Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

GEORGIA | 1924-1990

Dipokano di Thusa Botlhe go Nonotsha Tumelo ya Bone

Dipokano di Thusa Botlhe go Nonotsha Tumelo ya Bone

Dipokano tsa Bokeresete di nnile le seabe se segolo mo go thuseng ba ba sa tswang go ithuta boammaaruri gore ba gole mo tumelong. Tota e bile, Bakeresete ba ba neng ba sa tswa go kolobediwa le ba ba neng ba sa bolo go nna Basupi, ba ne ba nna ba batla gore dipokano di tshwarelwe mo magaeng a bone. Mongwe le mongwe yo o neng a tla dipokanong, o ne a amogelwa ka lorato mme seno se ne se dira gore ba utlwane le go feta.

Fa go na le baithuti ba Baebele ba ba neng ba batla go kolobediwa, dipokano tse di kgethegileng di ne di rulaganngwa mo sephiring. Ka August 1973, bakaulengwe ba ne ba rulaganya pokano kwa ntle ga Sokhumi gaufi le lotshitshi lwa Lewatle le Lentsho. Le fa go ntse jalo, batho ba le 35 ba ba neng ba tshwanetse go kolobediwa, ga ba a ka ba kolobediwa! Pele pokano eno e fela, mapodise a ne a tsena a bo a tshwara bakaulengwe le bokgaitsadi bangwe, go akaretsa Vladimir Gladyuk.

Fa Vladimir le bakaulengwe ba bangwe ba sena go gololwa, ba ne ba ikgolaganya le baithuti ba ba neng ba tshwanetse go kolobediwa. Kgabagare ba ne ba kolobediwa malatsi a le mabedi morago ga pokano ya ntlha. Vladimir a re: “Re ne re bona gore Jehofa o re eme nokeng. Morago ga kolobetso re ne ra rapela Jehofa re mo leboga.”

Go Ganediwa go Dira Gore Boammaaruri bo Aname

Malatsi a mabedi morago ga kolobetso eno, Vladimir Gladyuk o ne a tshwarwa gape. Moragonyana ene, Itta Sudarenko le Natela Chargeishvili ba ne ba atlholelwa dingwaga di le mmalwa kwa kgolegelong. Le fa baboledi ba ne ba utlwisitswe botlhoko ke seno, ba ne ba swetsa ka gore ba tla tswelela ba rera ka kelotlhoko.

Gore balaodi ba puso ba se ka ba lemoga tiro ya bone, baboledi ba ne ba ya kwa ditoropong le kwa metseng e mengwe go ya go rera, go na le go rera mo motseng o ba neng ba nna mo go one. Ka jalo, seno se ne sa dira gore dikgang tse di molemo di fitlhelele dikgaolo tse dintsi tsa naga.

Ka nako ya fa Bakomonise ba busa, baboledi ba ba neng ba nna kwa ditoropong tse dikgolo ba ne ba rera kwa mebileng le kwa diparakeng tse di seng modumo e bile di sa tlhanasele. Gantsi ba ne ba rerela batho ba ba tswang kwa ditoropong le kwa metseng e mengwe ba ba neng ba tlile go etela ba masika kgotsa ba tlile mabenkeleng. Fa motho a kgatlhegela molaetsa, ba ne ba mo kopa aterese ba bo ba rulaganya go mo etela.

Babutsa Jejelava ke mongwe wa batho ba ba neng ba tsamaya thata kwa bophirima jwa Georgia. A re: “E re ka ke ne ke na le masika kwa mafelong a a farologaneng, ga go ope yo o neng a belaela metsamao ya me. Morago ga dingwaga tse pedi, ke ne ke ithuta Baebele le batho ba feta 20 kwa Zugdidi le batho ba le batlhano kwa toropong ya Chkhorotsku. Botlhe ba ile ba kolobediwa.”

Ba Tlhoka Dikgatiso Tsa Se-Georgia

Go ne ga lemogiwa ka bonako gore go tlhokega dikgatiso tsa Se-Georgia. Fa baboledi ba dira maeto a go boela kgotsa ba tshwere dithuto tsa Baebele, ba ne ba lemoga gore ba tlhoka Dibaebele le dikgatiso ka puo e baithuti ba bone ba ka e tlhaloganyang. *

Babutsa a re go ne go le thata go ruta batho Baebele ka gonne go ne go se na dikgatiso tsa Se-Georgia. Gape a re: “Ke ne ke na le Baebele le dikgatiso tsa Se-Russia fela mme ke ne ke tlhola ke di ranola fa ke tshwere thuto ya Baebele.” O ne a dirisa dikishinare go ranolela ditlhogo tsa dimakasine mo puong ya Se-Georgia. Gape o ile a ranola buka yotlhe ya Mathaio!

Basupi ba ba pelokgale ba ne ba dirisa mimeograph go dira dikgatiso kwa magaeng a bone

Batho ba ne ba rata ditlhogo tse di neng di ranotswe ka Se-Georgia mo ba neng ba di kopolola gore ba di bale fa ba le kwa gae. Bangwe ba batho ba re neng re ithuta Baebele le bone ba ne ba bidiwa “bakwalolodi” ba Lefoko la Modimo ka gonne ka nako eo go ne go le thata go nna le Baebele ya Se-Georgia.

“Ke Feditse Letsatsi Lotlhe ke e Kopolola”

Bakaulengwe mmogo le batho ba re neng re ithuta le bone ba ne ba refosana dikgatiso tse di neng di ranotswe ka Se-Georgia gore mongwe le mongwe a nne le tshono ya go di bala. Motho o ne a fiwa malatsi kgotsa dibeke di le mmalwa gore a bale kgatiso eo. Ka jalo, fa Baebele ya Dikwalo Tsa Segerika e nna gone ka Se-Georgia, lelapa lengwe le ne la e kopolola ka bonako.

Raul Karchava o ne a na le dingwaga di le 13 fa rraagwe a mo kopa gore a kopolole Baebele eo. A re: “Rre o ne a ntlela ka dibuka tse nka kwalelang mo go tsone, dipene le dipensele tsa mefutafuta a akanya gore di tla nkgothatsa gore ke kopolole Baebele. E ne e le namane e tona ya tiro mme gone ke ile ka e dira. Ke feditse letsatsi lotlhe ke e kopolola mme ke ne ke emisa fela fa ke batla go otlolola menwana.”

Dikhopi tse di kwadilweng ka seatla tsa Tora ya Tebelo le Go Tlhatlhoba Dikwalo ka Malatsi Otlhe ka Se-Georgia

Ba lelapa la ga Raul ba ne ba itumela tota fa ba utlwa go twe bakaulengwe ba dumetse go tlogelela Raul Baebele eo lobakanya gore a kgone go feleletsa go e kopolola. Go mo tsere dikgwedi tse pedi fela gore a fetse go kopolola dibuka tsotlhe tse 27 tsa Dikwalo Tsa Bokeresete Tsa Segerika.

Le fa gone bakwalolodi bano ba tsere matsapa a a seng kana ka sepe jalo, baithuti ba Baebele ba ba neng ba oketsega ba ne ba sa ntse ba tlhoka se se fetang seo gore ba kgone go ithuta ka Modimo. Seo se ne sa rotloetsa bakaulengwe le bokgaitsadi ba ba pelokgale gore ba tsenye matshelo a bone mo kotsing mme ba ranole le go anamisa dikgatiso tsa Baebele ba le kwa magaeng a bone.

Tiro ya go rera e ne e oketsega ka lobelo lo lo kwa godimo kwa bophirima jwa Georgia. Jaanong kwa botlhaba gone? A go ne go na le mongwe kwa motsemoshate wa Tbilisi yo o neng a ka thusa batho ba ba batlang go ithuta ka Modimo ba ba jaaka Vaso Kveniashvili?

Batho ba Kwa Motsemoshate ba Ithuta Boammaaruri

Ka bo1970, puso ya Soviet Union e ne ya leka go kgoba Basupi marapo ka go ba leleka mo magaeng a bone. Seo ke se se ileng sa diragalela banyalani bangwe ba kwa Ukraine e bong Oleksii le Lydia Kurdas ba ba neng ba fudugela kwa Tbilisi. Ba ne ba feditse dingwagangwaga ba le mo kgolegelong ya puso ya Soviet ka ntlha ya tumelo ya bone.

Larisa Kessaeva (Gudadze) ka bo1970

Boorra Kurdas ba ne ba ithuta le batho ba ba neng ba rata Baebele e bong Zaur le Eteri Kessaev. Morwadie Zaur le Eteri e bong Larisa o ne a na le dingwaga di le 15 ka nako eo, mme fa a tlhalosa se se ileng sa direga lekgetlo la ntlha fa ba kopana le boorra Kurdas, a re: “Re lekile go ba bontsha gore Kereke ya Orthodox ke yone fela kereke ya nnete. Re lekile ra bo ra felelwa, mme bone ke fa ba sa ntse ba re bontsha mabaka go tswa mo Baebeleng.”

Larisa a re: “Fa re ya kerekeng, ke ne ke nna ke bala Melao e e Lesome e e neng e kwadilwe fa gare ga ditshwantsho tse pedi tse di mo loboteng. Mme letsatsi lengwe, ke ne ka gamarega tota fa Oleksii a bala Ekesodo 20:4, 5. Ga ke a bona boroko bosigong joo ka gonne ke ne ke ipotsa gore, ‘A tota ke boammaaruri gore re tlola molao wa Modimo fa re obamela ditshwantsho?’”

Larisa o ne a ikemiseditse go itse karabo ya potso eo, ka jalo, fa le ntsha nko moso o o latelang, o ne a tabogela kwa kerekeng a bo a bala molao oo gape, ‘O se ka wa itirela setshwantsho se se setilweng . . . O se ka wa se ikobela.’ E ne e le lekgetlo la ntlha mo botshelong jwa gagwe a tlhaloganya bokao jwa mafoko ao. Larisa le batsadi ba gagwe ba ne ba kolobediwa mme ke bangwe ba batho ba ntlha go nna Basupi kwa Tbilisi.

O ne A Bona se a Neng a se Batla

Dingwaga di ka nna 20 morago ga gore Vaso Kveniashvili a utlwe boammaaruri, o ne a kopana le motho yo o neng a tlile dipokanong tsa Basupi ba ga Jehofa kwa Tbilisi. O ne a itumeletse go kopana le Basupi gape. E ne e le lobaka a letile go ba bona.

Vaso Kveniashvili o ne a nna Mosupi morago ga dingwaga di le 24 a sena go utlwa boammaaruri

Kwa tshimologong, Basupi ba koo ba ne ba sa batle Vaso a nna gone kwa ditirong tsa bone, ka gonne e ne e le sekebekwa. Tota e bile, bangwe ba ne ba tshaba gore a ka tswa a bolelela balaodi ba Soviet ka ditiro tsa Basupi. Ka jalo, Vaso ga a ka a letlelelwa go tla dipokanong tsa Bokeresete ka dingwaga di le nnê.

Fa nako e tsamaya, go ne ga bonala gore Vaso o ne a na le maikaelelo a a siameng mme ba ne ba mo letla go nna leloko la phuthego a bo a kolobediwa moragonyana. Ka jalo, Vaso o ne a kgona go atamalana le “Modimo wa katlholo” yo a neng a sa bolo go mmatla fa a ntse a gola! (Isa. 30:18) O ne a nna a direla Jehofa a tlhagafetse go fitlha a tlhokafala ka 2014.

Ka bo1990, dikgang tse di molemo di ne di setse di rerwa kwa bophirima le kwa botlhaba jwa Georgia. Baboledi ba ka nna 900 ba ne ba tshwara dithuto tsa Baebele di le 942. Seno e ne e le tshimologo ya koketsego ya Basupi koo.

^ ser. 12 Ka nako ya puso ya Bakomonise, go ne go se motlhofo go bona Dibaebele, le fa gone dikarolo dingwe tsa Baebele di ne di ranotswe ka Se-Georgia dingwaga di le dintsi pelenyana.—Bona lebokoso le le reng “Baebele ya Se-Georgia.”