Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

Lothapono lo lo Kgonameng

Lothapono lo lo Kgonameng

A lo Ne lo Tlhamilwe?

Lothapono lo lo Kgonameng

● Leitlho la motho le na le lothapono (retina)—letha le le nang le disele tse di ka nnang dimilione di le 120 tse di bidiwang di-photoreceptor (disele tse di tsibogelang lesedi) tse di amogelang marang a lesedi mme di bo di a fetola go nna matshwao a motlakase. Boboko jwa gago bo fetola matshwao ano go nna ditshwantsho. Batho ba ba dumelang thuto ya gore ditshedi di iphetogela ka botsone go nna tse dingwe ba bolela gore lefelo le lothapono lo leng mo go lone mo ditsheding tse di nang le lerapo la mokwatla, le supa gore leitlho ga le na motlhami.

Ela tlhoko: Lothapono lwa ditshedi tse di nang le lerapo la mokwatla lo kgoname mme seno se dira gore di-photoreceptor di nne kwa morago ga yone. Gore lesedi le fitlhe kwa go tsone, le tshwanetse go feta mo dileiyareng di le mmalwa tsa disele. Go ya ka Kenneth Miller, yo e leng moitsethutotshelo e bile a dumela gore ditshedi di iphetogela ka botsone go nna tse dingwe, “thulaganyo eno e dira gore lesedi le aname mme seno se dira gore re se ka ra bona sentle go ya kafa re neng re tshwanetse go bona sentle ka teng.”

Ka jalo, batho ba ba dumelang thuto ya go iphetogela ga ditshedi ka botsone go nna tse dingwe ba bolela gore lothapono lo lo kgonameng ke bosupi jwa gore ga lo a tlhamiwa sentle—tota e bile ga lo a tlhamiwa. Moitsesaense mongwe o ile a bo a lo tlhalosa e le “selo se se berekang sentle, se se kgonameng mme se dirilwe ka tsela ya boeleele.” Le fa go ntse jalo, dipatlisiso tse di oketsegileng di bontsha gore di-photoreceptor tsa lothapono lo lo kgonameng di beilwe sentle go bapa le pigment epithelium—leiyara ya disele e e ntshang okosejene le dikotla tse di botlhokwa gore motho a kgone go bona sentle. Moitsethutotshelo e bong Jerry Bergman le ngaka ya malwetse a matlho e bong Joseph Calkins ba ne ba kwala jaana: “Fa thishu ya pigment epithelium e ka bo e beilwe fa pele ga lothapono, e ne e tla kgoreletsa motho gore a se ka a bona sentle.”

Lothapono lo lo kgonameng lo mosola segolobogolo mo ditsheding tse di nang le lerapo la mokwatla tse di nang le matlho a mannye. Porofesa Ronald Kröger wa Yunibesithi ya Lund kwa Sweden a re: “Go tshwanetse gore go nne le sekgala se se rileng fa gare ga dilense tsa matlho le di-photoreceptor gore motho a kgone go bona sentle. E re ka phatla eno e tletse ka disele tsa ditshikana, seno se kaya gore ditshedi tse di nang le lerapo la mokwatla di boloketswe phatla e e botlhokwa.”

Mo godimo ga moo, e re ka disele tsa ditshikana di kgotlhagane thata e bile di le gaufi le di-photoreceptor, tshedimosetso ya dilo tse leitlho le di bonang e sekasekwa ka bonako e bile e ka ikanngwa.

O akanya eng? A lothapono lo lo kgonameng ke selo se se sa reng sepe se se nnileng teng ka bosone? Kgotsa a lo ne lo tlhamilwe?

[Setshwantsho mo go tsebe 15]

(Go bona mokwalo o o feletseng, leba kgatiso)

Disele tsa “photoreceptor”

Lesedi

“Pigment epithelium”

Lesedi

Lothapono

Tshikana ya pono (“optic nerve”)