Baatlhodi 19:1-30

  • Babenjamine ba nna le molato wa go tlhakanela dikobo kwa Gibea (1-30)

19  Mo malatsing ao, fa go ne go se na kgosi mo Iseraele,+ Molefi mongwe yo o neng a nna kwa karolong e e kwa kgakala ya kgaolo e e dithaba ya Eferaime,+ o ne a tsaya mosadi mongwe kwa Bethelehema+ kwa Juda gore e nne mogadingwana wa gagwe.  Le fa go ntse jalo, mogadingwana wa gagwe o ne a sa ikanyege mo go ene, mme mosadi yoo o ne a mo tlogela, a ya kwa ntlong ya ga rraagwe kwa Bethelehema kwa Juda. O ne a tswelela a nna koo dikgwedi di le nnê.  Foo monna wa gagwe o ne a ya kwa go ene gore a mo tlhotlheletse gore a boe; o ne a na le motlhokomedi wa gagwe wa monna le ditonki di le pedi. Ka jalo, mosadi o ne a mo isa kwa ntlong ya ga rraagwe. Fa rraagwe a mmona, o ne a itumelela go kopana le ene.  Ka jalo, mogwegadiagwe, e bong rraagwe lekgarebe leno, o ne a mo tlhotlheletsa gore a nne le ene malatsi a le mararo; ba ne ba ja ba bo ba nwa, mme o ne a lala gone.  Mo letsatsing la bonê, fa ba sena go tsoga go le phakela thata gore ba tsamaye, rraagwe lekgarebe leno o ne a raya mogwe wa gagwe a re: “Ja sengwe se se tla go nayang maatla,* mme go tswa foo lo ka nna lwa tsamaya.”  Ka jalo ba ne ba nna fa fatshe, mme boobabedi ba ja ba bo ba nwa mmogo; morago ga moo rraagwe lekgarebe leo o ne a raya monna yoo a re: “Tsweetswee, lala bosigo jono mme o itumele.”*  E rile monna yono a tsoga mo letsatsing le le latelang gore a tsamaye, mogwegadiagwe o ne a nna a mo rapela, ka jalo o ne a lala bosigo joo gape.  Fa a tsoga go sa le phakela ka letsatsi la botlhano gore a tsamaye, rraagwe lekgarebe o ne a re: “Tsweetswee, ja sengwe se se tla go nayang maatla.”* Mme ba ne ba nnela go diega go fitlha letsatsi le tloga le phirima, mme boobabedi ba ne ba tswelela ba ja.  E rile monna a tloga a tsamaya le mogadingwana wa gagwe le motlhokomedi wa gagwe, mogwegadiagwe, e leng rraagwe lekgarebe, o ne a mo raya a re: “Bona jaanong, go tloga go nna maitseboa. Tsweetswee, lalang bosigo jono. Go tloga go fifala. Lala fano bosigo jono mme o itumele. Lo ka tsoga go sa le phakela kamoso gore lo tsamaye mme lo ye kwa ntlong* ya lona.” 10  Le fa go ntse jalo, monna yoo o ne a sa batle go lala bosigo jo bongwe gape, ka jalo o ne a ema mme a tsamaya go ya go fitlha kwa Jebuse, e leng Jerusalema.+ O ne a tsamaya le ditonki tse pedi tse di belesitsweng, mogadingwana wa gagwe le motlhokomedi wa gagwe. 11  Fa ba ne ba le gaufi le Jebuse, letsatsi le ne le tloga le phirima. Ka jalo, motlhokomedi o ne a raya mong wa gagwe a re: “A re ka fapogela mo motseng ono wa Bajebuse mme re lale teng?” 12  Mme mong wa gagwe o ne a mo raya a re: “Ga re a tshwanela go fapogela mo motseng wa batswakwa, batho ba e seng Baiseraele. Re tla tsamaya go ya go fitlha kwa Gibea.”+ 13  Go tswa foo, o ne a raya motlhokomedi wa gagwe a re: “Tlaa mme re leke go fitlha kwa Gibea kgotsa kwa Rama;+ re tla lala kwa go lengwe la mafelo ao.” 14  Ka jalo, ba ne ba tswelela ka loeto lwa bone, mme letsatsi le ne la simolola go phirima fa ba ne ba le gaufi le Gibea wa ga Benjamine. 15  Ka jalo, ba ne ba fapogela teng mme ba tsena gore ba ye go lala kwa Gibea. Fa ba sena go tsena, ba ne ba nna fa fatshe mo patlelong ya motse, mme go ne go se na ope yo o neng a ba tseela mo ntlong ya gagwe gore ba lale gone.+ 16  Mo maitseboeng ao, monnamogolo mongwe o ne a tla a tswa kwa tirong ya gagwe kwa tshimong. O ne a tswa kwa kgaolong e e dithaba ya Eferaime+ mme o ne a nna kwa Gibea ka nakwana; mme baagi ba motse oo e ne e le Babenjamine.+ 17  E rile monnamogolo yoo a bona monna wa motsamai a le mo patlelong ya motse, o ne a mmotsa a re: “O ya kae, mme o tswa kae?” 18  Mme ene o ne a mo araba a re: “Re tswa kwa Bethelehema kwa Juda mme re ya kwa karolong e e kgakala kwa kgaolong e e dithaba ya Eferaime, kwa ke tswang teng. Ke ne ka ya kwa Bethelehema kwa Juda,+ mme jaanong ke boela kwa ntlong ya ga Jehofa,* mme gone ga go na ope yo o nkamogelang mo ntlong ya gagwe. 19  Re na le lotlhaka le furu tse di lekaneng ditonki tsa rona,+ e bile re na le senkgwe+ le beine tse di lekaneng nna, mosadi yono le motlhokomedi wa rona. Ga go na sepe se se tlhaelang.” 20  Le fa go ntse jalo, monnamogolo o ne a re: “Ke a go amogela. Ke tla go naya sengwe le sengwe se o se tlhokang. Mme o se ka wa lala mo patlelong.” 21  Ka jalo, o ne a mo isa kwa ntlong ya gagwe a bo a naya ditonki furu.* Go tswa foo, ba ne ba tlhapa dinao tsa bone mme ba ja ba bo ba nwa. 22  Fa ba ntse ba itumetse, banna bangwe ba motse ba ba se nang mosola, ba ne ba ema go dikologa ntlo, mme ba itaya lebati, mme ba nna ba raya monnamogolo yoo ba re: “Ntsha monna yo o tlileng mo ntlong ya gago gore re tlhakanele dikobo le ene.”+ 23  Foo mong wa ntlo o ne a tswela kwa ntle a bo a ba raya a re: “Nnyaa bomorwarre, tsweetswee lo se ka lwa dira bosula jono. Monna yono ke moeng mo ntlong ya me. Lo se ka lwa dira tiro eno e e tlhabisang ditlhong. 24  Morwadiake wa kgarebane le mogadingwana wa monna yono ke bano. Mma ke ba ntshetse kwa go lona, mme lo ba tlontlolole fa e le gore lo batla go dira jalo.*+ Mme ga lo a tshwanela go dira tiro eno e e tlhabisang ditlhong mo monneng yono.” 25  Mme banna bao ba ne ba gana go mo reetsa, ka jalo monna yono o ne a tshwara mogadingwana wa gagwe+ mme a mo ntshetsa kwa ntle kwa go bone. Ba ne ba mmetelela mme ba mo dirisa ka tsela e e sa tshwanelang bosigo jotlhe go fitlha mo mosong. Go tswa foo, ba mo tlogela a tsamaya fa bo sa. 26  Fa go sa le phakela, mosadi yoo o ne a tla mme a wela fa fatshe fa kgorong ya ntlo ya monna yoo kwa mong wa gagwe a neng a le teng a bo a rapama foo go fitlha go nna lesedi. 27  Fa mong wa gagwe a tsoga mo mosong mme a bula dikgoro tsa ntlo gore a tswelele ka loeto, o ne a bona mosadi yono, e bong mogadingwana wa gagwe, a wetse fa pele ga ntlo diatla tsa gagwe di le mo kgorong. 28  Ka jalo, o ne a mo raya a re: “Ema; a re tsamaye.” Mme go ne go se na karabo. Foo monna yono o ne a mo pega mo tonking mme a ya kwa ntlong ya gagwe. 29  Fa a goroga kwa ntlong ya gagwe, o ne a tsaya thipa* mme a tshwara mogadingwana wa gagwe a mo kgaoganya ditokololo gore e nne dikarolo di le 12 a bo a romelela kgaolo nngwe le nngwe ya naga ya Iseraele karolo e le nngwe. 30  Botlhe ba ba neng ba bona seo ba ne ba re: “Selo se se ntseng jalo ga se ise se ko se direge kgotsa se bonwe go tloga mo letsatsing le Baiseraele ba neng ba tswa kwa lefatsheng la Egepeto ka lone go tla go fitlha mo letsatsing leno. Akanyang ka gone,* gakololanang+ mme lo re bolelele se re tshwanetseng go se dira.”

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Kgotsa “se se tla tshegetsang pelo ya gago.”
Kgotsa “o dire gore pelo ya gago e itumele.”
Kgotsa “se se tla tshegetsang pelo ya gago.”
Seheb., “tenteng.”
Kgotsa gongwe “mme ke direla kwa ntlong ya ga Jehofa.”
Kgotsa “a di naya furu e e kopantsweng.”
Kgotsa “lo ba dirise ka tsela e e sa tshwanelang lo bo lo dire se se molemo mo matlhong a lona.”
Thipa e e dirisediwang go tlhaba diphologolo.
Kgotsa “Tlhomang dipelo tsa lona mo go sone.”