Duteronome 14:1-29

  • Go bontsha khutsafalo ka tsela e e sa siamang (1, 2)

  • Dijo tse di itshekileng le tse di itshekologileng (3-21)

  • Jehofa a ntshediwe karolo ya bolesome (22-29)

14  “Lo bana ba ga Jehofa, Modimo wa lona. Lo se ka lwa itshega+ kgotsa lwa beola ditlhogo tsa lona fa pele gore di nne lefatla* ka ntlha ya motho yo o suleng.+  Gonne lo setšhaba se se boitshepo+ mo go Jehofa, Modimo wa lona, mme Jehofa o tlhophile lona gore lo nne setšhaba sa gagwe, batho ba gagwe ba ba kgethegileng,* go tswa mo ditšhabeng tsotlhe tse di mo godimo ga lefatshe.+  “Ga lo a tshwanela go ja selo sepe fela se se makgapha.+  Tseno ke diphologolo tse lo ka di jang:+ poo, nku, podi,  kgama, tshephe, tholo, podi ya naga, phala, nku ya naga le nku ya dithaba.  Lo ka nna lwa ja phologolo epe e e nang le tlhakwana e e sa pataganang e e maphata mabedi e bile e otla.  Le fa go ntse jalo, ga lo a tshwanela go ja diphologolo tse di latelang tse di otlang kgotsa tse di nang le ditlhakwana tse di sa pataganang: kamela, mmutla le pela, ka gonne di a otla mme ditlhakwana tsa tsone di patagane. Di itshekologile mo go lona.+  Le kolobe, ka gonne e na le tlhakwana e e sa pataganang mme ga e otle. E itshekologile mo go lona. Ga lo a tshwanela go ja nama epe ya tsone kgotsa go kgoma ditoto tsa tsone.  “Mo dilong tsotlhe tse di nnang mo metsing, lo ka nna lwa ja tseno: Sepe fela se se nang le mafafa le makape lo ka nna lwa se ja.+ 10  Mme ga lo a tshwanela go ja sepe fela se se se nang mafafa le makape. Se itshekologile mo go lona. 11  “Lo ka nna lwa ja nonyane nngwe le nngwe e e itshekileng. 12  Mme tseno ga lo a tshwanela go di ja: ntsu, segootsane, lenong le lentsho,+ 13  phakalane e khibidu, phakalane e ntsho, mofuta mongwe le mongwe wa mankgodi, 14  mofuta mongwe le mongwe wa legakabe, 15  ntšhe, morubisi, nonyane ya metsi, mofuta mongwe le mongwe wa segodi, 16  morubisi o monnye, morubisi o o ditsebe ditelele, makgotlwe, 17  kukara, lenong, timeletsane, 18  mogolori, mofuta mongwe le mongwe wa kokolofutwe, lerenkete le mmamanthwane. 19  Ditshedi* tsotlhe tse di nang le diphuka, tse di tsamayang di le setlhopha le tsone di itshekologile mo go lona. Di se ka tsa jewa. 20  Lo ka nna lwa ja setshedi sepe fela se se fofang se se itshekileng. 21  “Ga lo a tshwanela go ja nama ya phologolo epe e e fitlhetsweng e sule.+ Lo ka nna lwa e naya motswakwa yo o mo teng ga metse* ya lona, mme a ka nna a e ja, kgotsa e ka nna ya rekisediwa motswakwa. Gonne lo setšhaba se se boitshepo mo go Jehofa, Modimo wa lona. “Ga lo a tshwanela go bedisa potsane ka mashi a mmaayone.+ 22  “O tshwanetse go ntsha karolo ya bolesome* ya maungo a peo e o e jadileng mo tshimong ya gago ngwaga le ngwaga.+ 23  O tla jela karolo ya bolesome ya dijo tsa gago tsa ditlhaka, beine ya gago e ntšha, leokwane la gago le maitibolo a motlhape le a letsomane la gago fa pele ga ga Jehofa, Modimo wa gago, mo lefelong le a le tlhophang gore leina la gagwe le nne mo go lone,+ gore o ithute go boifa Jehofa, Modimo wa gago ka metlha.+ 24  “Mme fa e le gore loeto lo loleele thata mo go wena e bile o ka se kgone go rwala dilo tseno tsotlhe o ya kwa lefelong le Jehofa, Modimo wa gago a le tlhophang gore e nne lefelo la leina la gagwe+ ka gonne le le kgakala thata le wena (ka gonne Jehofa, Modimo wa gago o tla go segofatsa), 25  foo o ka nna wa e rekisa, mme o tseye madi ao o bo o ya kwa lefelong le Jehofa, Modimo wa gago a tla le tlhophang. 26  Go tswa foo, o ka nna wa dirisa madi ao mo go sepe fela se o se eletsang, e ka tswa e le dikgomo, dinku, dipodi, beine le dinô tse dingwe tse di tagang le sepe fela se o se ratang;* mme o tla jela foo fa pele ga ga Jehofa, Modimo wa gago o bo o itumela, wena le ba lelapa la gago.+ 27  Mme o se ka wa tlhokomologa Molefi yo o mo teng ga metse ya gago+ ka gonne ga a na kabelo epe kgotsa boswa bope le wena.+ 28  “Kwa bokhutlong jwa dingwaga dingwe le dingwe tse tharo, o ntshe karolo yotlhe ya bolesome ya thobo ya gago ya ngwaga oo, mme o e beye mo teng ga metse ya gago.+ 29  Go tswa foo, Molefi yo o se nang kabelo epe kgotsa boswa bope le wena, motswakwa, khutsana* le motlholagadi, ba ba mo metseng ya gago ba tla tla ba bo ba ja gore ba kgotsofale,+ gore Jehofa, Modimo wa gago a go segofatse mo go sotlhe se o se dirang.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Seheb., “lwa dira lefatla fa gare ga matlho a lona.”
Kgotsa “tlhwatlhwakgolo.”
Kgotsa “Ditshenekegi.”
Seheb., “dikgoro.”
Kgotsa “ditsabosome.”
Kgotsa “sepe fela se o se kopang.”
Seheb., “ngwana yo o se nang rre.”