Dikgosi wa Ntlha 22:1-53

  • Jehoshafate o dira tumalano le Ahabe (1-12)

  • Boporofeti jwa ga Mikaia (13-28)

    • Ahabe o a tsiediwa (21, 22)

  • Ahabe o bolaelwa kwa Ramothe-gileade (29-40)

  • Jehoshafate o busa Juda (41-50)

  • Ahasia kgosi ya Iseraele (51-53)

22  Go ne go se na ntwa fa gare ga Siria le Iseraele ka dingwaga di le tharo.  Mo ngwageng wa boraro, Kgosi Jehoshafate+ wa Juda o ne a ya kwa kgosing ya Iseraele.+  Go tswa foo, kgosi ya Iseraele e ne ya raya batlhanka ba yone ya re: “A lo a itse gore motse wa Ramothe-gileade+ ke wa rona? Mme le fa go ntse jalo, re okaoka go o tsaya mo kgosing ya Siria gore o nne wa rona gape.”  Foo o ne a raya Jehoshafate a re: “A o tla tsamaya le nna go ya go tlhabana le motse wa Ramothe-gileade?” Jehoshafate o ne a araba kgosi ya Iseraele a re: “Nna le wena re seoposengwe. Batho ba me le batho ba gago ba seoposengwe, go akaretsa le dipitse tsa me le dipitse tsa gago.”+  Le fa go ntse jalo, Jehoshafate o ne a raya kgosi ya Iseraele a re: “Tsweetswee, kopa Jehofa pele+ gore a go kaele mo kgannyeng eno.”+  Ka jalo, kgosi ya Iseraele e ne ya phutha baporofeti, banna ba ka nna 400, mme e ne ya ba botsa jaana: “A ke ye go tlhabana le motse wa Ramothe-gileade kgotsa ke se ka ka tsamaya?” Ba ne ba re: “Tsamaya, mme Jehofa o tla dira gore kgosi e fenye motse oo.”  Foo Jehoshafate o ne a re: “A ga go na moporofeti wa ga Jehofa mono? Mma le ene re mo kope gore a re boletse.”+  Mme kgosi ya Iseraele e ne ya raya Jehoshafate ya re: “Go sa ntse go na le monna yo mongwe yo re ka mo kopang gore a re boletse mo go Jehofa;+ mme gone, ke mo tlhoile+ ka gonne ga a ke a porofeta dilo tse di molemo ka nna, o porofeta dilo tse di bosula fela.+ Ke Mikaia morwa Imela.” Le fa go ntse jalo, Jehoshafate o ne a re: “Ga o a tshwanela go bua jalo.”  Ka jalo, kgosi ya Iseraele e ne ya bitsa modiredi wa ntlo ya kgosi mme ya re: “Itlhaganele o ye go tla le Mikaia morwa Imela.”+ 10  Jaanong kgosi ya Iseraele le Jehoshafate kgosi ya Juda, mongwe le mongwe wa bone o ne a ntse mo setulong sa gagwe sa bogosi, a apere diaparo tsa segosi, kwa seboaneng fa kgorong ya Samarea, mme baporofeti botlhe ba ne ba porofeta fa pele ga bone.+ 11  Foo Sedekia morwa Kenana o ne a itirela dinaka tsa tshipi a bo a re: “Seno ke se Jehofa a se buang, ‘O tla tlhaba* Basiria ka dinaka tseno go fitlha o ba fedisa.’” 12  Baporofeti ba bangwe botlhe le bone ba ne ba porofeta ka tsela e e tshwanang, ba re: “Tsamaya o ye go tlhabana le motse wa Ramothe-gileade mme o tla atlega; Jehofa o tla dira gore kgosi e fenye motse oo.” 13  Ka jalo, morongwa yo o neng a ya go bitsa Mikaia o ne a fitlha a mo raya a re: “Mafoko otlhe a baporofeti a itumedisa kgosi. Tsweetswee, a lefoko la gago le nne jaaka mafoko a bone, mme o bue se se itumedisang.”+ 14  Le fa go ntse jalo, Mikaia o ne a re: “Ke ikana ka Jehofa Modimo yo o tshelang, sepe fela se Jehofa a se mpolelelang, ke sone se ke tla se buang.” 15  Mme fa a tsena kwa kgosing, kgosi e ne ya mmotsa jaana: “Mikaia, a re ye go tlhabana le motse wa Ramothe-gileade kgotsa re se ka ra tsamaya?” Gone fela foo, o ne a mo araba a re: “Tsamaya mme o tla atlega; Jehofa o tla o tsenya mo seatleng sa kgosi.” 16  Foo kgosi e ne ya mo raya ya re: “Ke dire gore o ikane makgetlo a le kae gore o tla bua le nna boammaaruri fela ka leina la ga Jehofa?” 17  Ka jalo, o ne a re: “Ke bona Baiseraele botlhe ba gasame mo dithabeng+ jaaka dinku tse di se nang modisa. Jehofa o ne a re: ‘Bano ga ba na mong wa bone. Mma mongwe le mongwe wa bone a boele kwa ntlong ya gagwe ka kagiso.’” 18  Go tswa foo, kgosi ya Iseraele e ne ya raya Jehoshafate ya re: “A ga ke a go raya ka re, ‘Ga a kitla a porofeta dilo tse di molemo ka nna, fa e se tse di bosula fela’?”+ 19  Foo Mikaia o ne a re: “Ka jalo, utlwa lefoko la ga Jehofa: Ke ne ka bona Jehofa a ntse mo setulong sa gagwe sa bogosi+ mme masomosomo otlhe a magodimo a eme fa go ene, ka fa mojeng le ka fa molemeng wa gagwe.+ 20  Mme Jehofa o ne a re, ‘Ke mang yo o tla tsietsang Ahabe gore a ye go tlhabana le motse wa Ramothe-gileade mme a swele teng?’ Mme yo mongwe o ne a bua seno fa yo mongwe ene a ne a bua sengwe se sele. 21  Go tswa foo, moengele*+ o ne a atamela mme a ema fa pele ga ga Jehofa a re, ‘Ke tla mo tsietsa.’ Jehofa o ne a mmotsa a re, ‘O tla dira seo jang?’ 22  O ne a araba a re, ‘Ke tla ya kwa baporofeting ba gagwe ke bo ke dira gore ba bue maaka.’+ Ka jalo, Modimo o ne a re, ‘O tla mo tsietsa mme mo godimo ga moo, o tla atlega. Tsamaya mme o dire jalo.’ 23  Mme jaanong Jehofa o dirile gore baporofeti ba gago ba go tsietse,+ le fa go ntse jalo, Jehofa o buile gore o tla tlelwa ke masetlapelo.”+ 24  Jaanong Sedekia morwa Kenana o ne a atamela mme a itaya Mikaia mo lerameng a bo a re: “A o batla go nthaya o re moya wa ga Jehofa o dule mo go nna gore o bue le wena?”*+ 25  Mikaia o ne a mo araba a re: “O tla lemoga gore go ntse fela jalo mo letsatsing la fa o tla bo o tsena mo phaposing e e kwa tengteng o iphitlha.” 26  Foo kgosi ya Iseraele e ne ya re: “Tsaya Mikaia mme o mmusetse kwa go Amone molaodi wa motse le kwa go Joashe morwa kgosi. 27  O ba reye o re, ‘Seno ke se kgosi e se buang: “Tsenyang motho yono mo kgolegelong+ mme lo mo fepe ka senkgwe se sennye le metsi a mannye go fitlha ke boa ka kagiso.”’” 28  Le fa go ntse jalo, Mikaia o ne a re: “Fa o ka boa ka kagiso, Jehofa o tla bo a sa bua le nna.”+ Go tswa foo, o ne a oketsa jaana: “Lona lotlhe, lo eleng seno tlhoko.” 29  Ka jalo, kgosi ya Iseraele le Jehoshafate kgosi ya Juda ba ne ba ya go tlhabana le motse wa Ramothe-gileade.+ 30  Jaanong kgosi ya Iseraele e ne ya raya Jehoshafate ya re: “Ke tla dira gore ke se ka ka lemogiwa ke bo ke tsena mo tlhabanong, le fa go ntse jalo, wena o apare diaparo tsa gago tsa segosi.” Ka jalo, kgosi ya Iseraele e ne ya apara diaparo tse dingwe gore e se ka ya lemogiwa+ mme ya tsena mo tlhabanong. 31  Jaanong kgosi ya Siria e ne e laetse balaodi ba yone ba dikara ba le 32 jaana:+ “Lo se ka lwa tlhabana le ope, yo monnye kgotsa yo mogolo, mme lo tlhabane le kgosi ya Iseraele fela.” 32  E rile fela fa balaodi ba dikara ba bona Jehoshafate, ba ne ba ipolelela jaana: “Ruri yono ke kgosi ya Iseraele.” Ka jalo, ba ne ba fapogela kwa go ene gore ba tlhabane le ene; mme Jehoshafate o ne a goa a kopa thuso. 33  Fa balaodi ba dikara ba lemoga gore e ne e se kgosi ya Iseraele, ka yone nako eo ba ne ba boa ba tlogela go mo lelekisa. 34  Mme monna mongwe o ne a hula bora jwa gagwe mme a sa ikaelela o ne a tlhaba kgosi ya Iseraele fa gare ga makopanelo a seaparo sa gagwe sa phemelo. Ka jalo, kgosi e ne ya raya mokgweetsi wa kara ya gagwe ya re: “Retologa mme o nketshe* mo tlhabanong,* ka gonne ke gobetse thata.”+ 35  Tlhabano e ne ya gakala mo letsatsing leo, mme kgosi e ne ya tshwanelwa ke go nna e tshegeditswe mo kareng, e lebile ntlheng ya Basiria. Madi a ntho a ne a tshologela mo teng ga kara ya ntwa, mme maitseboa o ne a swa.+ 36  Fa letsatsi le tloga le phirima, go ne ga tlhabiwa mokgosi mo kampeng, go twe: “A mongwe le mongwe a ye kwa motseng wa gagabo! A mongwe le mongwe a ye kwa nageng ya gagabo!”+ 37  Ka jalo, kgosi e ne ya swa, mme e ne ya tlisiwa mo Samarea; ba ne ba fitlhela kgosi mo Samarea. 38  E rile ba tlhatswetsa kara ya ntwa fa mogobeng wa Samarea, dintša di ne tsa latswa madi a gagwe e bile bagwebakammele ba ne ba tlhapela teng,* go ya ka lefoko le Jehofa a neng a le buile.+ 39  Fa e le pego yotlhe ya botshelo jwa ga Ahabe, sotlhe se a se dirileng le ntlo* ya lonaka lwa tlou+ e a neng a e aga le metse yotlhe e a neng a e aga, a ga e a kwalwa mo bukeng ya dipego tsa metlha ya dikgosi tsa Iseraele? 40  Go tswa foo, Ahabe o ne a swa jaaka borraagwemogolo;+ mme morwawe e bong Ahasia+ o ne a nna kgosi mo boemong jwa gagwe. 41  Jehoshafate+ morwa Asa o ne a nnile kgosi ya Juda mo ngwageng wa bonê wa ga Kgosi Ahabe wa Iseraele. 42  Jehoshafate o ne a na le dingwaga di le 35 fa a nna kgosi, mme o ne a busa mo Jerusalema dingwaga di le 25. Leina la ga mmaagwe e ne e le Asuba morwadia Shilehi. 43  O ne a nna a tsamaya mo ditseleng tsotlhe tsa ga rraagwe e bong Asa.+ Ga a ka a fapoga mo go tsone, mme o ne a dira se se siameng mo matlhong a ga Jehofa.+ Le fa go ntse jalo, mafelo a a kwa godimo a a boitshepo a ne a sa tlosiwa. Batho ba ne ba sa ntse ba ntsha ditlhabelo e bile ba kuisa mosi wa setlhabelo mo mafelong a a kwa godimo a a boitshepo.+ 44  Jehoshafate o ne a dira kagiso le kgosi ya Iseraele.+ 45  Fa e le pego yotlhe ya botshelo jwa ga Jehoshafate, ditiro tsa gagwe tse di maatla le kafa a neng a tlhabana ka teng, a ga e a kwalwa mo bukeng ya dipego tsa metlha ya dikgosi tsa Juda? 46  Gape o ne a tlosa bagwebakammele ba banna ba mo tempeleng+ mo lefatsheng leo, ba ba neng ba setse mo motlheng wa ga Asa rraagwe.+ 47  Mme go ne go se na kgosi mo Edoma;+ mookamedi ke ene a neng a direla e le kgosi.+ 48  Gape Jehoshafate o ne a dira dikepe tsa Tareshishe* gore di ye go tsaya gauta kwa Ofire,+ le fa go ntse jalo, ga di a ka tsa ya, ka gonne dikepe tseo di ne tsa thubegela teng kwa Esione-gebere.+ 49  Ke ka yone nako eo Ahasia morwa Ahabe a neng a raya Jehoshafate a re: “Mma batlhanka ba me ba tsamaye le batlhanka ba gago ka dikepe,” mme Jehoshafate o ne a se ka a dumela. 50  Go tswa foo, Jehoshafate o ne a swa jaaka borraagwemogolo+ mme a fitlhwa le borraagwemogolo mo Motseng wa ga Dafide rraagwemogolo; mme morwawe e bong Jehorame+ o ne a nna kgosi mo boemong jwa gagwe. 51  Ahasia+ morwa Ahabe o ne a nna kgosi ya Iseraele kwa Samarea mo ngwageng wa bo17 wa ga Kgosi Jehoshafate wa Juda, mme o ne a busa Iseraele dingwaga di le pedi. 52  Mme o ne a nna a dira se se bosula mo matlhong a ga Jehofa a bo a tsamaya mo tseleng ya ga rraagwe+ le mmaagwe+ le mo tseleng ya ga Jeroboame morwa Nebate, yo o neng a dira gore Baiseraele ba leofe.+ 53  O ne a tswelela a direla Baale+ e bile a mo ikobela, mme o ne a nna a kgopisa Jehofa, Modimo wa Iseraele,+ fela jaaka rraagwe a ne a dirile.

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Kgotsa “kgorometsa.”
Seheb., “moya.”
Seheb., “Ke ka tsela efe moya wa ga Jehofa o duleng mo go nna gore o bue le wena?”
Seheb., “mo kampeng.”
Kgotsa “nkentshe.”
Kgotsa gongwe “kwa bagwebakammele ba neng ba tlhapela gone, dintša di ne tsa latswa madi a gagwe.”
Kgotsa “ntlo ya segosi.”