Baatlhodi 15:1-20

  • Samesone o ipusolosetsa mo Bafilisitieng (1-20)

15  Morago ga lobakanyana, mo malatsing a thobo ya korong, Samesone o ne a etela mosadi wa gagwe a tshotse potsane. O ne a re: “Ke eletsa go tsena kwa mosading wa me kwa phaposing ya borobalo.”* Mme rraagwe mosadi o ne a se ka a mo letlelela go tsena.  Rraagwe mosadi o ne a re: “Ke ne ka akanya gore, ‘Ruri o tshwanetse wa bo o mo tlhoile.’+ Ka jalo, ke ne ka mo naya mopati+ wa gago. A monnawe ga a montle go mo gaisa? Tsweetswee, tsaya ene mo boemong jwa gagwe.”  Le fa go ntse jalo, Samesone o ne a ba raya a re: “Mo nakong eno Bafilisitia ga ba ka ke ba mpona molato fa ke ba utlwisa botlhoko.”  Ka jalo, Samesone o ne a tsamaya mme a tshwara bophokoje ba le 300. Morago ga moo, o ne a tsaya dikgong a retolola bophokoje bao a bo a bofaganya megatla ya bone mme a tsenya logong lo le longwe fa gare ga megatla mengwe le mengwe e mebedi.  Go tswa foo, o ne a tshuba dikgong tseo a bo a romela bophokoje bao kwa masimong a Bafilisitia a dijo tsa ditlhaka tse di iseng di rojwe. O ne a tshuba sengwe le sengwe ka molelo go simolola ka ngata go fitlha ka dijo tsa ditlhaka tse di iseng di rojwe, mmogo le masimo a morara* le masimo a motlhware.  Bafilisitia ba ne ba botsa jaana: “Ke mang yo o dirileng seno?” Ba ne ba bolelelwa jaana: “Ke Samesone, mogwe wa monna wa Motimena, ka gonne monna yoo o tsere mosadi wa ga Samesone a bo a mo naya mopati+ wa gagwe.” Foo Bafilisitia ba ne ba ya go fisa mosadi yoo le rraagwe.+  Go tswa foo, Samesone o ne a ba raya a re: “Fa e le gore eno ke tsela e lo dirang ka yone, ga nkitla ke lo tlogela go fitlha ke ipusolosetsa mo go lona.”+  Go tswa foo, o ne a ba kgemetha ka go latelana* mme a bolaya ba le bantsi, morago ga moo o ne a tsamaya a ya go nna kwa logageng* mo lefikeng la Etame.  Moragonyana Bafilisitia ba ne ba tla mme ba kampa mo Juda mme ba ne ba tsamayatsamaya mo Lehi.+ 10  Foo banna ba Juda ba ne ba re: “Ke ka ntlha yang fa lo tlile go re tlhasela?” mme bone ba ne ba araba jaana: “Re tlile go tshwara* Samesone, gore re mo dire fela jaaka a re dirile.” 11  Ka jalo, banna ba Juda ba le 3 000 ba ne ba ya kwa logageng* mo lefikeng la Etame mme ba raya Samesone ba re: “A ga o itse gore Bafilisitia ba a re busa?+ Jaanong ke ka ntlha yang fa o re dirile seno?” O ne a ba raya a re: “Ke ba dirile fela jaaka ba ntirile.” 12  Mme ba ne ba mo raya ba re: “Re tlile go go tshwara* re bo re go isa kwa Bafilisitieng.” Foo Samesone o ne a re: “Inkaneleng gore ga lo kitla lo ntlhasela.” 13  Ba ne ba mo raya ba re: “Nnyaa, re tla go bofa fela re bo re go isa kwa go bone mme ga re kitla re go bolaya.” Ka jalo, ba ne ba mmofa ka megala e mebedi e mesha ba bo ba mo ntsha mo lefikeng. 14  Fa a fitlha kwa Lehi, Bafilisitia ba ne ba goa ka boitumelo fa ba kopana le ene. Foo moya wa ga Jehofa o ne wa mo naya maatla,+ mme megala e a neng a bofilwe ka yone mo mabogong e ne ya nna jaaka ditlhale tse di boleta tse di babotsweng ke molelo mme e ne ya nyerologa mo diatleng+ tsa gagwe. 15  Jaanong o ne a bona lerapo la lotlhaa lwa tonki e tonanyana e e suleng bosheng; o ne a otlolola seatla, a le tsaya a bo a kgemetha banna ba le 1 000 ka lone.+ 16  Foo Samesone o ne a re: “Ka lerapo la lotlhaa lwa tonki ke bolaile baba, ka kokoanya ditopo tsa bone ka di dira mekoa. Ka lerapo la lotlhaa lwa tonki ke kgemethile banna ba le 1 000.”+ 17  Fa a fetsa go bua, o ne a latlha lerapo leo la lotlhaa mme o ne a bitsa lefelo leo Ramathe-lehi.*+ 18  Go tswa foo, o ne a tshwarwa ke lenyora thata, mme o ne a bitsa Jehofa a bo a re: “Ke wena yo o neng wa tsenya poloko eno e kgolo mo seatleng sa motlhanka wa gago. Mme jaanong a ke tla swa ka ntlha ya lenyora ke bo ke wela mo diatleng tsa batho ba ba sa rupang?” 19  Ka jalo, Modimo o ne a bula khuti e e neng e le kwa Lehi, mme metsi a ne a elela a tswa mo go yone.+ Fa a nwa, nonofo ya gagwe e ne ya boa mme a nna le maatla. Ke gone ka moo a neng a bitsa lefelo leo Ene-hakore,* le le kwa Lehi go fitlha mo letsatsing leno. 20  Mme o ne a atlhola Baiseraele mo metlheng ya Bafilisitia dingwaga di le 20.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Kgotsa “kwa phaposing e e kwa teng.”
Kgotsa “diterebe; moretlwa.”
Seheb., “o ne a ba kgemetha leoto mo godimo ga serope.”
Kgotsa “kwa lopharong.”
Kgotsa “bofa.”
Kgotsa “kwa lopharong.”
Kgotsa “bofa.”
Mo go kayang “Lefelo le le Tsholetsegileng la Lerapo la Lotlhaa.”
Mo go kayang “Motswedi Wa yo O Bitsang.”