Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

Saense le Pego ya Genesise

Saense le Pego ya Genesise

Batho ba le bantsi ba re saense ga e dumalane le pego ya Baebele e e buang ka popo. Le fa go ntse jalo, tota ga se gore saense le Baebele di a ganetsana, go na le moo saense e ganetsana le dikgopolo tsa ditlhopha tsa Bakeresete ba Bangangatlelatumelo (Batho ba ba sa batleng go amogela dikgopolo tse disha tsa bodumedi). Dingwe tsa ditlhopha tseno di gatelela ntlha e e seng boammaaruri ya gore go ya ka Baebele, dilo tsotlhe di ne tsa bopiwa mo malatsing a le marataro a diura di le 24, dingwaga di ka nna 10 000 tse di fetileng.

Le fa go ntse jalo, Baebele ga e dumalane le kgopolo eo. Fa e ne e dumalana le yone, dilo di le dintsi tse baitsesaense ba ileng ba di ribolola mo dingwageng di feta lekgolo tse di fetileng di ka bo di bontsha gore Baebele ga e boammaaruri e bile e ka se ikanngwe. Fa re ithuta ditemana tsa Baebele ka kelotlhoko re lemoga gore Baebele ga e ganetsane le dilo tse saense e di fitlheletseng. Ke ka lebaka leo Basupi ba ga Jehofa ba sa dumalaneng le Bangangatlelatumelo ba Bakeresete mmogo le batho ba ba dumelang gore dilo tsotlhe di ile tsa bopiwa mo malatsing a mmatota a le marataro. Dintlha tse di latelang di bontsha se tota Baebele e se rutang.

Genesise ga e rute gore lefatshe le lobopo di bopilwe mo malatsing a le marataro a diura di le 24, dingwaga di le dikete di le mmalwa fela tse di fetileng

“Tshimologo” e nnile gone leng?

Pego ya Genesise e simolola ka mafoko ano a a utlwalang sentle le a a tlhotlheletsang: “Mo tshimologong Modimo o ne a bopa magodimo le lefatshe.” (Genesise 1:1) Baithuti ba le bantsi ba Baebele ba dumela gore mafoko ano a tlhalosa tiragalo nngwe e e sa diragalang mo malatsing a fa dilo di ne di bopiwa a a tlhalosiwang go simolola ka temana ya 3 go ya pele. Ntlha eno e botlhokwa thata. Go ya ka mafoko a a simololang a Baebele, lobopo, go akaretsa le polanete ya rona e leng Lefatshe, ga di bolo go nna teng ka nako e e sa lekanyediwang pele ga malatsi a popo a simologa.

Batho ba ba ithutang ka popego ya lefatshe ba fopholetsa gore lefatshe le na le dingwaga di le dibilione di le 4 le ntse le le teng, mme baithutadinaledi bone ba re lobopo lo ka tswa lo na le dingwaga di le dibilione di ka nna 15. A dilo tseno tse ba di fitlheletseng—gongwe le tse ba tla di fitlhelelang mo isagweng—di ganetsa pego e e mo go Genesise 1:1? Nnyaa. Baebele ga e bolele ka tlhomamo gore “magodimo le lefatshe” di na le dingwaga di le kae di ntse di le gone. Saense ga e ganetsane le ditemana tsa Baebele.

Malatsi a popo a ne a le boleele jo bo kana kang?

Go tweng ka boleele jwa malatsi a popo? A letsatsi lengwe le lengwe la popo le ne le le boleele jwa diura di le 24? Bangwe ba re e re ka Moshe—mokwadi wa buka ya Genesise—a ne a re letsatsi le le latelang morago ga malatsi a marataro a popo le ne le tshwanetse go tsewa e le sekao sa go keteka Sabata ya beke le beke, seo se raya gore letsatsi lengwe le lengwe la popo le tshwanetse la bo le ne le le boleele jwa diura di le 24. (Ekesodo 20:11) A mafoko a a mo go Genesise a dumalana le kgopolo eno?

Nnyaa ga go a nna jalo. Ntlha ke gore lefoko la Sehebera le le ranotsweng e le “letsatsi” le ka kaya boleele jo bo farologaneng jwa nako, e seng fela nako ya boleele jwa diura di le 24. Ka sekai, fa Moshe a tlhalosa ka bokhutshwane tiro ya Modimo ya go bopa, o bua ka malatsi otlhe a marataro a popo a re ke letsatsi le le lengwe. (Genesise 2:4) Eleruri ga go na sepe mo Dikwalong se se tshegetsang kgopolo ya gore letsatsi lengwe le lengwe la popo le ne le le boleele jwa diura di le 24.

Fa go le jalo, malatsi a popo a ne a le boleele jo bo kana kang? Baebele ga e tlhalose seo; le fa go ntse jalo mafoko a a mo go Genesise kgaolo 1 le 2 a bontsha gore malatsi ano a ne a tsaya lobaka lo loleele lwa nako.

Malatsi a le marataro a popo

Moshe o ne a kwala pego ya gagwe ka Sehebera, e bile o ne a e kwala ka tsela e motho wa mo lefatsheng a bonang dilo ka yone. Dintlha tseno tse pedi le go itse gore lobopo lo nnile teng pele ga dipaka kgotsa malatsi a le marataro a popo a simologa, di re thusa go rarabolola bontsi jwa dilo tse batho ba ganetsanang ka tsone malebana le pego ya popo. Jang?

Ditiragalo tse di simologileng mo ‘letsatsing’ la ntlha di ne tsa tswelela le mo ‘letsatsing’ le le lengwe kgotsa a le mmalwa a a latelang

Fa o sekaseka ka kelotlhoko pego e e mo go Genesise o tla lemoga gore ditiragalo tse di simololang mo ‘letsatsing’ lengwe, di tswelela mo ‘letsatsing’ le le lengwe kgotsa a mabedi a a latelang. Ka sekai, pele “letsatsi” la ntlha la popo le simolola, lesedi le le neng le tswa mo letsatsing le le neng le setse le le gone le ne le thibetswe ka tsela nngwe gore le se ka la bonesa mo lefatsheng, gongwe le thibetswe ke maru a a kitlaneng. (Jobe 38:9) Mo ‘letsatsing’ la ntlha, selo seno se se neng se thibile lesedi se ne sa apoga, mme lesedi la kgona go phunyeletsa mo atemosefereng. *

Mo ‘letsatsing’ la bobedi, go lebega loapi lo ne lwa nna lwa apoga, mme seo se ne sa dira gore go nne le phatlha fa gare ga maru a a kitlaneng a a kwa godimo le lewatle le le kwa tlase. Mo ‘letsatsing’ la bonè loapi lo ne lwa nna lwa apoga ka iketlo mo letsatsi le ngwedi di neng tsa bonala “mo phuthologong ya magodimo.” (Genesise 1:14-16) Ka mafoko a mangwe, fa motho a ne a le mo lefatsheng ka nako eo, o ne a ka kgona go bona letsatsi le ngwedi. Dilo tseno di ne tsa diragala ka bonya ka bonya.

Gape pego e e mo go Genesise ya re fa loapi lo ntse lo apoga, dibopiwa tse di fofang—go akaretsa ditshenekegi le tse dingwe—di ne tsa simolola go bonala mo ‘letsatsing’ la botlhano.

Tsela e Baebele e tlhalosang ditiragalo ka yone e bontsha gore ditiragalo dingwe tsa botlhokwa tse di neng di diragala letsatsi lengwe le lengwe, di ka tswa di ile tsa direga ka bonya ka bonya e seng ka ponyo ya leitlho, gongwe dingwe tsa tsone e bile di tswelela le mo malatsing a a latelang a popo. *

Go ya ka mefuta ya tsone

E re ka dimela le diphologolo di ile tsa tlhaga kgato ka kgato, a seo se bontsha gore Modimo o ile a dirisa mokgwa wa go iphetogela ga dilo ka botsone go dira mefuta e mentsintsi ya ditshedi? Nnyaa. Baebele e tlhalosa ka tsela e e utlwalang sentle gore Modimo o ne a bopa ‘mefuta’ yotlhe e e farologaneng ya dimela le diphologolo. (Genesise 1:11, 12, 20-25) A ‘mefuta’ eno ya ntlhantlha ya dimela le diphologolo e ne e dirilwe gore e kgone go fetofetoga le maemo a tikologo? Ke eng se se farologanyang ‘mefuta’ ya dibopiwa? Baebele ga e bue sepe ka seo. Le fa go ntse jalo, e tlhalosa gore dibopiwa tse di tshelang di ne di ‘nyeuma kafa mefuteng ya tsone.’ (Genesise 1:21) Mafoko ano a kaya gore “mofuta” o le mongwe wa sebopiwa o ka nna le ditshedi tse di farologaneng go se kae. Masalela a ditshedi tsa bogologolo le dipatlisiso tsa bosheng jaana di tshegetsa kgopolo ya gore mefuta ya ntlhantlha ya dimela le diphologolo ga ya fetoga thata mo lobakeng lo loleele lwa nako.

Dipatlisiso tsa bosheng jaana di tlhomamisa gore dilo tsotlhe tse di tshelang di ata go ya “kafa mefuteng ya tsone”

Go farologana le se se buiwang ke bangangatlelatumelo bangwe ba bodumedi, pego ya Genesise ga e rute gore lobopo, go akaretsa lefatshe le dilo tsotlhe tse di tshelang tse di mo go lone, di bopilwe mo lobakeng lo lo khutshwane lwa nako mo dingwageng di se kae tse di fetileng. Go na le moo, ditlhaloso dingwe tse di mo bukeng ya Genesise tse di malebana le tsela e lobopo lo ileng lwa bopiwa ka yone mmogo le tsela e botshelo bo nnileng ka gone mo lefatsheng di dumalana le dilo tse baitsesaense ba ileng ba di ribolola bosheng jaana.

E re ka baitsesaense ba le bantsi ba dumela mo dikgopolong tsa filosofi, ba ganetsa Baebele fa e re Modimo ke ene a bopileng dilo tsotlhe. Le fa go ntse jalo, se se kgatlhang ke gore mo bukeng ya bogologolo ya Baebele ya Genesise, Moshe o ne a re lobopo lo na le tshimologo le gore botshelo bo nnile gone kgato ka kgato mo lobakeng lo lo rileng lwa nako. Moshe o ne a tsaya kae tshedimosetso e e dumalanang le saense jaana le fa a e kwadile dingwaga di le 3 500 tse di fetileng? Go na le karabo e e utlwalang sentle. Ga go pelaelo gore Yo o nang le maatla le botlhale jwa go bopa magodimo le lefatshe o ne a ka naya Moshe kitso eo e e boammaaruri e e dumalanang le saense. Seno se bontsha sentle gore Baebele e boammaaruri fa e re e “tlhotlheleditswe ke Modimo.” *2 Timotheo 3:16.

Mme gone, o ka tswa o ipotsa gore a tota go botlhokwa gore o dumela mo pegong ya Baebele ya popo kgotsa nnyaa? Sekaseka mabaka mangwe a a utlwalang sentle a a bontshang gore go botlhokwa.

^ ser. 13 Fa go tlhalosiwa se se neng sa direga ka “letsatsi” la ntlha la popo, go dirisiwa lefoko la Sehebera e leng ‘ohr, le le kayang lesedi ka kakaretso mme fa go tlhalosiwa se se diragetseng mo ‘letsatsing’ la bonè, go dirisiwa lefoko·ma ‘ohrʹ, le le kayang motswedi wa lesedi.

^ ser. 16 Ka sekai, mo letsatsing la borataro la popo, Modimo o ne a laela batho gore ba ‘ntsifale ba tlatse lefatshe.’ (Genesise 1:28, 31) Le fa go ntse jalo, tiragalo eno ga e a ka ya direga ka nako eo, mme e ne ya simolola ka “letsatsi” le le latelang.—Genesise 2:2.

^ ser. 20 Go bona tshedimosetso e e oketsegileng ka kgang eno, leba bidio ya setlhogo se se reng, Re ka Itse Jang Gore Baebele e Boammaaruri? e e gone mo jw.org.