Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

B12-B

Beke ya Bofelo ya ga Jesu mo Lefatsheng (Karolo 2)

Nisane 12

FA LETSATSI LE PHIRIMA (Malatsi a Bajuda a simolola le go wela fa letsatsi le phirima)

FA LETSATSI LE TLHABA

 • O tlhotse a iketlile le barutwa

 • Judase o rulaganya go mo rekisa

FA LETSATSI LE PHIRIMA

Nisane 13

FA LETSATSI LE PHIRIMA

FA LETSATSI LE TLHABA

 • Petere le Johane ba baakanyetsa Tlolaganyo

 • Jesu le baaposetoloi ba goroga maitseboa

FA LETSATSI LE PHIRIMA

Nisane 14

FA LETSATSI LE PHIRIMA

 • O ja Tlolaganyo le baaposetoloi

 • O tlhapisa baaposetoloi dinao

 • O leleka Judase

 • O simolola Sejo sa Morena sa Maitseboa

 • O a rekisiwa a bo a tshwarwa mo tshimong ya Gethesemane

 • Baaposetoloi ba a sia

 • O sekisiwa ke Sanehederine kwa ntlong ya ga Kaiafase

 • Petere o itatola Jesu

FA LETSATSI LE TLHABA

 • O ema fa pele ga Sanehederine gape

 • O isiwa kwa go Pilato, kwa go Herode a bo a busediwa kwa go Pilato

 • O atlholelwa loso a bo a bolawa kwa Gologotha

 • O swa mo e ka nnang ka ura ya boraro thapama

 • Setopo sa gagwe se a folosiwa se bo se fitlhwa

FA LETSATSI LE PHIRIMA

Nisane 15 (Sabata)

FA LETSATSI LE PHIRIMA

FA LETSATSI LE TLHABA

 • Pilato o dumela gore lebitla la ga Jesu le disiwe

FA LETSATSI LE PHIRIMA

Nisane 16

FA LETSATSI LE PHIRIMA

 • Go rekwa dinkgisamonate tse dingwe tsa phitlho

FA LETSATSI LE TLHABA

 • O a tsosiwa

 • O bonala mo barutweng ba gagwe

FA LETSATSI LE PHIRIMA