Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

Katse ya Motlhaba e e Bonwang Sewelo

Katse ya Motlhaba e e Bonwang Sewelo

Fa katse ya motlhaba e sena go dusa mo e ka nnang ka dikgwedi di le pedi, gantsi e tsala dikatsana di ka nna tharo

MO GARE ga sekaka se se omeletseng, mo lefifing la bosigo, katse ya motlhaba e supologa mo mosimeng wa yone e bo e ema go se nene. E leba kwa le kwa e bo e thaakanya ditsebe. Go tswa foo e a boba, e bo e kukuna go ralala lefelo le le tletseng motlhaba.

Ka tshoganyetso, katse eno ya motlhaba e pharumela phologotswana e e e tsomang—peba e kgolo ya kwa sekakeng e e bidiwang gerbil—e e neng e itebetse. Morago ga moo e tswelela ka go tsoma bosigo jotlhe e ntse e tlolela kwa godimo e tshwara diphologolo tse dingwe tse e di jang. Fa katse ya motlhaba e tshwara dijo tse dintsi tse e ka se kgoneng go di fetsa, e epela tse di setseng mo motlhabeng. Ka makuku, e boela mo mosimeng wa yone mme ga se gantsi e tswa motshegare. Ela tlhoko dintlha dingwe tse di kgatlhang ka phologolo eno e e bonwang sewelo.