Lorato Lwa Mmatota ke Eng?

Ka dinako dingwe dibuka tsa marato le se batho ba se akanyang ka lorato se felela ka kutlobotlhoko, fa lorato lwa mmatota lone lo theilwe mo melaometheong ya Baebele.

Lorato Lwa Mmatota ke Eng?—Matseno

O ka solegelwa molemo ke melaometheo e e mo bidiong eno mme gone o ntse o lemoga gore go na le ditlwaelo tse dintsi tse di malebana le go ratana ka boikaelelo jwa go nyalana.

Lorato Lwa Mmatota ke Eng?

Melaometheo ya Baebele e ka thusa Bakeresete go tlhopha balekane ba ba molemo ba lenyalo le gore ba bontshane lorato lwa mmatota fa ba setse ba nyalane.