Baatlhodi 6:1-40

  • Bamidiana ba gatelela Baiseraele (1-10)

  • Moengele o bolelela Gidione gore o tla tshegediwa (11-24)

  • Gidione o rutlolola sebeso sa ga Baale (25-32)

  • Moya wa Modimo o dira mo go Gidione (33-35)

  • Gidione o dira teko ka boboa (36-40)

6  Mme Baiseraele ba ne ba dira se se bosula gape mo matlhong a ga Jehofa,+ ka jalo Jehofa o ne a ba tsenya mo seatleng sa Bamidiana dingwaga di le supa.+  Bamidiana ba ne ba gatelela Baiseraele.+ Ka ntlha ya seo, Baiseraele ba ne ba itirela mafelo a go iphitlha* mo dithabeng, mo dikgageng le mo mafelong a go leng thata go a atamela.+  Fa Baiseraele ba ne ba jala peo, Bamidiana, Baamaleke+ le ba kwa Botlhaba+ ba ne ba tle ba ba tlhasele.  Ba ne ba tle ba kampe gore ba ba tlhasele ba bo ba senya dijalo tsa lefatshe leo go ya go fitlha kwa Gasa, mme ba ne ba sa tlogelele Baiseraele sepe se ba ka se jang, tota le fa e le nku kgotsa poo kgotsa tonki.+  Gonne ba ne ba tle ba tsamaye le leruo la bone le ditente tsa bone ba le bantsi jaaka tsie+ e bile bone le dikamela tsa bone ba ne ba sa balege+ mme ba ne ba tlhola ba tla mo lefatsheng leo go tla go le senya.  Ka jalo, Baiseraele ba ne ba humanega thata ka ntlha ya Bamidiana; mme Baiseraele ba ne ba kopa thuso kwa go Jehofa.+  Fa Baiseraele ba ne ba kopa gore Jehofa a ba thuse ka ntlha ya Bamidiana,+  Jehofa o ne a romelela Baiseraele moporofeti yo o neng a ba raya a re: “Seno ke se Jehofa, Modimo wa Iseraele a se buang, ‘Ke lo ntshitse kwa Egepeto, mme fa ke ne ke dira jalo ke ne ke lo ntsha mo ntlong ya bokgoba.+  Ka jalo, ke ne ka lo golola mo seatleng sa Baegepeto le mo bagateleding botlhe ba lona mme ka ba leleka fa pele ga lona ka bo ka lo naya lefatshe+ la bone. 10  Mme ke ne ka lo raya ka re: “Ke nna Jehofa, Modimo wa lona.+ Ga lo a tshwanela go boifa medimo ya Baamore ba lo nnang mo lefatsheng la bone.”+ Le fa go ntse jalo, ga lo a ka lwa inkobela.’”*+ 11  Moragonyana moengele wa ga Jehofa+ o ne a tla mme a nna ka fa tlase ga setlhare se segolo se se neng se le kwa Ofera, se e neng e le sa ga Joashe wa Moabiesere.+ Morwawe e bong Gidione+ o ne a photha korong mo segatisetsong sa beine gore a e fitlhele Bamidiana. 12  Moengele wa ga Jehofa o ne a bonala kwa go ene mme a re: “Jehofa o na le wena,+ wena motlhabani yo o maatla.” 13  Foo Gidione o ne a mo raya a re: “Intshwarele morena wa me, mme gone fa e le gore Jehofa o na le rona, ke ka ntlha yang fa re diragaletswe ke dilo tseno tsotlhe?+ Di kae ditiro tsotlhe tsa gagwe tse di gakgamatsang tse borraarona ba re di boleletseng+ ba re, ‘Jehofa o ne a re ntsha kwa Egepeto.’+ Jaanong Jehofa o re latlhile+ e bile o re tsentse mo seatleng sa Bamidiana.” 14  Jehofa o ne a mo leba a bo a re: “Tsamaya ka maatla a o nang le one, mme o tla golola Baiseraele mo seatleng sa Bamidiana,+ ka gonne ke a go roma.” 15  Gidione o ne a mo araba a re: “Intshwarele Jehofa. Ke tla boloka Baiseraele jang? Kgotla* ya me ke yone e potlana mo go tsa ga Manase e bile ke nna yo o seng botlhokwa thata mo ntlong ya ga rre.” 16  Mme Jehofa o ne a mo raya a re: “E re ka ke tla bo ke na le wena,+ o tla kgemetha Bamidiana jaaka e kete o kgemetha motho a le mongwe.” 17  Go tswa foo, Gidione o ne a mo raya a re: “Jaanong, fa e le gore o a nkamogela, mpontshe sesupo sa gore ke wena o buang le nna. 18  Tsweetswee o se ka wa tloga fano go fitlha ke boa ka mpho ya me ke bo ke e baya fa pele ga gago.”+ Ka jalo, o ne a re: “Ke tla nna fano go fitlha o boa.” 19  Mme Gidione o ne a tsamaya a ya go baakanya potsane mme a dira senkgwe se se se nang sebediso ka bupi jwa selekanyo sa dikilogerama di ka nna 11.*+ O ne a tsenya nama mo mmanking, mme moro a o tsenya mo pitseng e e apeelang; go tswa foo, o ne a di isa kwa go ene ka fa tlase ga setlhare se segolo a bo a di baya fa go ene. 20  Jaanong moengele wa Modimo wa boammaaruri o ne a mo raya a re: “Tsaya nama eno le senkgwe seno se se se nang sebediso mme o di beye mo lejeng lele le legolo o bo o tshela moro.” Mme Gidione o ne a dira jalo. 21  Go tswa foo, moengele wa ga Jehofa o ne a otlolola thobane e e neng e le mo seatleng sa gagwe a bo a kgoma nama le senkgwe se se se nang sebediso ka yone, mme molelo o ne wa tswa mo lejeng o bo o laila nama le senkgwe se se se nang sebediso.+ Foo moengele wa ga Jehofa a nyelela fa pele ga gagwe. 22  Jaanong Gidione o ne a lemoga gore e ne e le moengele wa ga Jehofa.+ Ka yone nako eo, Gidione a re: “Ijoo, Morena Molaodimogolo Jehofa, ke bone moengele wa ga Jehofa re lebane difatlhego!”+ 23  Mme Jehofa o ne a mo raya a re: “A kagiso e nne le wena. O se ka wa boifa;+ ga o kitla o swa.” 24  Ka jalo, Gidione o ne a agela Jehofa sebeso foo, mme se bidiwa Jehofa-shalome*+ go fitlha mo letsatsing leno. Se sa ntse se le kwa Ofera wa Baabiesere. 25  Mo bosigong joo Jehofa o ne a mo raya a re: “Tsaya powana ya ga rrago, powana ya bobedi e e nang le dingwaga di le supa, mme o rutlolole sebeso sa ga Baale se e leng sa ga rrago o bo o reme kota e e boitshepo* e e fa thoko ga sone.+ 26  Fa o sena go agela Jehofa, Modimo wa gago sebeso mo godimo ga kago eno e e thata ka mola wa maje, o tseye powana ya bobedi mme o e ntshe e le setlhabelo se se fisiwang mo dikgonnyeng tsa kota e e boitshepo* e o e remileng.” 27  Ka jalo, Gidione o ne a tsaya banna ba le lesome ba batlhanka ba gagwe mme a dira fela jaaka Jehofa a ne a mmoleletse. E re ka a ne a boifa ba lelapa la ga rraagwe le banna ba motse fela thata gore a ka dira seno motshegare, o ne a se dira bosigo. 28  Fa banna ba motse ba tsoga phakela thata mo mosong o o latelang, ba ne ba fitlhela sebeso sa ga Baale se sentswe, le kota e e boitshepo* e e fa thoko ga sone e remilwe e bile powana ya bobedi e ne e ntshitswe setlhabelo mo sebesong se se neng se agilwe. 29  Ba ne ba botsana jaana: “Ke mang yo o dirileng seno?” Fa ba se na go batlisisa, ba ne ba re: “Gidione morwa Joashe ke ene a dirileng seno.” 30  Ka jalo, banna ba motse ba ne ba raya Joashe ba re: “Ntsha morwao gore re mmolaye, ka gonne o sentse sebeso sa ga Baale e bile o remile kota e e boitshepo* e e fa thoko ga sone.” 31  Foo Joashe+ o ne a raya botlhe ba ba neng ba tlile kwa go ene a re: “A lo tlhoka go femela Baale? A lo tlhoka go mmoloka? Ope fela yo o mo femelang a a bolawe mo mosong ono.+ Fa e le gore ke modimo, a a iphemele+ ka gonne mongwe o sentse sebeso sa gagwe.” 32  Mme o ne a simolola go bitsa Gidione a re ke Jerubaale* mo letsatsing leo a re: “A Baale a iphemele, ka gonne mongwe o sentse sebeso sa gagwe.” 33  Bamidiana+ le Baamaleke+ le ba kwa Botlhaba botlhe ba ne ba kopanya masole a bone;+ mme ba ne ba kgabaganya* ba tsena mo Mokgatšheng* wa Jesereele ba bo ba kampa gone. 34  Foo moya wa ga Jehofa o ne wa tla mo go* Gidione+ mme o ne a letsa lonaka,+ mme Baabiesere+ ba ne ba phuthega ba mo sala morago. 35  O ne a romela barongwa go ralala naga yotlhe ya ga Manase, mme le bone ba ne ba phuthega ba mo sala morago. Gape o ne a romela barongwa go ralala naga ya ga Ashera, Sebulone le Nafetali, mme ba ne ba tla go mo kgatlhantsha. 36  Go tswa foo, Gidione o ne a raya Modimo wa boammaaruri a re: “Fa e le gore o boloka Baiseraele o dirisa nna, fela jaaka o solofeditse,+ 37  ke baya boboa mo seboaneng. Fa go nna le monyo mo boboeng fela mme mmu otlhe o o bo dikologileng o omile, foo ke tla itse gore o tla boloka Baiseraele o dirisa nna, fela jaaka o solofeditse.” 38  Mme go ne ga direga fela jalo. Fa a tsoga phakela thata mo letsatsing le le latelang a bo a gamola boboa, o ne a gamola monyo o o neng o lekane go tlatsa sekotlele se segolo sa mokete ka metsi. 39  Le fa go ntse jalo, Gidione o ne a raya Modimo wa boammaaruri a re: “A bogale jwa gago bo se ka jwa ntukela, mme mma ke kope sengwe gape. Tsweetswee, mma ke dire teko e nngwe gape ka boboa. Tsweetswee, a boboa bo omelele bo le nosi mme go nne le monyo gotlhe fela mo mmung.” 40  Ka jalo, ke sone se Modimo a neng a se dira mo bosigong joo; boboa bo ne jwa omelela bo le nosi, mme go ne ga nna le monyo gotlhe fela mo mmung.

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Kgotsa gongwe “mabolokelo a a ka fa tlase ga lefatshe.”
Seheb., “lwa reetsa lentswe la me.”
Seheb., “Sekete.”
Seheb., “sa ifa.” Bona Dintlha B14.
Mo go kayang “Jehofa ke Kagiso.”
Mo go kayang “A Baale a Iphemele (a Itwele) ka fa Molaong.”
Kgotsa “ba kgabaganya noka.”
Kgotsa “mo Lebaleng le le Kwa Tlase.”
Seheb., “wa aparela.”