Baatlhodi 7:1-25

  • Gidione le banna ba le 300 (1-8)

  • Masole a ga Gidione a fenya Bamidiana (9-25)

    • “Tšhaka ya ga Jehofa le ya ga Gidione!” (20)

    • Bamidiana ba tlhakana tlhogo (21, 22)

7  Go tswa foo, Jerubaale, e bong Gidione,+ le batho botlhe ba ba nang le ene, ba ne ba tsoga phakela thata mme ba kampa fa Motsweding wa ga Harode, fa kampa ya Bamidiana yone e ne e le kwa bokone jwa gagwe kwa thoteng ya More, mo lebaleng le le kwa tlase.  Jaanong Jehofa o ne a raya Gidione a re: “Batho ba ba nang le wena ba bantsi thata gore nka tsenya Bamidiana mo seatleng+ sa bone. Go seng jalo Iseraele e ka nna ya inkgantshetsa mme ya re, ‘Seatla sa me se mpolokile.’+  Tsweetswee, jaanong bua jaana fa pele ga batho: ‘Ope fela yo o boifang le yo o roromang, a a boele gae.’”+ Ka jalo, Gidione o ne a ba leka. Foo masole a le 22 000 a ne a boela gae, mme ga sala a le 10 000.  Le fa go ntse jalo, Jehofa o ne a raya Gidione a re: “Batho bano ba sa ntse ba le bantsi thata. Ba ise kwa metsing gore ke tle ke ba leke fa ba le koo. Fa ke go raya ke re, ‘Yono o tla tsamaya le wena,’ o tla tsamaya le wena, mme fa ke go raya ke re, ‘Yono ga a kitla a tsamaya le wena,’ ga a kitla a tsamaya le wena.”  Ka jalo, o ne a isa batho kwa nokeng. Go tswa foo, Jehofa o ne a raya Gidione a re: “Mongwe le mongwe yo o gang metsi ka seatla a bo a nwa go tswa mo seatleng, mo ntshe mo go ba ba nwang ba khubame ka mangole.”  Palo ya ba ba neng ba ga metsi mo nokeng ka seatla ba bo ba nwa go tswa mo seatleng, e ne e le banna ba le 300. Batho ba bangwe botlhe ba ne ba nwa ba khubame ka mangole.  Jaanong Jehofa o ne a raya Gidione a re: “Ke tla lo boloka ka banna ba le 300 ba ba neng ba ga metsi ka seatla gore ba nwe, mme ke tla tsenya Bamidiana mo seatleng+ sa gago. Mme tlogela batho ba bangwe botlhe gore ba boele gae.”  Ka jalo, fa ba sena go tsaya mefago le dinaka mo bathong, o ne a tlogela banna ba bangwe botlhe ba Iseraele gore ba boele gae, mme o ne a sala ka banna ba le 300 fela. Kampa ya Bamidiana e ne e le kwa tlase ga gagwe kwa lebaleng le le kwa tlase.+  Mo bosigong joo, Jehofa o ne a mo raya a re: “Tsoga o ye go tlhasela kampa eo, ka gonne ke e tsentse mo seatleng+ sa gago. 10  Mme fa o boifa go e tlhasela, tsamaya le motlhokomedi wa gago e bong Pura kwa kampeng. 11  O reetse se ba se buang, mme morago ga moo, o tla nna le bopelokgale jwa* go tlhasela kampa.” Foo ene le Pura, motlhokomedi wa gagwe, ba ne ba ya gaufi le kampa ya baba ba bone. 12  Jaanong Bamidiana le Baamaleke le ba kwa Botlhaba+ botlhe ba ne ba khurumeditse lebala le le kwa tlase jaaka lesogodi la tsie, mme dikamela tsa bone di ne di se na palo,+ di le dintsi jaaka motlhaba* o o fa losing lwa lewatle. 13  Jaanong fa Gidione a goroga, monna mongwe o ne a bolelela tsala ya gagwe toro, mme a re: “Ke lorile toro eno. Go ne go na le senkgwe se se kgolokwe sa barele* se kgokologela mo kampeng ya Bamidiana. Se ne sa fitlha mo tenteng nngwe se bo se e itaya thata mo e neng ya wa.+ Se ne sa pitikolola tente, mme tente eo e ne ya phutlhama.” 14  Foo tsala ya gagwe e ne ya re: “Ruri seno ke tšhaka ya ga Gidione+ morwa Joashe, monna wa Iseraele. Modimo o tsentse Bamidiana le kampa yotlhe mo seatleng+ sa gagwe.” 15  Fela fa Gidione a sena go mo utlwa a bolela toro le tlhaloso ya yone,+ o ne a ikoba gore a obamele Modimo. Morago ga moo, o ne a boela kwa kampeng ya Iseraele mme a re: “Tsogang, ka gonne Jehofa o tsentse kampa ya Bamidiana mo seatleng sa lona.” 16  Go tswa foo, o ne a kgaoganya banna ba le 300 go nna mephato e le meraro mme botlhe a ba naya dinaka+ le dinkgo tse dikgolo di na le dikgong tse di tukang mo teng. 17  Morago ga moo, o ne a ba raya a re: “Ntebeng, mme lo dire fela jaaka ke dira. Fa ke fitlha kwa kampa ya bone e simologang gone, lo dire fela jaaka ke dira. 18  Fa nna le botlhe ba ke nang le bone re letsa dinaka, le lona lo tshwanetse go letsa dinaka go dikologa kampa yotlhe lo bo lo goa lo re, ‘Ya ga Jehofa le ya ga Gidione!’” 19  Gidione le banna ba le 100 ba ba neng ba na le ene ba ne ba ya kwa kampeng eo go tloga mo e ka nnang ka 10:00 bosigo go fitlha mo e ka nnang ka 2:00 mo mosong,* fela fa masole a a disang a sena go tlhomiwa. Ba ne ba letsa dinaka+ ba bo ba thubaganya dinkgo tse dikgolo tsa metsi tse di neng di le mo diatleng tsa bone.+ 20  Ka jalo, mephato eno e meraro e ne ya letsa dinaka e bo e tšhwetlakanya dinkgo tse dikgolo. Ba ne ba tshwara dikgong tse di tukang ka diatla tsa molema ba bo ba letsa dinaka ka diatla tsa moja, mme ba ne ba goa ba re: “Tšhaka ya ga Jehofa le ya ga Gidione!” 21  Mo nakong eo yotlhe, monna mongwe le mongwe o ne a eme mo lefelong la gagwe go dikologa kampa, mme masole otlhe a ne a sia, a ne a goa fa a ntse a tshaba.+ 22  Banna ba le 300 ba ne ba tswelela ba letsa dinaka, mme Jehofa a dira gore mongwe le mongwe mo kampeng a tlhasele yo mongwe ka tšhaka;+ mme masole ao a ne a tshaba go ya go fitlha kwa Bethe-shita, le go ya kwa Serera, go ya go fitlha kwa molelwaneng wa Abele-mehola+ gaufi le Tabathe. 23  Mme banna botlhe ba Iseraele ba ne ba phuthiwa go tswa kwa Nafetali, Ashera le Manase+ yotlhe, mme ba ne ba lelekisa Bamidiana. 24  Gidione o ne a roma barongwa kwa kgaolong yotlhe e e dithaba ya Eferaime, a re: “Tsamayang lo ye go tlhasela Bamidiana mme lo beye banna kwa go kgabaganngwang Noka ya Joredane gone go ya go fitlha kwa Bethe-bara gore ba ba thibele go kgabaganya noka.” Ka jalo, banna botlhe ba Eferaime ba ne ba phuthiwa, mme ba ne ba thiba dikarolo tseo tsa Joredane go ya go fitlha kwa Bethe-bara. 25  Gape ba ne ba tshwara dikgosana tse pedi tsa Bamidiana, e bong Orebe le Seebe; ba ne ba bolaela Orebe mo lefikeng la Orebe+ ba bo ba bolaela Seebe mo segatisetsong sa beine sa Seebe. Ba ne ba tswelela ba lelekisa Bamidiana,+ mme ba ne ba tlisa tlhogo ya ga Orebe le ya ga Seebe kwa go Gidione mo kgaolong ya Joredane.

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Seheb., “diatla tsa gago di tla nonofa.”
Kgotsa “moshawa.”
Semela se se tshwanang le korong.
Seheb., “ ba ya kwa kampeng fa nako ya go lebelela ya bosigogare e simologa.”