ke reeditse fa ba tlhalosa ka maikaelelo a Modimo a go dira lefatshe paradaise le go fedisa malwetse le go boga. Se ba neng ba se bua se ne se kgatlha, mme ke ne ke na le dipelaelo. Mme gone, ke ne ka amogela dibuka tse pedi tsa go ithuta Baebele. Fa ke sena go di bala, Basupi ba ne ba kopa go nthuta Baebele mme ka dumela. Gape ba ne ba nkgothaletsa gore ke rapele.

Ke ne ka simolola go tlhatswega pelo gore tota Modimo o a nkgathalela

Fa metlotlo ya rona e ntse e tsweletse, Baebele e ne ya araba dipotso tse dintsi tse ke neng ke na le tsone. Gape ke ne ka simolola  go tlhatswega pelo gore tota Modimo o a nkgathalela. Kgabagare fa ke sena go ithuta Baebele ka dingwaga tse pedi, ke ne ka kolobediwa mo bateng ka Lwetse 13, 1997. E ne e le lengwe la malatsi a a itumedisang mo botshelong jwa me.

Ka 2007, ke ne ka fudugela kwa Budapest, kwa legaeng la batho ba ba golafetseng. Seno se ne sa dira gore ke nne le ditshono tse dintsi tsa go bolelela batho ba bangwe ka dilo tse di molemo tse ke di ithutileng. Fa maemo a bosa a siame, ke kgona go bua le batho ke le kwa ntle e bile ke itumelela segolobogolo setulo sa me sa maotwana se se dirilweng jaaka kolotsana e ke kgonang go e kgweetsa ka seledu.

Lelapa lengwe mo phuthegong ya rona le ne la nthusa ka madi gore ke kgone go reka khomputara e ke e laolang ka go tshikhinya tlhogo. Sedirisiwa seno se nthusa go leletsa batho ke dirisa Internet le go kwalela batho ba ba neng ba seyo kwa matlong a bone fa maloko a phuthego a ba etetse. Go thusa batho ka tsela eno go nthusitse go tokafatsa bokgoni jwa me jwa go bua fela thata le gore ke se ka ka tlhoma mogopolo thata mo dilong tse di ntshwenyang.

Ke bolela molaetsa wa Baebele ka Internet ka sedirisiwa se ke se laolang ka go tshikinya tlhogo

Ke kgona go ya dipokanong tsa Bokeresete. Fa ke goroga kwa Holong ya Bogosi, badumedi mmogo le nna ba nkuka ke le mo setulong sa me sa maotwana ba nkisa kwa boalong jo bo kwa godimo jo re tshwarelang dipokano mo go jone. Fa dipokano di tsweletse mme bareetsi ba newa tshono ya go akgela, mokaulengwe yo o bapileng le nna o tsholetsa seatla mo boemong jwa me. Go tswa foo, o ntshwarela Baebele kgotsa buka e re e dirisang go ithuta fa ke akgela.

Ke nna ke le mo ditlhabing e bile ke tlhoka go direlwa mo e batlang e le sengwe le sengwe. Ka dinako dingwe ke ikutlwa ke gateletswe mo maikutlong. Mme ke gomodiwa ke kamano e ke nang le yone le Jehofa Modimo ka gonne ke itse gore o a ntheetsa fa ke mmulela mafatlha ke mmolelela se se ntshwenyang. Gape ke nonotshiwa ke go bala Baebele letsatsi le letsatsi le ke badumedi mmogo le nna. Botsala, kemonokeng le dithapelo tsa bone di nthusa go nna ke ritibetse mo tlhaloganyong le mo maikutlong.

Jehofa o ne a nkgomotsa fa ke ne ke tlhoka kgomotso thata. Gape o ne a nnaya tsholofelo ya go nna le botsogo jo bo molemo mo lefatsheng le lesha. Mme ke lebile pele nako ya fa ke tla bo ke ‘tsamaya ke tlolaka e bile ke mmaka’ ka ntlha ya lorato le bopelonomi jwa gagwe jo bogolo.—Ditiro 3:6-9