Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

Baitse ba Metlha ya Bogare ba Tsa Bokheneke

Baitse ba Metlha ya Bogare ba Tsa Bokheneke

BOTEGINIKI jwa go dira gore didirisiwa di itirise bo setse bo atile mo madirelong—segolo bogolo didirisiwa tse di dirang tiro e le nngwe e e ipoapoeletsang. Mme gone didirisiwa tse di kgonang go itirisa kgotsa tse di direlwang dithulaganyo tse di rileng di simolotse go nna gone leng? A di nnile gone makgolo a se kae fela a dingwaga a a fetileng ka nako ya diphetogo tse dikgolo mo madirelong a kwa Yuropa? O ka nna wa gakgamadiwa ke go itse gore metšhine e e itirisang e ne e sa bolo go tlhamiwa lobaka lo loleele thata pele ga foo.

Pompo e e gopang ya ga Al-Jazari ya di-piston tse pedi

Mo tshimologong ya motlha o o bidiwang motlha wa diphitlhelelo tse dikgolo mo go tsa saense ya Boiselamo, go simolola ka lekgolo la bo8 go fitlha ka la bo13 C.E. le morago ga foo, bakanoki ba Botlhabagare ba ne ba ranolela mo Searabieng mekwalo ya saense le filosofi e e neng e na le tshedimosetso ya Bagerika ba ba itsegeng ba ba jaaka Archimedes, Aristotle, Ctesibius, Hero wa kwa Alexandria le Philo wa kwa Byzantium. * E re ka Mmusomogolo wa Boiselamo—o o neng o simolola kwa Spain go ralala Afrika Bokone le Botlhabagare go ya Afghanistan—o ne o na le metswedi eno le e mengwe ya tshedimosetso, o ile wa kgona go dira metšhine e e itirisang.

Mokwalo wa seatla wa lekgolo la bo13 la dingwaga wa ga Al-Jazari o o bontshang Tshupanako ya gagwe ya Tlou

Mokwalahisitori ya botegeniki e bong Donald Hill a re metšhine eo “e ne e ka kgona go tswelela e dira ka lobaka lo loleele—diura, malatsi le go feta foo—go se motho ope yo o e laolang.” Go ne ga kgonega jang? Baenjenere ba ne ba tlhamile dithulaganyo tse di dirang gore metšhine e kgone go itirisa sentle. Metšhine eo e ne e dirisa metsi a a tswang mo ditankeng tse di beilweng kwa godimo go e naya maatla a a sa kgaotseng. Di-valve di ne di kgona go ipula le go itswala ka botsone kgotsa go fetola tsela e metsi a tsamayang ka yone. Gape metšhine eno e ne e na le bokgoni jwa go dira dilo dingwe ka boyone mmogo le se Hill a se bitsang “mekgwa ya ntlhantlha ya go dira gore metšhine e se ka ya tlhagisa kotsi fa e senyega.” Ela tlhoko dikai dingwe.

Bo-Banu Musa ba ba Botlhale

Bo-Banu Musa ba bararo, leina la Searabia le le kayang “bomorwa Musa,” ba ne ba tshela kwa Baghdad wa lekgolo la borobongwe la dingwaga. Ba ne ba dira didirisiwa di feta 100 ba dirisa mekwalo ya batho ba kwa Gerika wa bogologolo ba ba tlileng pele ga bone e bong Philo le Hero, mmogo le ya baenjenere ba kwa China, India le Peresia. Go ya ka mokwadi wa saense e bong Ehsan Masood, didirisiwa tseno di akaretsa metswedi ya metsi e e fetolang kwa e isang metsi gone kgapetsa kgapetsa, ditshupanako tse di nang le dikarolo tse di kgatlhang le didirisiwa tse di ntshang dino ka botsone di bo di itlatsa di dirisa dilo tse di kokobalang, di-valve le mathombo a a gopang. Go ya ka moitse wa hisitori ya saense e bong Jim Al-Khalili, bomorwa Musa ba ne ba dira le diroboto tse dikgolo tse di sa raraanang tse di jaaka roboto e e neng e bidiwa “mosetsana wa tee,” e tota e neng e tshela tee le roboto e e letsang folutu “e go ka diregang gore ke yone motšhine wa ntlha o o neng o dirilwe gore o itirise.”

Didirisiwa tseno tse di itirisang di ne di tshwana thata le metšhine ya gompieno. Le fa go ntse jalo, mokwadi wa saense e bong Ehsan Masood a re “di ne di dirisa metsi thata go na le dieleketoroniki, mme ditsela tse dintsi tse di dirang ka yone di a tshwana.”

 Al-Jazari—“Motlhami wa Diroboto”

Ka 1206, Ibn al-Razzaz al-Jazari o ne a wetsa kgatiso ya gagwe e ka dinako tse dingwe e ranolwang ka Seesemane go twe Compendium on the Theory and Practice of the Mechanical Arts. E a tle e bidiwe “tlhaloso ya ditsela tsa go tlhama metšhine e e rulaganeng.” Mengwe ya mekgwa ya botegeniki ya ga al-Jazari e ne e gaisa kgakala e e gatisitsweng ke Bo-Banu Musa, mme ditlhaloso tsa gagwe le ditshwantsho di na le tshedimosetso e ntsi thata mo baenjenere ba motlha wa gompieno ba ka kgonang go dira didirisiwa tse a di tlhamileng.

Buka ya ga al-Jazari e na le ditshwantsho tsa didirisiwa tse di isang metsi kwa godimo, ditshupanako tse di dirang ka metsi, ditshupanako tsa kerese, didirisiwa tse di tshelang metsi, diroboto tse di letsang mmino, le pompo e e neng e dira gore modikologo wa lefetlho la metsi o dire gore piston e ye kwa pele le kwa morago e bo e pompa metsi ka maatla a magolo. Baitsehisitori ba naya al-Jazari tlotla ka go bolela gore ke ene a tlhamileng metšhine e e dirisang diedi makgolo a le mararo a dingwaga pele metšhine eo e nna gone kwa dinageng tsa Bophirima.

Gape al-Jazari o ne a dira ditshupanako tse di kgatlhang mme gone di bereka sentle. E e tshwantshitsweng fano e ile ya dirwa sesha kwa mmolong mongwe wa Dubai. Thulaganyo e tshupanako eno e e dirisang go bala nako ke sejana se se phuntsweng diphatlhaphatlha se se tsentsweng mo sejaneng se segolwane sa metsi mo teng ga mpa ya tlou. Sejana se tlala morago ga metsotso e le 30 mme se bo se nwela, se bo se dira gore go nne le tatelano ya ditiragalo e e dirisang dithapo le dibolo tse di tswang mo selong se se lebegang jaaka ntlo ya segosi mo mokwatleng wa tlou. Fa metsotso e e 30 e wela, sejana seno sa metsi se kokobala gape mo godimo ga metsi, modikologo ono o bo o simolola gape. Sedirisiwa seno mmogo le metšhine e mengwe e e itirisang di dirile gore al-Jazari a itsiwe e le “motlhami wa diroboto.”

Kgang ya bokgoni jwa motho ruri e a gakgamatsa! Le fa go ntse jalo, kgang eno ga se hisitori fela e e kgatlhang. Gape e dira gore re lebe dilo ka tsela e e tshwanetseng. Mo nakong eno e batho ba le bantsi ba ikgantshang ka botegeniki jwa segompieno, re gopodiwa kafa batho ba ba botlhale ba ba tlileng pele ga rona ba re diretseng go le gontsi ka teng.

^ ser. 3 Go utlwa ka tiro ya go ranola e e dirilweng ke bakanoki ba kwa Arabia, tsweetswee bona setlhogo se se reng “Kafa Searabia se Ileng sa Nna Puo ya Batho ba ba Rutegileng ka Teng,” mo makasineng wa Tsogang! wa February 2012.