Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

Ditiragalo Tsa Lefatshe

Ditiragalo Tsa Lefatshe

Southeast Asia

Go ya ka World Wildlife Fund, fa gare ga 1997 le 2011, go ne ga ribololwa mefuta e le mentsi e mesha ya dimela le diphologolo, go akaretsa šaušawane wa matlho a mahibidu (Trimeresurus rubeus) kwa Greater Mekong, karolo e e akaretsang dikgaolo tsa Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam le porofense ya Yunnan, China. Mo mefuteng e mesha ya ditshedi tse di ribolotsweng ka 2011 fela, go ne go na le dimela di le 82, digagabi di le 21, ditlhapi di le 13 le ditshedi tse di nnang mo lefatsheng le mo metsing di le 5 le diamusi di le 5.

Yuropa

Pego nngwe ya The Moscow Times ya re go reka le go rekisa batho e setse e le bothata jo bo masisi mo “kgaolong yotlhe ya Dinaga Tse di Kopaneng Tsa Yuropa.” Batho ba rekisediwa gore ba sotliwe ka tsa tlhakanelodikobo, ba patelediwe go dira ditiro tse di boima le e leng gore “dikarolo tsa bone tsa mmele di rekisiwe e se kafa molaong.” Batho ba ba rekisang batho ba kgona go dira dilo tseno ka ntlha ya khumanego, go tlhoka ditiro le go tlhaolwa ga batho ka ntlha ya bong jwa bone.

New Zealand

Batho ba ba neng ba batlisisa ka go lebelela thelebishene ga bana ba bannye le ba ba simololang dingwaga tsa bosha ba sweditse ka go re go e lebelela thata “go amanngwa le go se nne botsalano fa ngwana a simolola dingwaga tsa bogolo.” Babatlisisi bano ba re dilo tse ba di lemogileng di dumalana le kgakololo ya gore bana “ba se ka ba lebelela lobaka lo lo fetang ura e le 1 go ya go tse 2 tsa dithulaganyo tse di mosola tsa thelebishene ka letsatsi.”

Alaska

Mo e ka nnang “metse ya Alaska” yotlhe e mo lotshitshing lwa lewatle kgotsa e gaufi le dinoka mme diperesente di le 86 tsa metse eno di amiwa ke merwalela le go gogolega ga mmu. Dipego di bontsha gore dithemperetšha tse di ntseng di ya kwa godimo di dira gore metsi a se ka a swa dikgapetla ka bonako mo go dirang gore go se ka ga nna le aese e e sireletsang lotshitshi mme metse e tlhaselwa motlhofo ke matsubutsubu a letlhabula.

Lefatshe

Le fa go dirisitswe madi a mantsintsi go dira didirisiwa tsa thekenoloji tse di dirang maatla di sa senye tikologo, tse di jaaka go dirisa phefo kgotsa maatla a letsatsi, mookamedimogolo wa International Energy Agency e bong Maria van der Hoeven a re “go dirwa ga selekanyo sengwe le sengwe sa maatla a a dirwang gompieno go sa ntse go baka kgotlelo e e batlileng e lekana le ya dingwaga tse 20 tse di fetileng.”