Meya ya Batho Ba Ba Suleng—A E Ka go Thusa Kana E Ka go Gobatsa? A Totatota E A Tshela?

Totatota Baebele ya reng ka batho ba ba suleng? A ba ka go thusa kgotsa ba ka go utlwisa botlhoko?

Matseno

Batho bangwe ba re fa motho a swa o ya kwa lefelong lengwe la moya gore a kgone go bona le go tlhotlheletsa batho ka tsela nngwe. A ke boammaaruri?

Dibopiwa tsa Moya Tse Di Iseng Di Ko Di Tshele Ebile Di Ise Di Ko Di Swele mo Lefatsheng

Mafoko a Modimo a a reileng motho wa ntlha e bong Adame, a re thusa go tlhaloganya seemo sa baswi.

Dimilione tsa Dibopiwa tsa Moya

Moporofeti Daniele o ne a bona dimilione di le makgolo tsa dibopiwa tsa moya mo torong ya gagwe e e tlhotlheleditsweng.

Botsuolodi kwa Lefelong la Moya

Baengele bangwe ba simolola go dira dilo tse di bosula tse di utlwisang batho botlhoko.

Badimona Ke Babolai!

Baebele le maitemogelo mangwe a bosheng di bontsha gore ba setlhogo e bile ba kotsi.

Badimona Ba Bolela Maaka A Gore Batho Ba Ba Suleng Ba A Tshela

Badimona ba kgona go tsietsa batho ba le bantsi mme Baebele yone e senola maano a bone a go tsietsaWEB:OnSiteAdTitleBadimona Ba Bolela Maaka A Gore Batho Ba Ba Suleng Ba A Tshela

Badimona Ba Tlhotlheletsa Botsuolodi Kgatlhanong le Modimo

Ba dira jalo ka go tsietsa batho ba dirisa maikutlo a bone.

Direla Jehofa, Eseng Satane

Ke eng se se tla bontshang gore o dirile tshwetso e e siameng?

Isagwe E E Molemo go Gaisa

Satane le madimona a gagwe ga ba na go tsietsa batho go ya go ile. Go tswa foo, Jehofa o tla segofatsa batho botlhe.

Lefatshe la Paradaise

Go tla bo go ntse jang fa Jehofa a sena go baakanya se Satane a se sentseng?