Lefitiko 5:1-19

  • Maleo le ditlhabelo tse di tlhokegang (1-6)

    • Go bega maleo a ba bangwe (1)

  • Ditlhabelo tsa bahumanegi (7-13)

  • Setlhabelo sa molato sa maleo a a dirilweng ka phoso (14-19)

5  “‘Fa motho a bone mongwe a dira sengwe se se phoso kgotsa a utlwile ka sone e bile a utlwile gore go tlhokega batho ba ba ka supang ka kgang eo,*+ le fa go ntse jalo, a bo a sa e bege, o tla bo a na le molato wa go dira boleo mme o tla otlhaelwa molato wa gagwe.  “‘Kgotsa fa motho a kgoma sepe fela se se itshekologileng, e ka tswa e le setoto sa phologolo ya naga e e itshekologileng, sa seruiwa se se itshekologileng kgotsa sa sepe fela sa ditshedi tse di itshekologileng tse di tsamayang di le setlhopha,+ o itshekologile e bile o molato tota le fa a sa lemoge seo.  Kgotsa fa go direga gore mongwe a ame motho kgotsa selo se se seng phepa mo matlhong a Modimo,+ sepe fela se se ka dirang gore a se ka a nna phepa, mme a bo a itse ka gone, foo o tla nna molato.  “‘Kgotsa fa mongwe a itlhaganelela go ikana gore o tla dira sengwe se ka tswa se le molemo kgotsa se le bosula, go sa kgathalesege gore ke eng, mme a ne a sa lemoge, jaanong a bo a lemoga gore o ile a itlhaganelela go ikana, foo o tla nna molato.*+  “‘Fa a nna molato ka ga sengwe sa dilo tseno, o tshwanetse go ipolela+ gore o leofile ka tsela efe.  Gape o tla tlisa setlhabelo sa gagwe sa molato kwa go Jehofa a se ntshetsa boleo jo a bo dirileng,+ a ise phologolo e namagadi go tswa mo letsomaneng, e ka tswa e le kwanyana e namagadi kgotsa potsane e namagadi, gore e nne setlhabelo sa boleo. Go tswa foo, moperesiti o tla e ntsha setlhabelo gore motho yoo a itshwarelwe* boleo jwa gagwe.  “‘Le fa go ntse jalo, fa a sa kgone go ntsha nku, o tshwanetse go tlisetsa Jehofa maeba a mabedi kgotsa maphoi a mannye a le mabedi+ e le setlhabelo sa gagwe sa molato sa boleo jo a bo dirileng, le lengwe e le la setlhabelo sa boleo mme le lengwe e le la setlhabelo se se fisiwang.+  A a tlise kwa moperesiting, mme moperesiti o tla isa la setlhabelo sa boleo pele a bo a le phunya mo molaleng mo kgokgotsong, mme a sa le kgaole tlhogo.  A kgatšhe madi mangwe a setlhabelo sa boleo mo letlhakoreng la sebeso, mme madi otlhe a lone a a setseng a tla tshololelwa kwa tlase mo sebesong.+ Ke setlhabelo sa boleo. 10  A ise le lengwe e le setlhabelo se se fisiwang go ya kafa se dirwang ka gone ka metlha;+ mme moperesiti o tla di ntsha setlhabelo gore motho yoo a itshwarelwe boleo jo a bo dirileng,* mme o tla itshwarelwa.+ 11  “‘Jaanong fa a sa kgone go ntsha maeba a mabedi kgotsa maphoi a mannye a le mabedi, o tshwanetse go ntsha setlhabelo sa boleo jo a bo dirileng. A ntshe kilogerama e ka nna nngwe*+ ya bupi jo bo boleta gore e nne setlhabelo sa boleo. A se ka a tshela leokwane mo go jone kgotsa a baya borekhu jo bo nkgang monate* mo go jone ka gonne ke setlhabelo sa boleo. 12  O tla bo tlisa mo moperesiting, mme moperesiti o tla bo tabola bo tletse seatla e le karolo e e emelang setlhabelo sotlhe* a bo a bo fisa gore bo kuise mosi mo sebesong mo godimo ga ditlhabelo tsa ga Jehofa tse di dirwang ka molelo. Ke setlhabelo sa boleo. 13  Moperesiti o tla di ntsha setlhabelo gore motho yoo a itshwarelwe boleo jo a bo dirileng, boleo bope fela jwa maleo ano, mme o tla itshwarelwa.+ Se se salang mo setlhabelong seno e tla nna sa moperesiti+ fela jaaka setlhabelo sa dijo tsa ditlhaka.’”+ 14  Jehofa o ne a tswelela a bua le Moshe, a re: 15  “Fa mongwe a itshwara ka go sa ikanyege a bo a leofela dilo tse di boitshepo tsa ga Jehofa ka phoso,+ a a tlise phelefu e e itekanetseng sentle kwa go Jehofa go tswa mo letsomaneng e le setlhabelo sa molato;+ tlhwatlhwa ya sone ya dishekele* tsa selefera e beilwe go ya ka selekanyashekele* sa lefelo le le boitshepo.*+ 16  Mme o tla duelela boleo jo a bo diretseng lefelo le le boitshepo, gape o tla oketsa tuelo eo ka karolwana* ya tlhwatlhwa ya yone.+ O tla e naya moperesiti gore a mo ntshetse setlhabelo sa gore a itshwarelwe maleo+ ka phelefu ya setlhabelo sa molato, mme o tla itshwarelwa.+ 17  “Fa mongwe a leofa ka go dira sengwe sa dilo tse Jehofa a laetseng gore di se ka tsa dirwa, tota le fa a sa se lemoge, o tla bo a le molato e bile o tla otlhaelwa molato wa gagwe.+ 18  A a ntshe phelefu e e itekanetseng sentle go tswa mo letsomaneng go ya ka tlhwatlhwa e e lekanyeditsweng mme a e ise kwa moperesiting gore e nne setlhabelo sa molato.+ Go tswa foo, moperesiti o tla mo ntshetsa setlhabelo sa gore a itshwarelwe molato o a o dirileng ka phoso a sa lemoge, mme o tla itshwarelwa. 19  Ke setlhabelo sa molato. Ruri o nnile le molato wa go leofela Jehofa.”

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Seheb., “lentswe la phutso (maikano).” Go ka tswa go tewa kitsiso e e malebana le phoso e e akaretsang phutso kgatlhanong le modiraphoso kgotsa kgatlhanong le mosupi yo o paletsweng ke go tla go naya bosupi.
Go ka tswa go tewa gore ga a diragatse maikano a gagwe.
Kgotsa “o tla mo direla tetlanyo ya.”
Seheb., “o tla mo direla tetlanyo.”
Seheb., “nngwesomeng (1/10) ya ifa.” Bona Dintlha B14.
Seheb., “lebano.” Bona Ditlhaloso Tsa Mafoko.
Kgotsa “e le karolo ya segopotso sa yone.”
Shekele e lekana le 11,4 g. Bona Dintlha B14.
Kgotsa “go ya ka shekele e e boitshepo.”
Seheb., “nngwetlhanong (1/5).”