Duteronome 4:1-49

  • Ba kgothalediwa go ikoba (1-14)

    • Lo se ka lwa lebala ditiro tsa Modimo (9)

  • Jehofa o batla gore batho ba mo obamele a le esi (15-31)

  • Ga go na Modimo yo mongwe ntle le Jehofa (32-40)

  • Metse ya botshabelo e e kwa botlhaba jwa Joredane (41-43)

  • Ba newa Molao (44-49)

4  “Jaanong wena Iseraele, reetsa melao le ditshwetso tsa boatlhodi tse ke di lo rutang gore lo di ikobele, gore lo tshele+ mme lo tsene lo bo lo gape lefatshe le Jehofa, Modimo wa borraalonamogolo, a le lo nayang.  Ga lo a tshwanela go oketsa ditaelo tse ke lo di laelang, le gone ga lo a tshwanela go tlosa sepe mo go tsone,+ gore lo kgone go boloka ditaelo tsa ga Jehofa, Modimo wa lona tse ke di lo laelang.  “Matlho a lona a bone se Jehofa a neng a se dira mo kgannyeng ya ga Baale wa Peore; Jehofa, Modimo wa lona o ne a nyeletsa motho mongwe le mongwe yo o neng a sala Baale wa Peore+ morago.  Mme lona ba lo ngaparetseng Jehofa, Modimo wa lona, lotlhe lo a tshela gompieno.  Bonang, ke lo rutile melao le ditshwetso tsa boatlhodi,+ fela jaaka Jehofa, Modimo wa me a ntaetse, gore lo di ikobele kwa lefatsheng le lo tla nnang kwa go lone.  Lo tshwanetse go di latela ka kelotlhoko,+ ka gonne fa lo dira jalo, ditšhaba tse di tla utlwang ka melao eno yotlhe di tla bona gore lo botlhale+ e bile lo na le tlhaloganyo,+ mme di tla re, ‘Ruri setšhaba seno se segolo ke setšhaba se se botlhale le se se nang le tlhaloganyo.’+  Gonne ke setšhaba sefe se segolo se se nang le medimo e e gaufi le sone jaaka Jehofa, Modimo wa rona a le gaufi le rona nako nngwe le nngwe fa re mmitsa?+  E bile ke setšhaba sefe se segolo se se nang le melao e e siameng le ditshwetso tsa boatlhodi tse di tshwanang le Molao ono otlhe o ke o bayang fa pele ga lona gompieno?+  “Lo nne kelotlhoko lo bo lo itise thata, gore lo se ka lwa lebala dilo tse lo di boneng ka matlho le gore di se ka tsa tloga mo pelong ya lona malatsi otlhe a botshelo jwa lona. Gape lo tshwanetse go di itsise bomorwaalona le barwa ba bomorwaalona.+ 10  Ka letsatsi le lo neng lwa ema fa pele ga ga Jehofa, Modimo wa lona kwa Horeba, Jehofa o ne a nthaya a re, ‘Phuthela batho kwa go nna gore ba tle ba utlwe mafoko a me,+ gore ba ithute go mpoifa+ malatsi otlhe fa ba ntse ba tshela mo lefatsheng le gore ba a rute bomorwaabone.’+ 11  “Ka jalo, lo ne lwa atamela mme lwa ema fa tlase ga thaba mme molelo o ne o tuka mo thabeng o tlhatlogela kwa magodimong;* go ne go le lefifi, go na le leru e bile go le letobo le lentshontsho.+ 12  Mme Jehofa o ne a simolola go bua le lona go tswa mo molelong.+ Lo ne lwa utlwa mafoko fela, mme lo ne lo sa bone ope yo o buang,+ go ne go utlwala lentswe fela.+ 13  Mme o ne a lo itsise kgolagano ya gagwe,+ e leng Melao e e Lesome* e a neng a lo laela gore lo e boloke.+ Morago ga moo, o ne a e kwala mo dikwalelong tse pedi tsa leje.+ 14  Ka nako eo, Jehofa o ne a ntaela gore ke lo rute melao le ditshwetso tsa boatlhodi tse lo tla di ikobelang kwa lefatsheng le lo tla tsenang kwa go lone gore e nne la lona. 15  “Mo letsatsing le Jehofa a neng a bua le lona ka lone kwa Horeba go tswa mo molelong lo ne lwa se ka lwa bona popego epe. Ka jalo, lo ikele tlhoko thata 16  e bile lo se ka lwa dira ka go sa ikanyege ka go itirela setshwantsho sepe se se betlilweng se se tshwanang le popego ya letshwao lepe, setshwantsho sa monna kgotsa mosadi,+ 17  setshwantsho sa phologolo epe e e mo lefatsheng kgotsa setshwantsho sa nonyane epe e e fofang mo loaping,+ 18  setshwantsho sa sepe se se gagabang fa fatshe kgotsa setshwantsho sa tlhapi epe e e mo metsing ka fa tlase ga lefatshe.+ 19  Mme fa lo tsholeletsa matlho a lona kwa magodimong lo bo lo bona letsatsi le ngwedi le dinaledi, e leng lesomo lotlhe la magodimo, lo se ka lwa raelesega mme lwa di ikobela le go di direla.+ Jehofa, Modimo wa lona o di abetse ditšhaba tsotlhe tse di mo lefatsheng. 20  Mme ke lona ba Jehofa a neng a lo tsaya a bo a lo ntsha kwa Egepeto, kwa lo neng lo boga botlhoko gone jaaka e kete lo mo molelong o mogolo o o nyerolosang tshipi. O ne a lo ntsha gore lo nne setšhaba se e leng thuo ya gagwe e e kgethegileng,*+ jaaka fa lo ntse gompieno. 21  “Jehofa o ne a nkgalefela ka ntlha ya lona+ mme o ne a ikana gore nka se kgabaganye Joredane kgotsa nka se tsene mo lefatsheng le le molemo le Jehofa, Modimo wa lona a le lo nayang gore e nne boswa.+ 22  Gonne ke tla swela mo lefatsheng leno; ga nkitla ke kgabaganya Joredane,+ mme lona lo tla kgabaganya lo bo lo nna mo lefatsheng leno le le molemo. 23  Lo nne kelotlhoko gore lo se ka lwa lebala kgolagano ya ga Jehofa, Modimo wa lona e a neng a e dira le lona,+ mme lo se ka lwa itirela setshwantsho se se betlilweng, popego ya sepe fela se Jehofa, Modimo wa lona a lo thibetseng go se dira.+ 24  Gonne Jehofa, Modimo wa lona o tshwana le molelo o o lailang,+ Modimo yo o batlang gore batho ba mo obamele a le esi.+ 25  “Fa lo nna le bana ba basimane le barwa ba bomorwaalona mme lo setse lo ntse lobaka lo loleele mo lefatsheng lo bo lo dira ka go sa ikanyege mme lo dira setshwantsho se se betlilweng+ sa mofuta ope fela e bile lo dira se se bosula mo matlhong a ga Jehofa, Modimo wa lona gore lo mo kgopise,+ 26  ke tsaya magodimo le lefatshe e le basupi gompieno gore ruri lo tla nyelela ka bonako mo lefatsheng le lo kgabaganyang Joredane lo ya go le rua. Ga lo kitla lo nna lobaka mo go lone, mme lo tla nyelediwa setlhogo.+ 27  Jehofa o tla lo gasamisetsa mo ditšhabeng,+ mme go tla sala ba le mmalwa fela+ ba lona mo ditšhabeng tse Jehofa a tla bong a lo leleketse kwa go tsone. 28  Fa lo le koo lo tla tshwanelwa ke go direla medimo ya logong le leje e e dirilweng ka diatla tsa motho,+ medimo e e sa kgoneng go bona kgotsa go utlwa kgotsa go ja kgotsa go dupa. 29  “Fa lo batla Jehofa, Modimo wa lona lo le koo, ruri lo tla mmona+ fa e le gore lo mmatla ka pelo yotlhe ya lona le ka moya otlhe wa lona.+ 30  Fa lo le mo matshwenyegong a magolo mme dilo tseno tsotlhe di lo diragaletse mo dinakong tse di tla latelang, foo lo tla boela kwa go Jehofa, Modimo wa lona lo bo lo reetsa lentswe la gagwe.+ 31  Gonne Jehofa, Modimo wa lona ke Modimo yo o kutlwelobotlhoko.+ Ga a kitla a lo latlha kgotsa a lo senya kgotsa a lebala kgolagano e a neng a e ikanela borraalonamogolo.+ 32  “Jaanong botsang ka malatsi a pele, a a nnileng teng pele ga nako ya lona, go simolola ka letsatsi le Modimo a neng a bopa motho ka lone mo lefatsheng; batlisisang go tswa kwa ntlheng e nngwe ya magodimo go ya kwa ntlheng e nngwe ya magodimo. A go na le sengwe se segolo thata se se kileng sa diragala kgotsa a go kile ga utlwiwa sengwe se se tshwanang le sone?+ 33  A go na le setšhaba sepe se sengwe se se kileng sa utlwa lentswe la Modimo le bua go tswa mo molelong ka tsela e lona lo le utlwileng ka yone mme lwa tswelela lo tshela?+ 34  Kgotsa a Modimo o kile a leka go itseela setšhaba go tswa mo setšhabeng se sengwe? A o kile a dirisa dikatlholo,* ditshupo, dikgakgamatso,+ ntwa,+ maatla a magolo,+ nonofo e kgolo le ditiro tse di boifisang?+ A Jehofa, Modimo wa lona o kile a dira se a neng a se lo direla kwa Egepeto fa pele ga matlho a lona? 35  Lona lo bontshitswe dilo tseno gore lo tle lo itse gore Jehofa ke Modimo wa boammaaruri;+ ga go na ope yo mongwe kwantle ga gagwe.+ 36  O ne a dira gore lo utlwe lentswe la gagwe go tswa kwa magodimong gore a lo tlhamalatse, mme o ne a dira gore lo bone molelo wa gagwe o mogolo mo lefatsheng e bile lo ne lwa utlwa mafoko a gagwe go tswa mo molelong.+ 37  “E re ka a ile a rata borraalonamogolo e bile a ile a tlhopha losika lwa bone morago ga bone,+ o ne a lo ntsha kwa Egepeto ka maatla a gagwe a magolo a lo beile leitlho. 38  O ne a leleka fa pele ga lona ditšhaba tse dikgolo le tse di thata go lo feta, gore a lo tsenye mo lefatsheng la tsone mme a le lo neye gore e nne boswa, jaaka fa go ntse gompieno.+ 39  Ka jalo, lo itse mo letsatsing leno lo bo lo tsenye seno mo pelong gore Jehofa ke Modimo wa boammaaruri kwa magodimong kwa godimo le mo lefatsheng fa tlase.+ Ga go na ope yo mongwe.+ 40  Lo tshwanetse go boloka melao ya gagwe le ditaelo tsa gagwe tse ke di lo laelang gompieno gore dilo di lo tsamaele sentle le bomorwaalona morago ga lona, gore lo tle lo nne lobaka lo loleele mo lefatsheng le Jehofa, Modimo wa lona a le lo nayang.”+ 41  Ka nako eo, Moshe o ne a tlhaola metse e le meraro ka fa botlhaba jwa Joredane.+ 42  Fa mmolai ope a bolaya motho yo mongwe e se ka boomo mme a ne a sa mo tlhoa,+ o tshwanetse go tshabela kwa motseng mongwe wa metse eno mme a tshele.+ 43  Metse eo ke Besere+ e e kwa nageng mo karolong e e kwa godimo e e sephaphathi e le ya Barubene, Ramothe+ e e kwa Gileade e le ya Bagada le Golane+ e e kwa Bashana e le ya Bamanase.+ 44  Jaanong ono ke Molao+ o Moshe a neng a o baya fa pele ga batho ba Iseraele. 45  Tseno ke dikgakololo, melao le ditshwetso tsa boatlhodi tse Moshe a neng a di naya Baiseraele fa ba sena go tswa kwa Egepeto,+ 46  kwa kgaolong ya Joredane, mo mokgatšheng o o lebaganeng le Bethe-peore,+ kwa lefatsheng la ga Kgosi Sihone wa Baamore, yo o neng a nna kwa Heshebone,+ yo Moshe le Baiseraele ba neng ba mo fenya fa ba sena go tswa kwa Egepeto.+ 47  Mme ba ne ba gapa lefatshe la gagwe le lefatshe la ga Kgosi Oge+ wa kwa Bashana, dikgosi tse pedi tsa Baamore tse di neng di le mo kgaolong e e ka fa botlhaba jwa Joredane, 48  go simologa kwa Aroere,+ e e fa losing lwa Mokgatšha* wa Arenone, go ya go fitlha kwa Thabeng ya Sione, e leng Heremone,+ 49  le Araba yotlhe mo kgaolong e e ka fa botlhaba jwa Joredane, le go ya go fitlha kwa Lewatleng la Araba,* fa tlase ga mekgokolosa ya Pisega.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Seheb., “o tlhatlogela kwa pelong ya magodimo.”
Seheb., “Mafoko a a Lesome.”
Kgotsa “se e leng boswa jwa gagwe.”
Kgotsa “diteko.”
Kgotsa “Molapo.”
Go tewa Lewatle la Letswai kgotsa Lewatle le le Suleng.