Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng


Dithuto tse di mo kgatisong eno di ka go thusa jang?

Dithuto tse di mo kgatisong eno di ka go thusa jang?

Simolola ka go sekaseka dintlha tseno, o bo o tshameka BIDIO eno.

KAROLO YA NTLHA

Fa o baakanyetsa thuto nngwe le nngwe, bala karolo ya ntlha. Dipotso tsa mmaala o o tseneletseng (A) le ditemana (B)  di gatelela dintlha tsa botlhokwa. Ela tlhoko gore go na le ditemana tse di kwadilweng “bala.”

 KAROLO E E MO GARE

Mafoko a a simololang (C) a a mo tlase ga karolwana ya Ithute mo go Oketsegileng a tlhalosa se se tla ithutiwang. Ditlhogwana (D) di tlhomolola dintlha tsa botlhokwa. Bala ditemana, araba dipotso o bo o lebelela dibidio o na le motho yo o go rutang

Mabokoso a a reng BIDIO a go isa kwa o ka bonang tshedimosetso eo teng. Dibidio dingwe di bua ka dilo tsa mmatota tse di diragetseng. Tse dingwe ga se ditiragalo tse di diragetseng mme di bontsha dilo tse di ka re diragalelang.

Leba ditshwantsho ka kelotlhoko le mafoko a a tsamaisang le tsone (E), o bo o akanya gore o ka araba jang potso e e tlhagelelang mo karolwaneng e e reng, Batho Bangwe ba Re (F).

KAROLO YA BOFELO

Karolwana ya O Ithutile Eng? le ya Poeletso (G) di sobokanya se re se ithutileng. Kwala letlha le o feditseng thuto eo ka lone. Karolwana ya Leka go Dira Seno (H) e go naya sengwe se o ka se ithutang kgotsa se o ka se dirisang mo botshelong. Karolwana ya Dintlha Tse Dingwe (I) e na le tshedimosetso e nngwe e o ka e balang kgotsa e o ka e lebelelang.

Kafa o ka bonang ditemana tsa Baebele ka gone

Baebele e na le dibukana di le 66. E kgaogantswe ka dikarolo tse pedi: karolo ya ntlha e ne e kwadilwe ka Sehebera le Searamaika (“Tesetamente e Kgologolo”) mme karolo ya bobedi e ne e kwadilwe ka Segerika (“Tesetamente e Ntšha”).

Fa ditemana di tlhaga, lefoko la ntlha ke leina la buka ya Baebele (A), go bo go latela kgaolo (B), le temana kgotsa ditemana (C).

Ka sekai, Johane 17:3 e kaya buka ya Johane, kgaolo 17, temana 3.