Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

Nka Tlhopha Jang Ditsala Tse di Siameng?

Nka Tlhopha Jang Ditsala Tse di Siameng?

 Kgaolo 8

Nka Tlhopha Jang Ditsala Tse di Siameng?

“Fa ke galefile, ke tlhoka mongwe yo nka mo tshololelang maikutlo a me. Fa ke hutsafetse ke tlhoka mongwe yo o ka nkgomotsang. Fa ke itumetse ke batla mongwe yo o ka itumelang le nna. Ke tsaya go nna le ditsala go le botlhokwa thata.”—Brittany.

GATWE bana ba bannye ba tlhoka mongwe yo ba ka tshamekang le ene mme basha bone ba tlhoka ditsala. Pharologanyo ke eng?

Motho yo o tshamekang le ene ke motho yo o go ntshang bodutu.

Tsala ke motho yo o lebang dilo jaaka o di leba.

 Mo godimo ga moo, Baebele ya re, “molekane wa boammaaruri o lorato ka dinako tsotlhe, mme ke morwarramotho yo o tsholetsweng nako ya fa go na le matshwenyego.” (Diane 17:17) Gongwe seno se tlhalosa botsala jwa mmatota jo bo farologanang le jo o neng o bo bona mo bathong ba o neng o tshameka le bone fa o ne o le ngwana!

Boammaaruri: Fa o ntse o gola o tlhoka ditsala tse di

1. Nang le dinonofo tse di rategang

2. Tshelang ka melaometheo ya Baebele

3. Go tlhotlheletsang ka tsela e e molemo

Potso: O ka bona jang ditsala tse di ntseng jalo? Mma re sekasekeng dintlha tseno ka bongwe ka bongwe.

Se o Se Tlhokang mo Tsaleng #1​—Dinonofo Tse di Rategang

Se o tshwanetseng go se itse. Ga se gore mongwe le mongwe a ka nna tsala ya mmatota. Tota le Baebele ya re, “go na le balekane ba ba sekametseng mo go senyaneng.” (Diane 18:24) Seo se ka utlwala e le go feteletsa dilo. Mme gone akanya ka seno: A o kile wa nna le “tsala” e e neng e go dirisa? A o kile wa nna le e e neng e go ja direthe kgotsa e anamisa maaka ka wena? Dilo tse di ntseng jalo di ka dira gore o se ka wa tlhola o tshepa tsala eo. * Ka metlha, gakologelwa gore go molemo go nna le ditsala di le mmalwa tsa boammaaruri go na le go nna le ditsala tse dintsi tse di sa siamang!

Se o ka se dirang. Tlhopha ditsala tse di nang le dinonofo tse o ka ratang go di etsa.

“Mongwe le mongwe o bua bontle ka tsala ya me e bong Fiona. Le nna ke batla gore ba mpue bontle. Ke batla go nna le leina le le  molemo fela jaaka ene. Ke tsaya seno se le botlhokwa thata.”—Yvette, 17.

Leka go dira seno.

1. Bala Bagalatia 5:22, 23.

2. Ipotse, ‘A ditsala tsa me di na le dinonofo tse di akarediwang mo “dinonofong tse moya o di tlhagisang”?’

3. Fa tlase fano, kwala maina a ditsala tse o atamalaneng thata le tsone. Go lebagana le leina lengwe le lengwe, kwala nonofo e e tlhalosang motho yoo.

Leina

․․․․․

Nonofo

․․․․․

Kakantsho: Fa e le gore dinonofo tse di sa siamang ke tsone fela tse di tlang mo mogopolong wa gago, gongwe jaanong ke nako ya gore o batle ditsala tse di botoka!

Se o Se Tlhokang mo Tsaleng #2​—Melaometheo ya Baebele

Se o tshwanetseng go se itse. Fa o tshwenyega thata ka go nna le ditsala, o ka nna wa feleletsa o tlhophile ditsala tse di sa siamang. Baebele ya re: “Yo o dirisanang le dimatla dilo ga di na go mo tsamaela sentle.” (Diane 13:20) Lefoko “dimatla,” ga le reye  batho ba ba bonang maduo a a kwa tlase kwa sekolong kgotsa ba ba seng botlhale. Go na le moo, le raya batho ba ba sa batleng go reetsa kgakololo e e siameng mme ba dira dilo tse di sa siamang. Tseno ke ditsala tse o sa tshwanelang go nna le tsone!

Se o ka se dirang. Go na le gore o nne tsala le mongwe le mongwe, tlhopha. (Pesalema 26:4) Seno ga se reye gore o tshwanetse go nna le tlhaolele. Mo kgannyeng eno go tlhaola go raya gore o tshwanetse go nna kelotlhoko mo o ka kgonang go “bona pharologanyo fa gare ga yo o siameng le yo o boikepo, fa gare ga yo o direlang Modimo le yo o sa mo direlang.”—Malaki 3:18.

“Ke leboga batsadi ba me go bo ba ile ba nthusa go bona ditsala—basha ba ba lekanang le nna ka dingwaga ba ba godileng semoyeng.”—Christopher, 13.

Araba dipotso tse di latelang:

Fa ke na le ditsala tsa me, a ke nna ke tshogile gore ba ka nkgatelela go dira sengwe se ke itseng gore se phoso?

□ Ee

□ Nnyaa

A ke okaoka go itsise batsadi ba me ditsala tsa me, ke boifa gore gongwe ba ka se di rate?

□ Ee

□ Nnyaa

Kakantsho: Fa o arabile dipotso tse di fa godimo ka ee, batla ditsala tse di itshwarang sentle—tse di tlhomang sekao se se molemo mo botshelong jwa bone jwa Bokeresete.

 Se o Se Tlhokang mo Tsaleng #3​—Tlhotlheletso e e Molemo

Se o tshwanetseng go se itse. Baebele ya re: “Ditsala tse di sa siamang di senya mekgwa e e siameng.” (1 Bakorintha 15:33, Today’s English Version) Mosha mongwe yo o bidiwang Lauren a re: “Ditsala tsa me tsa kwa sekolong di ne di nkamogela fela fa ke ne ke dira se ba reng ke se dire. Ke ne ke jewa ke bodutu, ka jalo ke ne ka swetsa ka gore ke dire se ba se dirang fela gore ba nkamogele.” Lauren o ne a lemoga gore fa o tshela ka tsela e ba bangwe ba e batlang, o a bo o ba letla ba go laola fela jaaka go dirwa  ka pawn mo motshamekong wa chess. O tshwanelwa ke sengwe se se botoka go feta seo!

Se o ka se dirang. Fedisa botsala jwa gago le batho ba ba go pateletsang go fetola tsela e o tshelang ka yone gore o tshele jaaka bone. Fa o ka dira jalo, o ka nna wa latlhegelwa ke ditsala; mme gone o tla ikutlwa botoka e bile o tla nna le ditshono tse di oketsegileng tsa go nna le ditsala tse di siameng—tse di tla go tlhotlheletsang ka tsela e e molemo.—Baroma 12:2.

“Tsala ya me e kgolo e bong Clint ga e dire dilo ka go phamoga e bile e tlhaloganya maikutlo a batho ba bangwe, ka jalo o nnile le tlhotlheletso e e molemo mo go nna.”—Jason, 21.

Ipotse dipotso tse di latelang:

A ke fetotse tsela e ke aparang ka yone, e ke buang ka yone kgotsa a ke itshwara ka tsela e e sa siamang e le fela go itumedisa ditsala tsa me?

□ Ee

□ Nnyaa

A ke feleletsa ke ya kwa mafelong a a sa siamang a ke neng nka se ye kwa go one fa ditsala tsa me di ne di sa mpateletse?

□ Ee

□ Nnyaa

 Kakantsho: Fa e le gore o arabile dipotso tse di fa godimo ka ee, kopa batsadi ba gago kgotsa mongwe yo o godileng gore a go neye kgakololo. Fa e le gore o Mosupi wa ga Jehofa, o ka bua le mogolwane mongwe wa Mokeresete mme o mmolelele gore o tlhoka thuso mo go tlhopheng ditsala tse di ka go tlhotlheletsang go dira se se siameng.

BALA GO YA PELE KA KGANG ENO MO BOLUMONG YA 2, KGAOLO 9

MO KGAOLONG E E LATELANG

A motho yo o mo tsayang e le tsala—gongwe pelo ya gago—o go tlhotlheletsa go dira dilo tse di bosula? Bona gore o ka gana tlhotlheletso eo jang!

[Ntlha e e kwa tlase]

^ ser. 14 Gone ke boammaaruri gore rotlhe re dira diphoso. (Baroma 3:23) Ka jalo, fa tsala e go utlwisitse botlhoko mme e bontsha gore e ikwatlhaya go tswa pelong, gakologelwa gore “lorato lo bipa maleo a le mantsi.”—1 Petere 4:8.

DITEMANA TSA BOTLHOKWA

“Go na le tsala e e ngaparelang go gaisa morwarra motho.”—Diane 18:24.

KAKANTSHO

Fa o tshela go ya ka melao e e siameng ya boitsholo, le ba bangwe ba ba lekang go dira jalo ba tla lemoga seo. Mme ke bone ba ba ka nnang ditsala tse di molemo!

A O NE O ITSE GORE . . . ?

Modimo ga a na tlhaolele mme gone ga a amogele mongwe le mongwe fela gore a nne “molalediwa mo mogopeng wa [gagwe].”—Pesalema 15:1-5.

SE KE SE IKAELETSENG!

Gore ke nne le ditsala tse di molemo ke tla ․․․․․

Batho bangwe ba ba mphetang ka dingwaga ba nka ratang go tlwaelana le bone ba akaretsa ․․․․․

Se nka ratang go se botsa batsadi ba me ka kgang eno ke gore ․․․․․

O AKANYANG?

● Ke dinonofo dife tsa botlhokwa tse o di batlang mo tsaleng mme ka ntlha yang?

● Ke dinonofo dife tse o tlhokang go tokafatsa mo go tsone gore o nne tsala e e molemo?

[Mafoko a a mo go tsebe 60]

“Fa batsadi ba me ba ne ba nkgothaletsa go kgaogana le setlhopha sengwe sa ditsala, ke ne ke ipolelela gore ke bone fela ba ke neng ke batla go tsalana le bone. Le fa go ntse jalo, kgakololo ya batsadi ba me e ne e le molemo mme fa ke sena go akanya ka yone, ke ne ka lemoga gore go na le batho ba bantsi ba ba molemo ba nka tsalanang le bone.’’—Cole

[Lebokoso mo go tsebe 61]

Leka go Dirisa Dikakantsho Tseno

Bua le batsadi ba gago ka go dira ditsala. Ba botse gore fa ba ne ba lekana le wena ba ne ba na le ditsala tsa mofuta ofe. A ba ikwatlhaela ditsala tse ba ileng ba di tlhopha? Fa go ntse jalo, ka ntlha yang? Ba botse gore o ka tila jang mathata mangwe a bone ba ileng ba lebana le one.

Itsise ditsala tsa gago mo batsading ba gago. Fa e le gore o okaoka go dira jalo, ipotse gore, ‘Ke eng fa ke okaoka go ba itsise?’ A go na le sengwe se ditsala tsa gago di se dirang se batsadi ba gago ba se kitlang ba se rata? Fa go ntse jalo, gongwe o tla tlhoka go nna kelotlhoko thata fa o tlhopha ditsala.

Nna moreetsi yo o molemo. Kgatlhegela go itse gore ditsala tsa gago di ntse di tsoga jang o bo o bontshe gore o amega ka bone.—Bafilipi 2:4.

Itshwarele. O se ka wa lebelela gore ba tla tlhoka diphoso. “Rotlhe re kgotšwa makgetlo a le mantsi.”—Jakobe 3:2.

Naya tsala ya gago nako ya go nna a le nosi. Ga go tlhokege gore o tlhole o setsesetse tsala ya gago morago. Ditsala tsa mmatota di tla go ema nokeng fa o di tlhoka.—Moreri 4:9, 10.

[Setshwantsho mo go tsebe 63]

Fa o tshela ka tsela e ba bangwe ba e batlang, fela gore ba go amogele, o a bo o ba letla ba go laola fela jaaka go dirwa ka “pawn” mo motshamekong wa “chess”