Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

KAROLO 26

Lefatshe le Nna Paradaise!

Lefatshe le Nna Paradaise!

Jehofa o dirisa Bogosi jo Keresete e leng Kgosi ya jone go itshepisa leina la Gagwe, go tlotlomatsa bolaodi jwa Gagwe, le go tlosa boikepo jotlhe

BUKA ya bofelo ya Baebele e e bidiwang Tshenolo, kgotsa Apokalipisi, e naya batho botlhe tsholofelo. Buka eno e e kwadilweng ke moaposetoloi Johane e na le diponatshegelo tsa dilo tse di tla diregang fa boikaelelo jwa ga Jehofa bo tloga bo diragadiwa.

Mo ponatshegelong ya ntlha, Jesu yo o tsositsweng o akgola diphuthego di le mmalwa le go di naya kgakololo. Mo ponatshegelong e e latelang, go na le setulo sa Bogosi sa Modimo sa kwa legodimong, kwa go nang le dibopiwa tsa semoya tse di mmakang.

Fa boikaelelo jwa Modimo bo ntse bo diragala, Kwana, Jesu Keresete, o newa momeno o o nang le dikano di le supa. Fa go bulwa dikano di le nnè tsa ntlha, go tlhaga bapagami ba dipitse ba tshwantshetso. Wa ntlha ke Jesu mme o pagame pitse e tshweu e bile a tlhomilwe go nna Kgosi. Morago ga moo go tlhaga bapagami ba bangwe ba ba pagameng dipitse tsa mebala e e farologaneng, tse mo boporofeting di tshwantshetsang ntwa, leuba le bolwetse jwa leroborobo—mme tseno tsotlhe di direga mo malatsing a bofelo a tsamaiso eno ya dilo. Fa go bulwa sekano sa bosupa, go lediwa diterompeta di le supa tsa tshwantshetso, tse di kayang go bolelwa ga dikatlholo tsa Modimo. Dipolelo tseno di kaya dipetso tse supa tsa tshwantshetso, kgotsa bogale jwa Modimo.

Bogosi jwa Modimo, jo bo tshwantshediwang ke ngwana wa mosimane yo o sa tswang go tsholwa, bo tlhomiwa kwa legodimong. Go tsoga ntwa, mme Satane le baengele ba gagwe ba ba boikepo ba latlhelwa mo lefatsheng. Lentswe le le kwa godimo la re, “A bo go latlhega lefatshe.” Diabolo o tuka bogale gonne o a itse gore o saletswe ke lobaka lo lokhutshwane lwa nako.—Tshenolo 12:12.

Johane o bona Jesu kwa legodimong a emelwa ke kwana, o na le batho ba bangwe ba le 144 000 ba ba tlhophilweng mo bathong. Bano “ba tla busa e le dikgosi le” Jesu. Ka jalo Tshenolo e senola gore fa maloko a mangwe a losika a feletse a tla nna 144 000 ka palo.—Tshenolo 14:1; 20:6.

Babusi ba lefatshe ba phuthegela kwa Haramagedona, e leng “[ntwa] ya letsatsi le legolo la Modimo Mothatayotlhe.” Ba tlhabana le yo o pagameng pitse e tshweu—Jesu, yo o eteletseng pele masomosomo a legodimo. Babusi botlhe ba lefatshe leno ba a senngwa. Satane o a golegwa, mme Jesu le ba ba 144 000 ba busa lefatshe ka “dingwaga di le sekete.” Kwa bokhutlong jwa dingwaga tse di sekete, Satane o a senngwa.—Tshenolo 16:14; 20:4.

Ke eng se Puso ya Dingwaga Tse di Sekete ya ga Keresete le babusikaene e tla se direlang batho ba ba kutlo? Johane o kwala jaana: “[Jehofa] o tla phimola dikeledi tsotlhe mo matlhong a bone, mme loso lo tla bo lo seyo, le fa e le khutsafalo le fa e le selelo le fa e le botlhoko di tla bo di sa tlhole di le gone. Dilo tsa pele di fetile.” (Tshenolo 21:4) Lefatshe le nna paradaise!

Buka ya Tshenolo ke yone e konelang molaetsa wa Baebele. Leina la ga Jehofa le tla itshepisiwa ka Bogosi jwa ga Mesia, mme bolaodi jwa gagwe bo tlotlomadiwe ka bosakhutleng!

E tswa mo bukeng ya Tshenolo.