Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

 THUTO 49

Ke Eng Se se Ka Dirang Gore Lelapa la Gago le Itumele?—Karolo 1

Ke Eng Se se Ka Dirang Gore Lelapa la Gago le Itumele?—Karolo 1

Batho ba ba sa tswang go nyalana, ba eletsa ekete boitumelo jo ba neng ba le mo go jone ka letsatsi la lenyalo bo ka nnela ruri. Seo se ka kgonega. Bakeresete ba ba nang le lobaka lo loleele ba nyetse, le ba ba dirileng ka natla go dirisa kgakololo ya Baebele, ba a itse gore seno se a kgonega.

1. Baebele e naya banna ba ba nyetseng kgakololo efe?

Jehofa o tlhomile monna gore e nne ene tlhogo ya lelapa. (Bala Baefeso 5:23.) Jehofa o batla gore monna a dire ditshwetso tse di tla solegelang lelapa molemo. Baebele e gakolola banna ba ba nyetseng jaana: “Tswelelang lo rata basadi ba lona.” (Baefeso 5:25) Seo se kaya eng? Monna yo o ratang mosadi wa gagwe, o mo tshwara sentle fa ba le kwa gae le fa ba na le batho ba bangwe. O leka ka natla gore mosadi wa gagwe a nne a sireletsegile, a itumetse e bile o mo tlamela ka dilo tse a di tlhokang. (1 Timotheo 5:8) Sa botlhokwa thata, o mo thusa gore a tswelele a atamalane le Jehofa. (Mathaio 4:4) Ka sekai, a ka rapela le go bala Baebele le mosadi wa gagwe. Fa monna a rata mosadi wa gagwe e bile a mo tlhokomela, o tla tswelela a le tsala ya ga Jehofa.—Bala 1 Petere 3:7.

2. Baebele e naya basadi ba ba nyetsweng kgakololo efe?

Lefoko la Modimo le a re mosadi yo o nyetsweng “o tshwanetse go tlotla monna wa gagwe thata.” (Baefeso 5:33) A ka dira seo jang? A ka akanya ka dinonofo tse di kgatlhang tsa monna wa gagwe, le ka matsapa a a a tsayang go mo tlhokomela gammogo le bana ba bone. Gape a ka bontsha gore o a mo tlotla ka go ema nôkeng ditshwetso tse a di dirang, ka go bua le ene ka bonolo le ka go bua sentle ka ene, tota le fa a sa obamele Jehofa.

3. Banyalani ba ka tiisa lenyalo la bone jang?

Baebele e bua jaana ka banyalani: “Batho bano ba babedi ba tla nna nama e le nngwe.” (Mathaio 19:5) Seno se raya gore ba tshwanetse go lwantsha sepe fela se se ka dirang gore ba se ka ba tlhola ba ratana. Ba dira jalo ka go fetsa nako ba le mmogo ka metlha, ka go bua ba phuthologile ka se ba se akantseng le ka go tshololelana maikutlo, mme ba dira jalo ka lorato. Ga ba letle sepe kgotsa ope gore a nne botlhokwa thata go feta molekane wa bone, ntle le Jehofa. Ba nna kelotlhoko thata gore ba se ka ba kgatlhegela motho o sele yo ba sa nyalanang le ene.

 ITHUTE MO GO OKETSEGILENG

Ithute gore ke melaometheo efe ya Baebele e e ka tiisang lenyalo la lona.

4. Banna ba ba nyetseng, ratang basadi ba lona e bile lo ba tlhokomele

Baebele e a re “banna ba tshwanetse go rata basadi ba bone jaaka ba rata mebele ya bone.” (Baefeso 5:28, 29) Seo se kaya eng? Tshameka BIDIO eno, lo bo lo tlotla ka potso e e latelang.

 • Monna a ka bontsha ka ditsela dife gore o rata mosadi wa gagwe e bile o amega ka ene?

Bala Bakolosa 3:12, lo bo lo tlotla ka potso eno:

 • Monna yo o nyetseng a ka bontsha dinonofo tseno jang mo lenyalong la gagwe?

5. Basadi ba ba nyetsweng, ratang banna ba lona e bile lo ba tlotle

Baebele e kgothaletsa mosadi yo o nyetsweng gore a tlotle monna wa gagwe, e ka tswa a direla Jehofa kgotsa nnyaa. Bala 1 Petere 3:1, 2, lo bo lo tlotla ka dipotso tseno:

 • Fa e le gore monna wa gago ga a direle Jehofa, ga go pelaelo gore o eletsa go mmona e le moobamedi wa ga Jehofa. Ke tsela efe e e molemo ya go mo thusa? A o akanya gore o tshwanetse go nna fela o mo rerela, kgotsa a go botoka gore o nne mosadi yo o molemo, yo o bonolo e bile o mo tlotla? Goreng o akanya jalo?

Banna le basadi ba ka dira ditshwetso tse di molemo mmogo. Le fa go ntse jalo, ka dinako tse dingwe mosadi a ka nna a se ka a dumalana le monna wa gagwe. Fa go le jalo, a ka bolelela monna wa gagwe se a se akantseng, a dira jalo a  ritibetse le ka tlotlo, mme gone o tshwanetse go gopola gore Jehofa o neile monna maikarabelo a go dira tshwetso ya gore ke eng se se siametseng lelapa. O tshwanetse go leka ka natla go ema tshwetso eo nôkeng. Fa a dira jalo, o tla thusa gore botlhe mo lelapeng ba itumele. Bala 1 Petere 3:3-5, lo bo lo tlotla ka potso eno:

 • Jehofa o ikutlwa jang fa mosadi yo o nyetsweng a tlotla monna wa gagwe?

6. Lo ka kgona go rarabolola mathata mo lenyalong la lona

Ga go na lenyalo le le se nang mathata. Ka jalo, banyalani ba tshwanetse go dirisana mmogo gore ba rarabolole mathata a ba ka nnang le one. Tshameka BIDIO eno, lo bo lo tlotla ka dipotso tse di latelang.

 • Mo bidiong eno, ke eng se se neng se bontsha gore banyalani bano ba ne ba sa tlhole ba atamalane?

 • Ba ile ba dira eng go tiisa lenyalo la bone?

Bala 1 Bakorintha 10:24 le Bakolosa 3:13. Fa lo sena go bala temana nngwe le nngwe, tlotlang ka potso eno:

 • Go dirisa kgakololo eno go ka tiisa lenyalo jang?

Baebele e a re re tshwanetse go tlotla ba bangwe. Go tlotla yo mongwe go akaretsa go dirisana le ene ka bonolo. Bala Baroma 12:10, lo bo lo tlotla ka dipotso tseno:

 • A monna kgotsa mosadi o tshwanetse go letela gore molekane wa gagwe e nne ene a mo tlotlang pele? Goreng o rialo?

BATHO BANGWE BA RE: “Nna le mogatsake ga re tlhole re atamalane jaaka pele.”

 • O ka mo tlhalosetsa jang gore Baebele e ka ba thusa?

 O ITHUTILE ENG?

Monna le mosadi ba ka itumela fa ba ratana, ba tlotlana e bile ba dirisa melaometheo ya Baebele.

Poeletso

 • Monna a ka dira eng gore go nne le boitumelo mo lenyalong?

 • Mosadi a ka dira eng gore go nne le boitumelo mo lenyalong?

 • Fa e le gore o nyetse kgotsa o nyetswe, ke molaomotheo ofe wa Baebele o o ka tiisang lenyalo la lona?

Leka go Dira Seno

DINTLHA TSE DINGWE

Bona dikakantsho tse di ka lo thusang gore lelapa la lona le itumele.

Lelapa la Gago le ka Itumela (boroutšhara)

Lebelela bidio eno ya mmino e e bontshang masego a go dirisa kgakololo ya Modimo mo lenyalong.

Ruri Ke a Go Rata (4:26)

Bona gore kgakololo ya Baebele ya lenyalo e ka thusa banyalani jang.

Baebele e Bolokile Lenyalo la Rona (7:12)