Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

 KAROLO 5

Samuele o Tswelela a Dira se se Siameng

Samuele o Tswelela a Dira se se Siameng

Go tloga ka nako ya fa Samuele a ne a le monnye thata, o ne a nna e bile a bereka kwa motlaaganeng, lefelo le batho ba neng ba tla go obamela Jehofa kwa go lone. A o itse gore go tlile jang gore Samuele a nne kwa motlaaganeng? A re ithute pele ka mmaagwe Samuele, Hana.

Ka nako e telele, Hana o ne a sa kgone go nna le ngwana le fa tota a ne a batla go nna le ene. Ka jalo, o ne a rapela Jehofa a mo kopa gore a mo thuse. O ne a mo solofetsa gore fa a ka nna le morwa, o tla mo romela kwa motlaaganeng gore a ye go nna le go bereka teng. Jehofa o ne a araba thapelo ya gagwe mme Hana o ne a nna le morwa. O ne a mmitsa Samuele. Mme fela jaaka Hana a ne a solofeditse, fa Samuele a ne a le dingwaga di le tharo kgotsa di le nnè, o ne a mo isa kwa motlaaganeng gore a ye go direla Modimo koo.

Eli e ne e le moperesiti yo mogolo kwa motlaaganeng. Barwa ba gagwe ba babedi le bone ba ne ba bereka koo. Gakologelwa, motlaagana e ne e le ntlo ya Modimo ya kobamelo mme batho ba ne ba tshwanetse go dira dilo tse di siameng koo. Mme bomorwa Eli ba ne ba dira dilo tse di bosula thata. Samuele o ne a bona se ba se dirang. A Samuele o ne a dira dilo tse di bosula jaaka bomorwa Eli?— Nnyaa, o ne a tswelela go dira se se siameng, fela jaaka batsadi ba gagwe ba ne ba mo rutile.

O akanya gore Eli o ne a tshwanetse go dira eng ka barwa ba gagwe ba babedi?— O ne a tshwanetse go ba otlhaya. O ne a sa tshwanela go ba letla gore ba tswelele ba bereka mo ntlong ya Modimo. Mme Eli ga a ka a dira jalo, ka jalo, Jehofa o ne a galefela ene le barwa ba gagwe ba babedi. Jehofa o ne a ba otlhaya.

Samuele o ne a bolelela Eli molaetsa wa ga Jehofa

Bosigo bongwe fa Samuele a ne a robetse, o ne a utlwa mongwe a mmitsa a re: ‘Samuele!’ O ne a tabogela kwa go Eli, mme Eli o ne a re: ‘Ga ke a go bitsa.’ Seno se ne sa direga makgetlho a mangwe a mabedi. Mo lekgetlhong la boraro, Eli o ne a raya Samuele a re fa a ka utlwa lentswe gape, o tshwanetse go araba a re: ‘Tsweetswee,  Jehofa, bua; ke reeditse.’ Samuele o ne a dira jalo. Ka jalo, Jehofa o ne a raya Samuele a re: ‘Bolelela Eli gore ke tla otlhaya lelapa la gagwe ka ntlha ya dilo tse di bosula tse ba di dirileng.’ A o akanya gore go ne go le motlhofo gore Samuele a bolelele Eli molaetsa oo?— Nnyaa, go ne go se motlhofo. Mme le fa Samuele a ne a boifa, o ne a dira se Jehofa a mmoleletseng gore a se dire. Se Jehofa a neng a se bua se ne sa diragala. Barwa ba ga Eli ba babedi ba ne ba bolawa mme Eli le ene o ne a swa.

Samuele ke sekao se se molemo mo go rona. O ne a dira se se siameng le fa a ne a bona batho ba bangwe ba dira dilo tse di sa siamang. Go tweng ka wena? A o tla tshwana le Samuele mme o tswelele o dira dilo tse di siameng? Fa o dira jalo, o tla itumedisa Jehofa le batsadi ba gago.

BALA MO BAEBELENG YA GAGO