Lelapa la Gago le ka Itumela

O ka nna le lenyalo le lelapa le le itumetseng fa o dirisa melaometheo ya Baebele.

Ketapele

Lelapa la gago le ka itumela fa o dirisa melaometheo ya e mosola ya Baebele.

KAROLO 1

Ikaege ka Modimo Gore Lenyalo la Gago le Itumele

Go sekaseka dipotso tse pedi tse di motlhofo go ka go thusa gore o tokafatse lenyalo la gago.

KAROLO 2

Ikanyege mo Molekaneng wa Gago

A go tila boaka mo lenyalong go supa gore balekane ba lenyalo ba a ikanyega?

KAROLO 3

Tsela ya go Rarabolola Mathata

Tsela e lo rarabololang bothata ka yone, ke yone e tla bontshang gore a lenyalo la lona le tla nonofa le bo le itumele kgotsa gore a le tla koafala le bo le tlala bohutsana.

KAROLO 4

Tsela ya go Dirisa Madi

Go tshepana le boikanyegi di ka thusa jang?

KAROLO 5

Go Dirisana le ba Masika ka Kagiso

O ka tlotla batsadi ba gago mme o sa tlhokomologe lenyalo la gago.

KAROLO 6

Kafa Bana ba Fetolang Lenyalo ka Gone

A go nna le ngwana go ka nonotsha kamano ya lona?

KAROLO 7

Tsela ya go Ruta Ngwana

Go otlhaya ga se fela go baya melao le go itaya.

KAROLO 8

Fa go Tlhaga Mathata

Kopa thuso.

KAROLO 9

Obamelang Jehofa lo le Lelapa

Lo ka dira jang gore lo itumelele kobamelo ya lelapa le go feta?