Baatlhodi 16:1-31

  • Samesone o ya kwa Gasa (1-3)

  • Samesone le Delila (4-22)

  • Samesone o a ipusolosetsa a bo a swa (23-31)

16  Nako nngwe Samesone o ne a ya kwa Gasa mme a bona mosadi wa mogwebakammele teng, mme o ne a ya kwa go ene.  Bagasa ba ne ba bolelelwa jaana: “Samesone o tsene fano.” Ka jalo, ba ne ba ema go dikologa motse ba bo ba mo lalela bosigo jotlhe kwa kgorong ya motse. Ba ne ba nna ba didimetse bosigo jotlhe, ba ipolelela jaana: “Fa bo sa, re tlile go mmolaya.”  Le fa go ntse jalo, Samesone o ne a tswelela a robetse koo go fitlha bosigogare. O ne a tsoga bosigogare mme a tshwara ditswalo tsa kgoro ya motse le dikota tse pedi tse di mo matlhakoreng a bo a di kumola mmogo le mephakalego ya tsone. O ne a di baya mo magetleng a gagwe mme a tsamaya a di tsholeditse a ya kwa godimo ga thaba e e lebaganeng le Heberone.  Morago ga moo, o ne a rata mosadi mongwe kwa Mokgatšheng* wa Soreke, yo leina la gagwe e neng e le Delila.+  Ka jalo, babusi ba Bafilisitia ba ne ba tla kwa go ene mme ba mo raya ba re: “Mo tsietse*+ mme o bone gore ke eng se se dirang gore a nne le maatla a magolo jaana le gore re ka mo fekeetsa jang mme re mmofe re bo re mo fenye. Fa o ka dira jalo, mongwe le mongwe wa rona o tla go naya dishekele tsa selefera di le 1 100.”  Moragonyana Delila o ne a raya Samesone a re: “Tsweetswee mpolelele gore maatla a gago a magolo a tswa kae le gore ke eng se motho a ka go bofang ka sone gore a go fenye.”  Samesone o ne a mo raya a re: “Fa ba ka mpofa ka megala e mesha ya bora* e le supa e e iseng e omisiwe, ke tla nna bokoa jaaka batho ba bangwe.”  Ka jalo, babusi ba Bafilisitia ba ne ba tlisetsa mosadi yono megala e mesha ya bora e le supa e e iseng e omisiwe, mme o ne a mmofa ka yone.  Jaanong ba ne ba mo laletse mo phaposing e e kwa teng, mme mosadi o ne a goa a mo raya a re: “Bafilisitia ba a go tlhasela Samesone!” Foo Samesone o ne a kgaoganya megala ya bora ka bogare, a e kgaoganya motlhofo fela jaaka tlhale ya semela sa leloba* e kgaogana fa e tshwara molelo.+ Sephiri sa maatla a gagwe se ne sa se ka sa itsiwe. 10  Go tswa foo, Delila o ne a raya Samesone a re: “O ntsieditse e bile o mpoleletse maaka. Jaanong tsweetswee, mpolelele gore ke eng se o ka bofiwang ka sone.” 11  Ka jalo, o ne a mo raya a re: “Fa ba mpofa ka megala e mesha e e iseng e dirisediwe tiro epe, ke tla nna bokoa jaaka batho ba bangwe.” 12  Ka jalo, Delila o ne a tsaya megala e mesha a bo a mmofa ka yone mme a goa a re: “Bafilisitia ba a go tlhasela Samesone!” (Mo nakong eno yotlhe ba ba mo laletseng ba ne ba ntse mo phaposing e e kwa teng.) Foo o ne a e kgaola mo mabogong a gagwe fela jaaka ditlhale.+ 13  Morago ga moo, Delila o ne a raya Samesone a re: “Go tla go fitlha jaanong o ntse o ntsietsa e bile o mpolelela maaka.+ Mpolelele gore ke eng se o ka bofiwang ka sone.” Foo o ne a mo raya a re: “Fa o ka loga metshopho eno e supa ya moriri wa tlhogo ya me ka tlhale e e logang, ke tla nna bokoa jaaka batho ba bangwe.” 14  Ka jalo, o ne a gagamatsa metshopho eo ka thobane e e logang a bo a goa a mo raya a re: “Bafilisitia ba a go tlhasela Samesone!” Ka jalo, o ne a thanya mo borokong a bo a somola thobane eo le tlhale e e logang. 15  Jaanong mosadi o ne a mo raya a re: “Go tla jang gore o re o a nthata,+ mme pelo ya gago e se na le nna? Mo makgetlong ano a mararo, o ntsieditse e bile ga o a mpolelela gore maatla a gago a magolo a tswa kae.”+ 16  E re ka a ne a nna a mo tshwenya letsatsi le letsatsi e bile a mo emeletse, o ne a fela pelo mo a neng a sa tlhole a kgona go mo itshokela.+ 17  La bofelo o ne a mmulela pelo ya gagwe a re: “Moriri wa me ga o ise o ko o kgaolwe le ka motlha ka gonne ke Monasirite wa Modimo go tloga fela fa ke ne ke tsholwa.*+ Fa nka beolwa, maatla a me a tla fela, mme ke tla nna bokoa ke bo ke tshwana le batho ba bangwe botlhe.” 18  E rile Delila a bona gore o ne a mmuletse pelo ya gagwe, ka yone nako eo o ne a bitsa babusi ba Bafilisitia,+ a re: “Tlang jaanong, ka gonne o mpuletse pelo ya gagwe.” Ka jalo, babusi ba Bafilisitia ba ne ba tla kwa go ene, ba tshotse madi. 19  O ne a mo robatsa mo diropeng tsa gagwe; go tswa foo, o ne a bitsa monna mongwe a bo a mo laela gore a beole metshopho e supa ya moriri wa tlhogo ya gagwe. Morago ga moo, Delila o ne a simolola go fekeetsa Samesone, ka gonne maatla a gagwe a ne a tswa mo go ene. 20  Jaanong o ne a goa a re: “Bafilisitia ba a go tlhasela Samesone!” O ne a thanya mo borokong mme a re: “Ke tla tswa jaaka ka dinako tse dingwe+ ke bo ke ikgolola.” Le fa go ntse jalo, o ne a sa itse gore Jehofa o ne a mo tlogetse. 21  Ka jalo, Bafilisitia ba ne ba mo tshwara ba bo ba mo gonya matlho. Go tswa foo, ba ne ba mo isa kwa Gasa ba bo ba mmofa ka dikeetane tse pedi tsa kopore mme o ne a nna yo o silang dijo tsa ditlhaka mo kgolegelong. 22  Le fa go ntse jalo, moriri wa tlhogo ya gagwe o ne wa simolola go gola gape fa a sena go beolwa.+ 23  Babusi ba Bafilisitia ba ne ba phuthega mmogo gore ba ntshetse Dagone+ modimo wa bone setlhabelo se segolo le gore ba itumele, ka gonne ba ne ba re: “Modimo wa rona o tsentse mmaba wa rona e bong Samesone mo seatleng sa rona!” 24  E rile batho ba mmona, ba ne ba baka modimo wa bone mme ba re: “Modimo wa rona o tsentse mmaba wa rona mo seatleng sa rona, ene yo o neng a senya lefatshe la rona+ le yo o neng a bolaya batho ba garona ba le bantsi.”+ 25  E re ka dipelo tsa bone di ne di itumetse, ba ne ba re: “Bitsang Samesone gore a tle go re tlosa bodutu.” Ka jalo, ba ne ba bitsa Samesone kwa kgolegelong gore a tle go ba tlosa bodutu; ba ne ba mo emisa fa gare ga dipilara. 26  Go tswa foo, Samesone o ne a raya mosimane yo o neng a mo tshwere ka seatla a re: “Mma ke apaape dipilara tse di tshegeditseng ntlo, gore ke ikaege ka tsone.” 27  (Go ne ga diragala gore ntlo eo e bo e tletse banna le basadi. Babusi botlhe ba Bafilisitia ba ne ba le gone koo mme kwa borulelong go ne go na le banna le basadi ba ka nna 3 000 ba ba neng ba lebeletse fa Samesone a ntse a ba tlosa bodutu.) 28  Jaanong Samesone+ o ne a biletsa kwa go Jehofa a re: “Morena Molaodimogolo Jehofa, tsweetswee o nkgakologelwe o bo o nnonotshe+ tsweetswee, mo lekgetlong leno fela, wena Modimo mme mma ke ipusolosetse mo Bafilisitieng gore ke duelele leitlho la me le le lengwe.”+ 29  Go tswa foo, Samesone o ne a itshegeletsa ka dipilara tse pedi tse di fa gare tse di neng di tshegeditse ntlo, mme o ne a di tshwara, e nngwe a e tshwara ka seatla sa moja mme e nngwe a e tshwara ka seatla sa molema. 30  Samesone o ne a goa a re: “Mma ke swe le Bafilisitia!” Go tswa foo, o ne a di kgorometsa ka maatla a gagwe otlhe mme ntlo ya wela mo godimo ga babusi le batho botlhe ba ba mo go yone.+ Ka jalo, o ne a bolaya batho ba bantsi fa a swa go feta ba a neng a ba bolaile ka nako ya fa a tshela.+ 31  Moragonyana bomorwarraagwe le botlhe ba lelapa la ga rraagwe ba ne ba tla go mo tsaya. Ba ne ba tsaya setopo sa gagwe mme ba ya go se fitlha fa gare ga Sora+ le Eshetaole mo lebitleng la ga Manoa+ rraagwe. Onea atlhotse Baiseraele dingwaga di le 20.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Kgotsa “kwa Molapong.”
Kgotsa “Mo emelele.”
Kgotsa “ka mesifa.”
Kgotsa “leodi.” Leloba ke semela se se neng se jalwa bogologolo. Tlhale ya sone e ne e dirisiwa go dira letsela le le boleta.
Seheb., “ke tswa mo popelong ya ga mmê.”