Thulaganyo ya Kopano ya Tikologo ya 2017

Thulaganyo ya Kopano ya Tikologo ya 2017

Bona thulaganyo ya letsatsi le letsatsi ya kopano eno e e tla go thusang go tswelela o dira se se molemo le go itshokela diteko.

Labotlhano

Ke eng se se ka thusang Bakeresete gore ba itshoke fa ba lebana le mathata?

Matlhatso

Modimo Mothatayotlhe o re naya boitshoko le kgomotso ka ditsela dife?

Sontaga

Jesu o ne a re: “Yo o itshokileng go ya bokhutlong ke ene yo o tla bolokwang.” O ka tsibogela kgakololo eno jang?

Tshedimosetso ya Batlakopanong

O ka tswa o batla go nna gone kwa dipokanong tse di kgethegileng. O ka bona tshedimosetso ka batlhokomedi, ba ba yang go kolobediwa, meneelo, thuso ya potlako, lefapha la dilo tse di latlhegileng, manno kgotsa tirelo ya boithaopo.