Dikgosi wa Bobedi 9:1-37

  • Jehu o tlodiwa go nna kgosi ya Iseraele (1-13)

  • Jehu o bolaya Jehorame le Ahasia (14-29)

  • Jesebele o a bolawa; dintša di ja nama ya gagwe (30-37)

9  Go tswa foo, moporofeti Elisha o ne a bitsa mongwe wa bomorwa baporofeti a bo a mo raya a re: “Bofa diaparo tsa gago mo lothekeng, mme o tseye lebotlolo leno la leokwane o itlhaganele o ye kwa Ramothe-gileade.+  Fa o goroga teng, o batle Jehu+ morwa Jehoshafate morwa Nimeshi; o tsene o bo o mmiletsa kwa phaposing e e kwa tengteng o mo ntsha mo banneng ba bangwe.  Foo o tseye lebotlolo la leokwane o bo o tshela leokwane leo mo tlhogong ya gagwe mme o re, ‘Seno ke se Jehofa a se buang: “Ke go tlotsa gore o nne kgosi ya Iseraele.”’+ Go tswa foo, o bule lebati mme o tshabe ntle le go diega.”  Ka jalo, motlhokomedi wa moporofeti o ne a tsena mo tseleng a ya Ramothe-gileade.  E rile a goroga, balaodi ba mophato wa masole ba ne ba ntse fa fatshe foo. O ne a re: “Ke go tshwaretse molaetsa, wena molaodi.” Jehu o ne a mmotsa a re: “Ke wa ga mang mo go rona?” O ne a re: “Wa gago, wena molaodi.”  Ka jalo, Jehu o ne a ema mme a tsena mo ntlong; motlhokomedi o ne a tshela leokwane mo tlhogong ya gagwe a bo a mo raya a re, “Seno ke se Jehofa, Modimo wa Iseraele a se buang: ‘Ke go tlotsa gore o nne kgosi ya batho ba ga Jehofa, ba Iseraele.+  O tshwanetse go kgemetha ba lelapa la ga Ahabe morena wa gago, mme ke tla busolosetsa madi a batlhanka ba me baporofeti le a batlhanka botlhe ba ga Jehofa ba ba swetseng mo diatleng tsa ga Jesebele.+  Mme botlhe ba lelapa la ga Ahabe ba tla nyelediwa; mme ke tla fedisa monna mongwe le mongwe* yo e leng setlogolwana sa ga Ahabe, go akaretsa le ba ba sa kgoneng go itshireletsa le ba ba bokoa mo Iseraele.+  Mme ke tla dira gore lelapa la ga Ahabe le nne jaaka lelapa la ga Jeroboame+ morwa Nebate le jaaka lelapa la ga Baasha+ morwa Ahija. 10  Fa e le Jesebele ene, o tla jewa ke dintša mo karolong ya naga kwa Jesereele,+ mme ga go na ope yo o tla mo fitlhang.’” Fa a sena go rialo, o ne a bula lebati mme a tshaba.+ 11  Fa Jehu a boela kwa batlhankeng ba morena wa gagwe, ba ne ba mmotsa jaana: “A dilo tsotlhe di siame? Ke ka ntlha yang fa monna yono yo o tsenwang a ne a tlile kwa go wena?” O ne a ba araba a re: “Lo a itse gore ke monna yo o ntseng jang le gore puo ya gagwe e ntse jang.” 12  Le fa go ntse jalo, ba ne ba re: “Ga o bue boammaaruri! Tsweetswee, re bolelele.” Foo o ne a re: “O ne a mpolelela jaana le jaana, a bo a oketsa a re, ‘Seno ke se Jehofa a se buang: “Ke go tlotsa gore o nne kgosi ya Iseraele.”’”+ 13  Fa a rialo, mongwe le mongwe wa bone o ne a itlhaganela a ya go tsaya seaparo sa gagwe a bo a se ala mo ditepising gore Jehu a tsamaye mo godimo ga tsone,+ mme ba ne ba letsa lonaka ba bo ba re: “Jehu ke kgosi!”+ 14  Go tswa foo, Jehu+ morwa Jehoshafate morwa Nimeshi o ne a logela Jehorame leano la boferefere. Jehorame o ne a ntse a lebeletse a le kwa Ramothe-gileade,+ a na le Iseraele yotlhe, ka ntlha ya ga Kgosi Hasaele+ wa Siria. 15  Moragonyana, Kgosi Jehorame o ne a boela kwa Jesereele+ go ya go ikoka dintho tse Basiria ba neng ba di mo ntshitse fa a ne a tlhabana le Kgosi Hasaele wa Siria.+ Jaanong Jehu o ne a re: “Fa e le gore lo dumalana le nna, lo se ka lwa letla ope a tswa mo motseng a ya go bega seno kwa Jesereele.” 16  Go tswa foo, Jehu o ne a palama kara ya gagwe mme a ya kwa Jesereele, ka gonne Jehorame o ne a robetse teng a gobetse, mme Kgosi Ahasia wa Juda o ne a ile go tlhola Jehorame. 17  Fa molebeledi a ntse a eme mo godimo ga tora kwa Jesereele, o ne a bona boidiidi jwa banna ba ga Jehu ba tla. Ka yone nako eo, o ne a re: “Ke bona boidiidi jwa banna.” Jehorame o ne a re: “Bitsa mopalami wa pitse mme o mo rome gore a ye go ba kgatlhantsha, mme a ba botse gore, ‘A lo tla ka kagiso?’” 18  Ka jalo, lesole le le tsamayang ka pitse le ne la ya go mo kgatlhantsha le bo le re: “Seno ke se kgosi e se buang, ‘A lo tla ka kagiso?’” Le fa go ntse jalo, Jehu o ne a re: “O dira eng ka ‘kagiso’? Mpota ka fa morago!” Foo molebeledi o ne a bega jaana: “Morongwa o gorogile kwa go bone, mme ga a ise a boe.” 19  Ka jalo, o ne a romela lesole le lengwe le le tsamayang ka pitse, le e rileng le goroga kwa go bone la re: “Seno ke se kgosi e se buang, ‘A lo tla ka kagiso?’” Le fa go ntse jalo, Jehu o ne a re: “O dira eng ka ‘kagiso’? Mpota ka fa morago!” 20  Foo molebeledi o ne a bega jaana: “Le ene o gorogile kwa go bone, mme ga a ise a boe, mme go kgweetsa go tshwana le go kgweetsa ga ga Jehu setlogolwana* sa ga Nimeshi, ka gonne o kgweetsa jaaka monna yo o tsenwang.” 21  Jehorame o ne a re: “Golega kara!” Ka jalo, kara ya gagwe ya ntwa e ne ya golegwa mme Kgosi Jehorame wa Iseraele le Kgosi Ahasia+ wa Juda, ba ne ba tswa mongwe le mongwe a le mo kareng ya gagwe ya ntwa ba ya go kgatlhantsha Jehu. Ba ne ba kopana le ene mo tshimong ya ga Nabothe+ wa Mojesereele. 22  Fela fa Jehorame a bona Jehu, o ne a re: “A lo tla ka kagiso, Jehu?” Mme ene o ne a re: “Go ka nna le kagiso jang fa go sa ntse go na le boaka* jwa ga mmago e bong Jesebele+ le boloi jwa gagwe jo bontsi?”+ 23  Ka yone nako eo, Jehorame o ne a retolosa kara ya gagwe gore a tshabe, mme o ne a raya Ahasia a re: “Re diretswe boferefere, Ahasia!” 24  Jehu o ne a tsaya bora jwa gagwe ka seatla a bo a hula Jehorame fa gare ga magetla, mme motswi o ne wa phunyeletsa pelo ya gagwe, a bo a phutlhama mo kareng ya gagwe ya ntwa. 25  Go tswa foo, Jehu o ne a raya Bidekare, mothusi wa modiredimogolo wa gagwe, a re: “Mo tsholetse mme o mo latlhele mo tshimong ya ga Nabothe wa Mojesereele.+ Gakologelwa, nna le wena re ne re palame dikara tsa dipitse mmogo fa morago ga ga rraagwe e bong Ahabe fa Jehofa a ne a bua lefoko leno ka ga gagwe:+ 26  ‘“Fela jaaka ke bone madi a ga Nabothe+ le madi a bomorwawe maabane,” go bua Jehofa, “ke tla go duela+ mo go yone tshimo eno,” go bua Jehofa.’ Jaanong mo tsholetse mme o mo latlhele mo tshimong, go ya ka lefoko la ga Jehofa.”+ 27  E rile Kgosi Ahasia+ wa Juda a bona se se neng se diragala, o ne a tshaba ka tsela ya ntlo ya tshingwana. (Moragonyana Jehu o ne a mo lelekisa mme a re: “Le ene mmolayeng!” Ka jalo, ba ne ba mo tlhaba a le mo kareng a ya kwa Gure, e e bapileng le Ibeleame.+ Le fa go ntse jalo, o ne a tswelela a tshaba a ya kwa Megido mme o ne a swela teng. 28  Go tswa foo, batlhanka ba gagwe ba ne ba mo tsaya ka kara ba mo isa kwa Jerusalema, mme ba ne ba mo fitlha mo phupung ya gagwe le borraagwemogolo mo Motseng wa ga Dafide.+ 29  E ne e le mo ngwageng wa bo11 wa ga Jehorame morwa Ahabe fa Ahasia+ a ne a nna kgosi ya Juda.) 30  E rile Jehu a tla mo Jesereele,+ Jesebele+ o ne a utlwela ka seo. Ka jalo, o ne a itshasa mmala o montsho* mo matlhong mme a ikgabisa tlhogo a bo a leba kwa tlase ka fensetere. 31  E rile Jehu a tsena ka kgoro, Jesebele o ne a re: “Go ne ga diragala eng ka Simeri fa a sena go bolaya morena wa gagwe?”+ 32  Jehu o ne a leba kwa godimo kwa fensetereng mme a re: “Ke mang yo o mo letlhakoreng la me? Ke mang?”+ Ka yone nako eo, badiredibagolo ba ntlo ya kgosi ba le babedi kgotsa ba le bararo ba ne ba leba kwa tlase kwa go ene. 33  O ne a re: “Mo latlheleng kwa tlase!” Ka jalo, ba ne ba mo latlhela kwa tlase, mme mangwe a madi a gagwe a ne a kgatšhegela mo loboteng le mo dipitseng, mme o ne a mo gataka. 34  Morago ga moo, o ne a tsena mme a ja a bo a nwa. Go tswa foo o ne a re: “Tsweetswee, tsamayang lo ye go tsaya mosadi yono yo o hutsegileng mme lo mo fitlhe. Kana ke morwadia kgosi.”+ 35  Le fa go ntse jalo, fa ba ne ba ya go mo fitlha, ga ba a ka ba fitlhela sepe fa e se logata le dinao le diatla tsa gagwe fela.+ 36  E rile ba boa mme ba mmolelela, o ne a re: “Seno se diragatsa lefoko la ga Jehofa+ le a le buileng ka motlhanka wa gagwe Elija wa Motisheba, a re, ‘Dintša di tla jela nama ya ga Jesebele mo karolong ya naga kwa Jesereele.+ 37  Mme setopo sa ga Jesebele se tla nna jaaka motshotelo mo tshimong, mo karolong ya naga kwa Jesereele, gore batho ba se ka ba tla ba re: “Yono ke Jesebele.”’”

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Seheb., “ke tla fedisa ope yo o tlhapologelang mo loboteng.” Polelwana ya Sehebera e e dirisiwang go sotla banna.
Seheb., “morwa.”
Kgotsa “fa mmago a sa ntse a obamela medingwana.”
Kgotsa “a itshasa setlôlôntlafatsi se se tshasiwang fa godimo ga matlho.”