Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

 KAROLO 3

Rahabe O ne A Dumela mo go Jehofa

Rahabe O ne A Dumela mo go Jehofa

A re re re kwa motseng wa Jeriko. Motse ono o mo nageng ya Kanana, kwa batho ba sa dumeleng mo go Jehofa gone. Mosadi mongwe yo o bidiwang Rahabe o nna mono.

Fa Rahabe a ne a sa ntse a le monnye, o ne a utlwa kafa Moshe a ileng a kgaoganya Lewatle le Lehibidu ka teng le kafa a ileng a etelela Baiseraele pele ka teng go tswa kwa Egepeto. Gape o ne a utlwa kafa Jehofa a ileng a ba thusa ka teng gore ba fenye dintwa tse ba neng ba di lwa le baba ba bone. Gone jaanong o utlwa gore Baiseraele ba dirile kampa gaufi le Jeriko!

Rahabe o ne a sireletsa ditlhola ka gonne a dumela mo go Jehofa

Bosigo bongwe, Baiseraele ba babedi ba ne ba ya kwa motseng wa Jeriko go ya go bona gore go ntse jang koo. Ba ne ba fitlha kwa ntlong ya ga Rahabe. O ba kopa gore ba tsene le gore ba nne. Fa go setse go le bosigo, kgosi ya Jeriko e utlwa gore ditlhola di mo motseng mme di ile kwa ntlong ya ga Rahabe. Ka jalo, kgosi e roma banna ba yone gore ba ye go ba tshwara. Rahabe o fitlha ditlhola tse pedi tseno mo godimo ga borulelo jwa ntlo ya gagwe mme o raya banna ba kgosi a re: ‘Ditlhola di ne di tlile mme di setse di tswile mo motseng. Fa lo ka tsamaya gone jaanong, lo tla kgona go ba tshwara!’ A o itse gore ke ka ntlha yang fa Rahabe a sireletsa ditlhola tseno?— Ka gonne o dumela mo go Jehofa e bile o itse gore Jehofa o tla naya Baiseraele naga ya Kanana.

Pele ga ditlhola di tswa kwa ntlong ya ga Rahabe, di mo solofetsa gore ene le ba lelapa la gagwe ba tla bo ba sireletsegile fa Jeriko e senngwa. A o itse gore ba mmolelela gore a dire eng?— Ba re: ‘Tsaya thapo eno e e khibidu mme o e bofelele mo fensetereng ya gago. Fa o dira jalo, mongwe le mongwe yo o mo ntlong ya gago o tla bo a sireletsegile.’ Rahabe o dira fela jaaka ditlhola di mmoleletse. A o itse gore go direga eng morago ga foo?—

Jehofa o ne a boloka Rahabe le ba lelapa la gagwe

Malatsi a le mmalwa moragonyana, Baiseraele ba dikologa motse ba didimetse. Ba dikologa motse ka malatsi a le marataro, gangwe, letsatsi le letsatsi. Mme ka letsatsi la bosupa, ba dikologa motse ka makgetlho a le supa. Go tswa foo, botlhe ba goela kwa godimo. Jehofa o dira gore dipota  tse di dikologileng motse di we. Mme ntlo e go nang le thapo e khibidu e e bofeletsweng mo fensetereng yone, e sa ntse e eme! A o kgona go e bona mo setshwantshong?— Rahabe le ba lelapa la gagwe ba sireletsegile!

O ka ithuta eng mo go Rahabe?— Rahabe o ne a dumela mo go Jehofa ka ntlha ya dilo tsotlhe tse di itumedisang tse a di utlwileng ka ene. Le wena o ithuta dilo tse dintsi tse di itumedisang ka Jehofa. A le wena o dumela mo go ene jaaka Rahabe?— Re a itse gore o dumela mo go ene!