Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

DINTLHAKGOLO TSA NGWAGA O O FETILENG

Pego ya Tsa Molao ya 2016

Pego ya Tsa Molao ya 2016

Bakaulengwe le bokgaitsadi ba rona ba tswelela ba bontsha gore ba ikanyega mo go Jehofa le fa ba lebane le dintwa tsa semolao le maemo a a thata. Sekao sa bone se re kgothaletsa gore re nne re nonofile mo tumelong re tlhomamisegile gore “Jehofa ruri o tla tlhaola motho wa gagwe yo o ikanyegang [kgotsa o tla mo tshwara ka tsela e e kgethegileng].”—Pes. 4:3.

ARGENTINA | Tshwanelo ya go Ruta Bana ka Dilo Tsa Bodumedi

Ruth o goletse mo lelapeng la Basupi mme o ne a tsidifala fa a ne a sa ntse a le mosha. Moragonyana, o ne a ratana le monna mongwe mme ba nna le ngwana wa mosetsana. Letsatsi lengwe fa Ruth a le kwa toropong ya La Plata, o ne a bona Basupi ba ga Jehofa ba dirisa tafole ya go bontsha dikgatiso mme seo sa dira gore a gopole nako ya fa e ne e le Mosupi. Seo se ne sa mo tlhotlheletsa gore a baakanye kamano ya gagwe le Jehofa le gore a boe a kopanele le phuthego ya gagwe e bile o ne a simolola go ruta morwadie Baebele. Rraagwe mosetsana yono o ne a sa batle gore Ruth e nne Mosupi mme o ne a mmulela kgetsi kwa kgotlatshekelo gore Ruth a se tlhole a ruta ngwana wa bone Baebele le gore a se tlhole a tsamaya le ene kwa dipokanong.

Mmueledi wa ga Ruth o ne a tlhalosa gore batsadi ka bobedi ba na le tshwanelo ya go ruta ngwana wa bone dilo tsa bodumedi le gore kgotlatshekelo ga e ka ke ya gataka tshwanelo eo ya bone ntle fela le fa go na le bosupi jwa gore dithuto tseo ga di a siamela ngwana wa bone ka tsela nngwe. Kgotlatshekelo e ne ya tsaya tshwetso ya gore batsadi ba tshwanetse go letla ngwana wa bone go itlhophela bodumedi le fa gone a ne a na le dingwaga di le nnê fela ka nako eo. Kgotlatshekelo ya Boikuelo e ne ya fetola tshwetso eo mme ya tlhalosa gore ngwana o sa le monnye gore a ka itirela ditshwetso mo kgannyeng ya dithuto tsa bodumedi le gore batsadi ka bobedi ba na le tshwanelo ya go ruta ngwana wa bone.

Morwadia Ruth o bala Baebele bosigo bongwe le bongwe e bile gone jaanong o ya dipokanong le mmaagwe. O lebile pele go etela Bethele e e kwa Buenos Aires.

AZERBAIJAN | Tshwanelo ya go Dira Ditiro Tsa Bodumedi

Moaposetoloi Paulo o ne a re mo phuthegong ya Bokeresete, “fa tokololo e le nngwe e boga, ditokololo tse dingwe tsotlhe di boga le yone.” (1 Bakor. 12:26) Seno se ne sa bonala gore se boammaaruri fa Basupi ba ga Jehofa mo lefatsheng lotlhe ba ne ba utlwisitswe botlhoko ke go bogisiwa ga ga Kgaitsadi Irina Zakharchenko le Kgaitsadi Valida Jabrayilova ba kwa Azerbaijan. Ka February 2015, balaodi ba ne ba latofatsa bokgaitsadi bano ka gore ba ne ba dira tiro ya bodumedi e e seng ka fa molaong. Moatlhodi o ne a dira gore ba tsenngwe mo kgolegelong le fa gone tsheko e ne e ise e simolole mme e re ka kgetsi ya bone e ne e nna e busediwa morago, bokgaitsadi bano ba ne ba fetsa ngwaga kwa kgolegelong mme fa ba le koo, ba ne ba tshwarwa makgwakgwa e bile ba timiwa dijo.

Azerbaijan: Valida Jabrayilova le Irina Zakharchenko

Fa kgetsi ya bone e ne e ya kwa kgotlatshekelo ka January 2016, moatlhodi o ne a bona bokgaitsadi bano molato mme a laela gore ba duele madi, le fa go ntse jalo, o ne a fetola tshwetso eno ka ntlha ya go bo ba ne ba tsentswe mo kgolegelong pele ga kgetsi eno e sekiwa, ka jalo, o ne a ba letla gore ba boele gae. Fa Kgotlatshekelo ya Baku ya go Dira Boikuelo e ne e gana go tsholola kgetsi ya bone, ba ne ba ikuela kwa Kgotlatshekelo e Kgolo. Mo godimo ga moo, ba ne ba ikuela kwa Komiting ya Ditshwanelo Tsa Batho ya Lekgotla la Ditšhaba Tse di Kopaneng ka gonne tshwanelo ya bone ya go dira ditiro tsa bodumedi e ne e gatakakilwe le ka go bo ba ile ba tshwarwa makgwakgwa.

Gone jaanong bokgaitsadi bano ba ntse ba a kokotlegela. Ba lebogela go bo bakaulengwe le bokgaitsadi ba ile ba ba rapelela le go ba bontsha gore ba a ba kgathalela. Kgaitsadi Jabrayilova o ne a kwalela Setlhopha se se Laolang jaana: “Dithapelo tsa lona di re thusitse go itshokela diteko, ruri ke ne ke utlwa gore lo a re rapelela. Ga nkitla ke lebala lorato lwa lona, lwa ga Jehofa le lwa bakaulengwe le bokgaitsadi mo lefatsheng lotlhe.”

ERITREA | Ba Tshwerwe ka Ntlha ya Tumelo ya Bone

Ka July 2016, puso ya Eritrea e ne e setse e tshwere Basupi ba ga Jehofa ba le 55 ka ntlha ya tumelo ya bone. Bakaulengwe ba bararo e bong Paulos Eyassu, Isaac Mogos le Negede Teklemariam ba tsentswe mo kgolegelong fa e sa le go tloga ka September 1994, mme gape puso e ile ya tshwara bakaulengwe ba bangwe ba le robongwe dingwaga di ka nna lesome.

Go ne ga direga sengwe se se itumedisang ka January 2016 fa kgotlatshekelo e ne e sekisa Basupi ba ba tshwerweng kwa Segopotsong kwa Asmara ka April 2014. Leno e ne e le lekgetlo la ntlha balaodi ba puso ba latofatsa Basupi ba ga Jehofa ka go tlola molao ba bo ba ba naya tshono ya gore ba ipuelele kwa kgotlatshekelo. Bontsi jwa bakaulengwe le bokgaitsadi ba ba neng ba seka ba ne ba bonwa molato ka go bo ba ne ba ile kwa pokanong e go neng gotwe ga e mo molaong mme ba ne ba duedisiwa ba bo ba gololwa. Le fa go ntse jalo, Kgaitsadi Saron Gebru yo le ene a neng a seka, o ne a gana go duela madi ao. Ka jalo, o ne a atlholelwa dikgwedi di le thataro kwa kgolegelong. Kgaitsadi Gebru o ne a letleletswe go nna le baeng gangwe ka beke mme o ne a tlhalosa gore o ne a tshwerwe sentle. Kgaitsadi yono le Basupi ba bangwe ba le 54 ba ba kwa kgolegelong ba lebogela go bo bakaulengwe le bokgaitsadi ba ba rapelela e re ka rotlhe re ‘nna re gopotse ba ba mo dikgoleng tsa kgolegelo jaaka e kete re golegilwe le bone.’—Baheb. 13:3.

JEREMANE | Kgololesego ya Bodumedi—Go Kwadisiwa Semolao

Ka December 21, 2015, porofense ya Bremen e e kwa bokonebophirima jwa Jeremane e ne ya naya Mokgatlho wa Bodumedi wa Basupi ba ga Jehofa wa kwa Jeremane ditshwanelo tse di oketsegileng tsa semolao go feta tse pele ba neng ba na le tsone. Tshwetso eno e ne ya wetsa kgetsi ya go lwela ditshwanelo ya Basupi ba ga Jehofa e e neng ya tsaya dingwaga di le nnê. Kgotlatshekelo e Kgolo ya Botsamaisi ya kwa Berlin, e ne ya dira tshwetso e e neng ya dira gore diporofense di le 16 tsa kwa Jeremane le tsone di neye Basupi ba ga Jehofa ditshwanelo tse di oketsegileng tsa molao mme batho botlhe ba ne ba tla tshwanelwa ke go ikobela tshwetso eno. Le fa go ntse jalo, balaodi ba kwa Bremen ba ne ba gana go dira jalo ka ntlha ya ditatofatso tsa maaka tse di neng di anamisitswe ke baganetsi.

Ka 2015, Kgotlatshekelo e Kgolo ya Ditshwanelo Tsa Batho ya Jeremane e ne ya tlhalosa gore fa balaodi ba kwa Bremen ba ne ba gana go ikobela tshwetso eo, tota ba ne ba gataka ditshwanelo tsa semolao tsa Basupi. Tshwetso ya kgotlatshekelo eno e bontsha gore molao wa go itlhophela bodumedi o sireletsa tshwanelo ya Basupi ya go dira ditiro tsa bone tsa bodumedi kwa Bremen. Diphuthego tsa kwa lefelong leno ga di tlhoke go duela lekgetho e bile di na le ditshwanelo tse mekgatlho e mengwe ya bodumedi ya kwa Jeremane e nang le tsone.

KYRGYZSTAN | Tshwanelo ya go Dira Ditiro Tsa Bodumedi

Ka March 2013, balaodi ba kwa toropong ya Osh kwa Kyrgyzstan, ba ne ba latofatsa Oksana Koriakina le mmaagwe e bong Nadezhda Sergienko ka ditatofatso tsa maaka. Mosekisi o ne a latofatsa Basupi bano ka go tsietsa baagelani ba bone fa ba ba rerela molaetsa o o tswang mo Baebeleng, mme moatlhodi o ne a ba atlholela gore ba nne fela mo gae ba se ka ba ya gope go fitlha kgang ya bone e sekasekiwa kwa kgotlatshekelo. Ka October 2014, kgotlatshekelo e ne ya bona gore bosupi jo bo ntshitsweng e ne e le jwa maaka, ga go a latelwa melao e e siameng le gore bokgaitsadi bano ba ne ba se molato. Ka October 2015, kgotlatshekelo ya boikuelo e ne ya dumalana le tshwetso eo.

Le fa go ntse jalo, mosekisi wa toropo ya Osh o ne a ikuela kwa Kgotlatshekelokgolo ya Kyrgyzstan. Kgotlatshekelo eo e ne ya phimola tswetso e e neng e dirilwe ya gore ga ba molato, go na le moo e ne ya simolola tsheko sesha. Fa kgetsi eo e sekwa ka April 2016, babueledi ba bokgaitsadi bano ba ne ba kopa gore kgetsi e tshololwe ka gonne nako e e beilweng ya kgetsi eo e ne e setse e fedile. Moatlhodi o ne a patelesega go tsholola kgetsi eo, mme seo sa dira gore kgang eno yotlhe e fele.

Bokgaitsadi bano ga ba a ka ba itlhoboga le fa gone maemo a ne a le thata. Kgaitsadi Sergienko o ne a re: “Go le gantsi fa batho ba sa tshwarwe sentle, ba a galefa, le fa go ntse jalo, ke ne ka lemoga gore Jehofa o a nthata ka ntlha ya tsela e bakaulengwe le bokgaitsadi ba neng ba re tlhokomela ka yone, tota re ne re se nosi.” Bokgaitsadi bano ba ne ba iponela gore Jehofa o diragatsa tsholofetso ya gagwe e e mo go Isaia 41:10 e e reng: “O se ka wa boifa . . . Ruri ke tla go ngangatlela ka thata ka seatla sa me sa moja sa tshiamo.”

KYRGYZSTAN | Kgololesego ya Bodumedi—Go Kwadisiwa Semolao

Ka August 9, 2015, mapodise a le lesome a ne a tsena ka dikgoka kwa lefelong le go neng go tshwerwe dipokano kwa go lone kwa toropong ya Osh kwa Kyrgyzstan. Ba ne ba laela gore pokano eo e ba neng ba re ga e mo molaong e emisiwe, ba bo ba tshosetsa batho ba ba fetang 40 ba ba neng ba le mo pokanong eo ka go re ba tla ba thuntsa. Mapodise ao a ne a isa bakaulengwe ba le lesome kwa seteisheneng sa mapodise, mme fa ba le koo ba ne ba itewa ba bo ba gololwa. Malatsi a le mabedi morago ga moo, mapodise a ne a tshwara mongwe wa bakaulengwe ba ba neng ba iteilwe e bong Nurlan Usupbaev ba bo ba mo latofatsa ka go tshwara pokano e e seng kafa molaong.

Fa kgetsi ya ga Mokaulengwe Usupbaev e ne e isiwa kwa Kgotlatshekelo ya Toropo ya Osh, go ne go se na bosupi jwa ditatofatso tseo, ka jalo, moatlhodi o ne a e tsholola. Mosekisi o ne a ikuela kwa kgotlatshekelo ya Kgaolo ya Osh mme e ne e ya gana boikuelo joo e bontsha gore Mokaulengwe Usupbaev a ka se bonwe molato wa go dira ditiro tsa bodumedi tse di seng kafa molaong ka gonne Basupi ba ga Jehofa ba mo Kyrgyzstan ba kwadisitswe semolao.

Mosekisi yoo ga a ka a ineela, o ne a ikuela kwa Kgotlatshekelo e Kgolo ya Kyrgyzstan. Mokaulengwe Usupbaev o ne a wela makgwafo fa kgotlatshekelo eo e tsholola kgetsi ya gagwe ka March 2016, mme ka go dira jalo e ne ya bontsha gore ditshwetso tse di neng di dirilwe kwa dikgotlatshekelong tse dingwe di ne di siame le gore Basupi ba ga Jehofa ba na le tshwanelo ya go tshwara dipokano kwa Kyrgyzstan. Kgetsi e nngwe e e neng ya bulwa ke bakaulengwe ba ba neng ba bogisitswe ke mapodise a kwa Osh e sa ntse e tla sekasekiwa mo isagweng kwa kgotlatshekelo.

RUSSIA | Kgololesego ya Bodumedi

Le fa mekgatlho ya ditshwanelo tsa batho ya kwa Russia e lwela ditshwanelo tsa Basupi, puso ya naga eno e sa ntse e tlhasela Basupi e bile e ganetsa tiro ya bone. Gone jaanong, balaodi ba thibetse dikgatiso tsa rona di le 88 ka gonne ba re di kotsi e bile ba thibetse website ya Basupi ba ga Jehofa ya jw.org. Ka 2015, balaodi ba ne ba gana gore Baebele ya Thanolo ya Lefatshe le Lesha ya Dikwalo Tse di Boitshepo e tsene mo nageng eo e bile kgotlatshekelo ya kwa Vyborg e sekaseka Baebele eno go bona gore a ga e kotsi. Ka March 2016, Ofisi ya Mosekisi Mogolo e ne ya tshosetsa ka gore e tla tswala diofisi tsa Basupi ba ga Jehofa kwa Solnechnoye e e gaufi le St. Petersburg ka gonne ba ne ba re tiro ya Basupi e kotsi.

Le fa gone puso e tsweletse ka go tlhasela Basupi ba ga Jehofa, go na le dikgang tse di itumedisang. Ka October 2015, mosekisi mongwe o ne a tsenya kopo ya gore go tswalwe Mokgatlho wa Bodumedi wa Basupi ba ga Jehofa wa kwa Tyumen e e sekgala sa dikilometara di ka nna 2 000 go tswa kwa Moscow. Le fa go ne go na le bosupi jwa gore mapodise a ne a ntshitse bosupi jwa maaka kgatlhanong le Basupi, Kgotlatshekelo ya Kgaolo ya Tyumen e ne ya bona mokgatlho ono molato. Le fa go ntse jalo, ka April 15, 2016, Kgotlatshekelo e Kgolo ya Russia e ne ya fetola tshwetso ya kgotlatshekelo ya Tyumen e tlhalosa gore “ga go na mabaka ape a a utlwalang a gore Mokgatlho wa Bodumedi wa Basupi ba ga Jehofa wa kwa Tyumen o tswalwe.” Fa moatlhodi yo mogolo a ne a bala tshwetso eno, bakaulengwe le bokgaitsadi ba le 60 ba ba neng tletse mo kgotlatshekelo ba ne ba ema ba opa diatla.

Basupi ba ga Jehofa ba kwa Russia ba ikemiseditse go tswelela ba ikanyega mo go ene go sa kgathalesege ‘sebetsa le fa e ka nna sefe se se tla bopiwang kgatlhanong le bone.’—Isa. 54:17.

RWANDA | Tshwanelo ya go Ithuta Ntle le go Tlhaolwa ka Ntlha ya Bodumedi

Bosheng jaana, bana ba Basupi ba kwa Rwanda ba ile ba lelekwa kwa dikolong ka gonne ba ne ba gana go nna le seabe mo ditirong tsa bodumedi kgotsa tsa bošetshaba. Ka December 14, 2015, puso e ne ya leka go rarabolola bothata jono ka go tlhoma molao o o neng o diretswe go fedisa bothata jwa go tlhaolwa ka ntlha ya bodumedi kwa dikolong. Molao ono o laela dikolo gore di tlotle kgololesego ya baithuti ya bodumedi.

Ka June 9, 2016, karolo ya Dikgang ya mo jw.org e ne ya golola setlhogo se se buang kafa naga ya Rwanda e ileng ya lwantsha tlhaolele ka gone mo dikolong. Se se kgatlhang ke gore lekwalodikgang lengwe le le itsegeng thata la kwa Rwanda le lone le ne la golola setlhogo seno mo website ya bone. Go ise go ye kae, batho ba feta 3 000 ba ne ba tsena mo website eo mme babadi ba le bantsi ba ne ba bua dilo tse di molemo ka tshwetso e e dirilweng ke puso. Basupi ba kwa Rwanda ba lebogela molao oo o o thusang bana ba bone gore ba ithute ntle le go tlhaolwa ka ntlha ya bodumedi jwa bone.

Rwanda: Ba ne ba boela kwa sekolong

KOREA BORWA | Kgololesego ya go Reetsa Segakolodi—Go Gana go Tsenela Bosole ka Ntlha ya Segakolodi

Go setse go fetile dingwaga di feta 60 banna ba Basupi ba kwa Korea Borwa ba ba nang le dingwaga di le 19 go ya go 35 ba ntse ba lebana le kgang ya go tsenela bosole. Puso ya naga eno ga e dumelele ope gore a gane go ya ntweng ka ntlha ya segakolodi e bile ga e dumelele ope go dira tshwetso ya go itlhophela go dira tiro e nngwe e e sa amaneng le bosole. Mo maemong mangwe, banna botlhe mo lelapeng la Basupi, go simolola ka rremogolo go fitlha ka setlogolo, ba ne ba tshwanelwa ke go ya kgolegelong fa ba ne ba bilediwa go ya bosoleng.

Kgotlatshekelo ya Molaotheo e ne ya tsaya tshwetso gabedi ya gore Molao wa Tirelo ya Bosole o teng mo molaong wa naga, le fa go ntse jalo, dikgotlatshekelo tse dingwe le banna ba ba ileng ba bogisiwa ka ntlha ya molao oo ba ile ba boa gape ba ikuela kwa Kgotlatshekelong eo. Ka ntlha ya seo, ka July 9, 2015, Kgotlatshekelo eno e ne ya reetsa dikopo tsa batho ba ba ganang go tsenela bosole ka ntlha ya segakolodi. Mokaulengwe Min-hwan Kim yo o neng a fetsa dikgwedi di le 18 kwa kgolegelong ka gonne a ne a gana go tsenela bosole, a re: “Ke ne ka bogisiwa ke bo ke gololwa kwa kgolegelong. Mme ga ke batle gore bakaulengwe ba bangwe le bone ba bogisiwe. Fa ba ka letlelelwa gore ba dire ditiro tse dingwe tse di sa amaneng le bosole, seno se ka solegela setšhaba molemo.” Kgotlatshekelo ya Molaotheo e tla itsise tshwetso ya yone mo bogautshwaneng.

TURKMENISTAN | Bahram Hemdemov

Mokaulengwe Hemdemov wa dingwaga di le 53 o na le mosadi le barwa ba le banê. Ke monna yo o tlhagafetseng yo o ratang Modimo mme batho ba le bantsi mo lefelong le a nnang kwa go lone ba a mo tlotla. Ka May 2015, o ne a atlholelwa dingwaga di le nnê kwa kgolegelong kwa a neng a tla tshwanelwa ke go dira tiro e e boima gone, ka gonne go ne gotwe o ne a tshwere pokano e e seng kafa molaong kwa legaeng la gagwe. O isitswe kwa kampeng ya badiri e e kwa toropong ya Seydi, mme o nna a botsolodiwa gangwe le gape le go itewa ke balaodi. Le fa go ntse jalo, Mokaulengwe Hemdemov le ba lelapa la gagwe ba sa ntse ba ikanyega mo go Jehofa Modimo. Mosadi wa gagwe e bong Gulzira o nna a mo etela gangwe le gape gore a mo kgothatse.

Fa re ntse re utlwa ka batlhanka ba ga Jehofa ba ba nnang ba ikanyega le fa gone ba lebana le diteko, seno se re tlhotlheletsa gore re ba rapelele. Sekao sa bone se re tlhotlheletsa gore le rona re ikemisetse go tswelela re ikanyega mo Modimong, re tlhomamisegile gore o tla diragatsa tsholofetso eno e e mo go Pesalema 37:28: “Ga a na go tlogela batho ba gagwe ba ba ikanyegang.”