Dirisa Melaometheo ya Baebele

Lefoko la Modimo le na le melaometheo e e re thusang go dira ditshwetso. Bona dibidio tse di go thusang go bona botlhokwa jwa go dirisa kgakololo ya Baebele mo botshelong.

Go Bona Ditsala Kwa O sa Di Solofelang Teng

Go batla go nna le ditsala ke sengwe se tlwaelegileng. Jaanong Baebele e ka re thusa jang go tlhopha ditsala tse di siameng?

Jehofa Modimo wa Gago o Tla go Ema Nokeng

Le fa re le batho ba ba dirang diphoso, Modimo o batla go re bona re atlega mme o tla re thusa ka go re ema nokeng.

Nna Botlhale, Reetsa Kgakololo

Selo sa botlhokwa fa o gakololwa ke gore o reetse kgakololo eo, e seng gore e newa ke mang. Fa bagolwane ba re gakololwa go bontsha gore Jehofa o a re rata.