Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

 BATHO LE DINAGA

Go Etela Ireland

Go Etela Ireland

IRELAND ke dinaga tse pedi: e kgolwane ke Republic of Ireland e e ipusang, mme e potlana ke Northern Ireland, e e leng karolo ya United Kingdom.

Giant’s Causeway

Ireland e bidiwa Emerald Isle ka gonne pula e ntsi e e nang koo e dira gore naga eno e nne e le tala. Matsha a mantle le dinoka mmogo le mafelo a a dithaba a a fa lotshitshing le dithota di oketsa bontle jwa yone jwa tlholego.

Ntlo ya bojang

Batho ba kwa Ireland ba ile ba itshokela mathata a mantsi. Ka sekai, bangwe ba fopholetsa gore go tloga ka 1845 go ya go 1851, batho ba ka nna milione ba ne ba bolawa ke mmopamo le malwetse fa bolwetse jwa dimela bo ne bo senya ditapole tse di lemilweng. Ba le bantsi ba ne ba tshabela khumanego e kgolo ka go fudugela kwa dinageng tse di jaaka Australia, Britain, Canada le United States. Gompieno bagologolwane ba Baamerika ba ka nna dimilione di le 35 ba tlholega kwa Ireland.

Batho ba Ireland ba itsege e le batho ba ba botsalano le ba ba amogelang baeng. Ba rata go intsha bodutu ka go palama dipitse le go tshameka metshameko ya ditlhopha e e jaaka kerikete, rugby, kgwele ya dinao e e tlwaelegileng mmogo le kgwele ya Gaelic (e e tshwanang le kgwele ya dinao). Basadi bone ba rata motshameko wa setlhopha o o bidiwang camogie, o o tshwanang le hockey e e tshamekiwang mo lebaleng.

 Gape batho ba kwa Ireland ba rata go tlotla e bile ba rata mmino. Motantsho o o bidiwang step dance wa kwa Ireland o itsege lefatshe lotlhe. Batho ba ba o binang ba dira gore mebele ya bone e tlhamalale fa ba ntse ba itaya maoto fa fatshe ka bonako e bile a tsamaisana.

Setlhopha sa mmino sa kwa Ireland

Basupi ba ga Jehofa ba na le dingwaga di feta lekgolo ba le kwa Ireland. Ga jaana, Basupi ba le 6 000 ba nna koo, mme ba ruta batho Baebele.

Go dirisiwa diletswa tse di jaaka tse di bontshitsweng fa godimo fano go letsa mmino wa setso wa kwa Ireland, go tswa molemeng go ya mojeng: harepa ya Celtic, diletswa tse di budulelwang (bagpipes) tsa kwa Ireland, fiddle, accordion, phala le bodhran (moropa)

A O NE O ITSE?

Giant’s Causeway, e e mo lotshitshing lo lo ka fa bokone lwa Northern Ireland e bopilwe ka diketekete tsa dipilara tsa maje a basalt a a neng a nna teng fa manya a a elelang a lekgwamolelo la bogologolo a ne a tsidifala fa a kopana le metsi a lewatle.