Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

Bofelo Jwa Lefatshe e ka Tswa E se Se o Se Akantseng

Bofelo Jwa Lefatshe e ka Tswa E se Se o Se Akantseng

KWANTLE ga gore ditiragalo tseo tse go builweng ka tsone tse batho ba akanyang gore di tla fedisa lefatshe ga di neye batho tsholofelo gotlhelele, go na le dilo tse dingwe tse tharo tse di tshwanang ka tsone. Sa ntlha, di theilwe mo dikgopolong tsa batho, mme batho ga ba kgone go bolelela pele se se tla diregang mo isagweng. Sa bobedi, go ya ka tsone, fa e le gore batho ba tla falola, ba tla falola ka lesoba la mogodu. Sa boraro, batho ba ba falolang bofelo jwa lefatshe ba ka goga bokete tota gore ba nne ba tshela.

Go farologana le seo, se Baebele e se tlhalosang malebana le isagwe se a utlwala. Go ya ka Baebele ga go na pelaelo gore go na le phetogo e kgolo e e tlang. Mme batho botlhe ba ba dirang thato ya Modimo ba tlhomamiseditswe gore ba tla falola. Mo godimo ga moo, Baebele ga e bolelele pele gore lefatshe le tla senngwa ke go thunya go gogolo mo go tla dirang gore le she lore e bile ga e re le tla fedisiwa ke serame se segolo. Le tla fetolwa lotlhe go nna paradaise.

Le fa go ntse jalo, batho ba le bantsi ba fitlhela go le thata go dumela dipolelelopele tse di ntseng jalo tsa Baebele. Batho ba ba belaelang ba tsaya gore dithuto tsa Baebele tse di ka ga pitlagano e kgolo, Haramagedona, dingwaga tse di sekete le Paradaise ke ditlhamane. Baithutabodumedi ga ba bolo go tlotla ka dithuto tseno, go ganetsana ka tsone le go di tlhalosa. Dikgopolo tsa bone ga di tshwane. Mokwadi mongwe e bong Bruce A. Robinson o bolela jaana malebana le bofelo jwa lefatshe: “Go ka direga gore mo dithutong tsotlhe tse di sa utlwaleng sentle tsa madumedi a a ipitsang a Bokeresete, ga go na epe e go kwadilweng thata jaana ka yone go feta eno.” Seo se feletse ka eng? Batho ba tlhakane tlhogo.

Le fa go ntse jalo, Dikwalo tsone di a utlwala. Baebele ke molaetsa wa Modimo, mme ga a batle gore re tlhakanngwe tlhogo ke se se larileng kwa pele. Ela tlhoko dipotso tse gantsi batho ba di botsang mmogo le se Baebele e se bolelang. Fa e le gore o batla go ithuta mo go oketsegileng ka kgang eno, kopa buka ya Totatota Baebele e Ruta Eng? e e gatisitsweng ke Basupi ba ga Jehofa.

 A lefatshe le batho ba tla senngwa?

“Basiami ba tla rua lefatshe, mme ba tla aga mo go lone ka bosakhutleng.”—Pesalema 37:29.

A go na le batho bape ba ba tla swang?

“Bathokgami ke bone ba ba tla agang mo lefatsheng, mme ba ba se nang molato ke bone ba ba tla salang mo go lone. Fa e le baikepi bone, ba tla kgaolwa mo lefatsheng; mme maferefere one, a tla kumolwa mo go lone.”—Diane 2:21, 22.

A Modimo o kile a tsaya kgato ka batho ba ba boikepo mo nakong e e fetileng?

Modimo “o ne a se ka a ithiba go otlhaya lefatshe la bogologolo, mme a boloka Noa, moreri wa tshiamo, a babalesegile le ba bangwe ba le supa fa a ne a tlisa morwalela mo lefatsheng la baikepi; mme ka go dira metse ya Sodoma le Gomora melora fela o ne a ba bona molato, a tlhomela baikepi sekao sa dilo tse di tla tlang.”—2 Petere 2:5, 6.

A re ka itse letlha le katlholo ya Modimo e tla tlang ka lone?

“Ka ga letsatsi leo le ura eo ga go na ope yo o itseng, le fa e le baengele ba magodimo kgotsa Morwa, fa e se Rara fela. Gonne fela jaaka malatsi a ga Noa a ne a ntse, go nna gone ga Morwa motho go tla nna jalo. Gonne fela jaaka ba ne ba ntse mo malatsing ao pele ga morwalela, baa ja e bile baa nwa, banna ba nyala le basadi ba neelwa nyalong, go fitlha ka letsatsi le Noa a tseneng mo teng ga araka ka lone; mme ba se ka ba tsaya tsia go fitlha morwalela o tla o bo o ba gogola botlhe, go nna gone ga Morwa motho go tla nna jalo.”—Mathaio 24:36-39.

A go na le sesupo sepe fela sa gore bokhutlo bo tla tloga bo tla?

“Mo metlheng ya bofelo go tla nna le dinako tsa mathata tse go leng boima go lebana le tsone. Gonne batho ba tla nna baithati, barati ba madi, baipegi, ba ba mabela, batlhapatsi, ba ba sa utlweng batsadi, ba ba sa lebogeng, ba ba sa ikanyegeng, ba ba se nang lorato lwa tlholego, ba ba sa batleng go tsena mo tumalanong epe, ba ba senyang batho maina, ba ba se nang boikgapo, ba ba bogale jo bo tshabegang, ba ba sa rateng se se molemo, baoki, ba ba tlhogoethata, ba ba gogomosiwang ke boikgogomoso, barati ba menate go na le go nna barati ba Modimo, ba ba nang le sebopego sa boineelo jwa bomodimo mme ba latola maatla a jone.”—2 Timotheo 3:1-5.

Batho ba tla nna le isagwe e e ntseng jang mo lefatsheng?

Modimo “o tla phimola dikeledi tsotlhe mo matlhong a bone, mme loso lo tla bo lo seyo, le fa e le khutsafalo le fa e le selelo le fa e le botlhoko di tla bo di sa tlhole di le gone. Dilo tsa pele di fetile.”—Tshenolo 21:4.

Modimo “o tla phimola dikeledi tsotlhe mo matlhong a bone”

Le fa Dikwalo di re naya maoko fela a se se larileng kwa pele, di re tlhomamisetsa gore batho ba ka nna le tsholofelo. Isagwe e tla bo e itumedisa go feta kafa re ka kgonang go tlhaloganya ka gone. O ka tshepa gore seo se boammaaruri mme o ka solofela gore se Jehofa Modimo a se solofeditseng o tla se diragatsa.