Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

 A BO TLHAMILWE?

Bokgoni Jwa go Bona Tsela Jwa Khukhwane ya Boloko

Bokgoni Jwa go Bona Tsela Jwa Khukhwane ya Boloko

KHUKHWANE ya boloko e dirisa boloko ka ditsela tse dintsi. E a bo ja e bile e beela mae mo go jone. Dingwe tse ditonanyana di bo naya tse di namagadi, di batla go di kgatlha ka jone. Fa dikhukhwane tseno di wela boloko jo bosha godimo e nna “se mphete ke go fete.” Nako nngwe babatlisisi ba ne ba bona dikhukhwane di ka nna 16 000 di tlhasela mokoa wa boloko jwa tlou, wa ba wa fela mo diureng di le pedi fela.

Dikhukhwane tsa mofuta mongwe fa di batla go tswa mo setlhopheng se se kokoanetseng boloko, di a bo potoka, di bo dira kgolokwe di bo di bo pitikela kgakala le mokoa o mogolo wa boloko mme di bo epele mo mmung o o bongola. Khukhwane eno e pitika boloko joo e sa tsamaye ka matsoketsane mme e tsamaya e tlhamalatse ka gonne seno se e thusa gore e kgone go tshaba ka bonako mme e se ka ya nna mo kotsing ya go utswelwa boloko ke dikhukhwane tse dingwe.

Mme khukhwane ya boloko e dira jang gore e se ka ya dikologa felo go le gongwe, bogolo jang fa go le bosigo?

Ela tlhoko: Dipatlisiso tsa mo nakong e e fetileng di bontshitse gore dikhukhwane tsa boloko di ka bona tsela ka lesedi la letsatsi kgotsa la ngwedi, mme di kgona go tsamaya di tlhamaletse, tota le mo masigong a fa go se na ngwedi. Babatlisisi bangwe ba Afrika Borwa ba lemogile gore dikhukhwane ga di dire seno ka go leba dinaledi tse di rileng, mme di dirisa mola wa lesedi le le tlhagisiwang ke losagaripa lwa Molala wa Tladi. Go ya ka lokwalopaka lwa Current Biology, leno ke “lekgetlo la ntlha go kwalwa ka setshedi sa naga se dirisa losagaripa lwa Molala wa Tladi go bona tsela.”

Mmatlisisi mongwe e bong Marcus Byrne a re dikhukhwane tsa boloko di na le “mokgwa o o atlegileng wa go bona tsela o o dirang le fa go na le lesedi le le letobo fela la dinaledi, mme di sa dirise tlhaloganyo go le kalo.” Gape a re: “Ka jalo di ka ruta batho gore ba ka rarabolola jang dikgang tse di raraaneng tse di amanang le mathata a go bona.” Ka sekai, roboto e ka dirwa gore e kgone go phuruphutsha ntlo e e gosomaneng e etsa mokgwa wa khukhwane ya boloko wa go bona tsela.

O akanyang? A bokgoni jwa go bona tsela jwa khukhwane ya boloko bo nnile gone ka bogone fela? A kgotsa bo tlhamilwe?

A o ne o itse?

Dikhukhwane tsa boloko di petolola mmu e bile di o tsenya menontsha, di phatlalatsa peo e bile di thusa gore dintshi di se ka tsa ata.