Dikgosi wa Ntlha 20:1-43

  • Basiria ba ipaakanyetsa go tlhabana le Ahabe (1-12)

  • Ahabe o fenya Basiria (13-34)

  • Boporofeti ka se se tla diragalelang Ahabe (35-43)

20  Jaanong Kgosi Bene-hadade+ wa Siria+ o ne a phutha masole otlhe a gagwe mmogo le dikgosi tse dingwe di le 32 le dipitse le dikara tsa bone; o ne a ya go kampa+ go dikologa Samarea+ mme a tlhabana le yone.  Go tswa foo, o ne a roma barongwa kwa go Kgosi Ahabe+ wa Iseraele kwa motseng mme a mo raya a re: “Seno ke se Bene-hadade a se buang,  ‘Selefera ya gago le gauta ya gago ke tsa me, mmogo le basadi ba gago le bomorwao ba bantle thata.’”  Foo kgosi ya Iseraele e ne ya araba ya re: “A go nne jaaka o buile, morena wa me kgosi, ke wa gago le sotlhe se e leng sa me.”+  Moragonyana barongwa ba ne ba tla gape mme ba re: “Seno ke se Bene-hadade a se buang, ‘Ke ne ka romela molaetsa ono kwa go wena: “O tla nnaya selefera ya gago, gauta ya gago, basadi ba gago le bomorwao.”  Le fa go ntse jalo, kamoso mo e ka nnang ka nako eno ke tla romela batlhanka ba me kwa go wena, mme ba tla phuruphutsa ntlo ya gago ka kelotlhoko le matlo a batlhanka ba gago, mme ba tla gapa dilo tsotlhe tsa gago tse di eletsegang ba bo ba di tsaya.’”  Foo kgosi ya Iseraele e ne ya bitsa bagolwane botlhe ba naga ya gagwe mme ya re: “Tsweetswee, elang seno tlhoko mme lo bone gore monna yono o ikemiseditse go tlisa masetlapelo, ka gonne o ne a romile barongwa a batla basadi ba me, bomorwaake, selefera ya me le gauta ya me, mme ga ke a gana ka tsone.”  Mme bagolwane botlhe le batho botlhe ba ne ba mo raya ba re: “O se ka wa reetsa se a se buang e bile o se ka wa dumalana le ene.”  Ka jalo, o ne a raya barongwa ba ga Bene-hadade a re: “Rayang morena wa me kgosi lo re, ‘Dilo tsotlhe tse pele o neng o di batla mo motlhankeng wa gago ke tla di dira, mme seno sone ga ke kgone go se dira.’” Foo barongwa ba ne ba tsamaya mme ba busetsa molaetsa kwa go ene. 10  Jaanong Bene-hadade o ne a mo romelela molaetsa ono: “E kete medimo e ka nkotlhaya mo go botlhoko fa e le gore mo Samarea go na le lorole lo lo ka lekanang go tlatsa seatla sa mongwe le mongwe wa batho ba ba ntshalang morago!” 11  Kgosi ya Iseraele e ne ya mo araba jaana: “Mo reyeng lo re, ‘Motho yo o aparang diaparo tsa gagwe tsa tlhabano ga a tshwanela go ipelafatsa fela jaaka motho yo o di apolang.’”+ 12  Fela fa a utlwa karabo eo, fa ene le dikgosi tse dingwe ba ne ba nwa mo ditenteng* tsa bone, o ne a raya batlhanka ba gagwe a re: “Ipaakanyetseng go tlhasela!” Ka jalo, ba ne ba ipaakanyetsa go tlhasela motse. 13  Le fa go ntse jalo, moporofeti mongwe o ne a atamela Kgosi Ahabe+ wa Iseraele mme a re: “Seno ke se Jehofa a se buang, ‘A o bone boidiidi jono jo bogolo? Ke bo tsenya mo seatleng sa gago gompieno, mme foo o tla itse gore ke nna Jehofa.’”+ 14  Ahabe o ne a botsa jaana: “Modimo o tla dirisa mang go dira seno?” mme ene o ne a re: “Seno ke se Jehofa a se buang, ‘O tla dirisa batlhokomedi ba dikgosana tsa dikgaolo.’”* Ka jalo, Ahabe o ne a botsa jaana: “Ke mang yo o tla simololang tlhabano?” mme ene o ne a re: “Ke wena!” 15  Go tswa foo, Ahabe o ne a bala batlhokomedi ba dikgosana tsa dikgaolo, mme ba ne ba le 232; morago ga moo, o ne a bala banna botlhe ba Iseraele, mme ba ne ba le 7 000. 16  Ba ne ba tswa ka sethoboloko fa Bene-hadade a ne a nwa gore a bo a tagwe mo ditenteng* a na le dikgosi di le 32 tse di neng di mo thusa. 17  E rile batlhokomedi ba dikgosana tsa dikgaolo ba tswa pele, ka yone nako eo Bene-hadade o ne a roma barongwa. Ba ne ba mmegela jaana: “Go na le banna ba ba tswang kwa Samarea.” 18  Foo o ne a re: “Fa e le gore ba tlile go dira kagiso, lo se ka lwa ba bolaya; kgotsa fa e le gore ba tlile go tlhabana, le teng lo se ka lwa ba bolaya.” 19  Le fa go ntse jalo, fa bano ba tswa mo motseng, e leng batlhokomedi ba dikgosana tsa dikgaolo le masole a a neng a ba setse morago, 20  mongwe le mongwe wa bone o ne a kgemetha yo a neng a tlhabana le ene. Foo Basiria ba ne ba tshaba+ mme Iseraele e ne ya ba latelela, le fa go ntse jalo Kgosi Bene-hadade wa Siria o ne a falola a palame pitse a na le masole mangwe a a tsamayang ka dipitse. 21  Mme kgosi ya Iseraele e ne ya tswa mme ya nna ya kgemetha dipitse le dikara, mme e ne ya fenya Basiria ka phenyo* e kgolo. 22  Moragonyana moporofeti+ o ne a atamela kgosi ya Iseraele mme a mo raya a re: “Tsamaya o ye go inonotsha mme o bone gore ke eng se o tlileng go se dira,+ ka gonne fa ngwaga o o tlang* o simologa kgosi ya Siria e tla tla go go tlhasela.”+ 23  Jaanong batlhanka ba kgosi ya Siria ba ne ba e raya ba re: “Modimo wa bone ke Modimo wa dithaba. Ke gone ka moo ba neng ba re fenya. Mme fa re ka tlhabana le bone mo nageng e e lebala, re tla ba fenya. 24  Gape o dire seno: Tlosa dikgosi tsotlhe+ mo maemong a tsone, mme o beye balaodi mo boemong jwa tsone. 25  Go tswa foo, o phuthe* masole a a lekanang le a a bolailweng, pitse mo boemong jwa pitse le kara mo boemong jwa kara. Mma re tlhabane le bone mo nageng e e lebala, mme ruri re tla ba fenya.” Ka jalo, o ne a reetsa kgakololo ya bone mme a dira fela jalo. 26  Fa ngwaga o simologa,* Bene-hadade o ne a phutha Basiria a bo a ya kwa Afeke+ go ya go tlhabana le Baiseraele. 27  Batho ba Iseraele le bone ba ne ba phuthiwa ba bo ba newa mefago, mme ba ne ba tswa ba ya go ba kgatlhantsha. Fa batho ba Iseraele ba ne ba kampa fa pele ga bone, ba ne ba ntse jaaka matsomanyane a mabedi a dipodi, fa Basiria bone ba ne ba tletse mo nageng yotlhe.+ 28  Foo monna wa Modimo wa boammaaruri o ne a atamela kgosi ya Iseraele mme a re: “Seno ke se Jehofa a se buang, ‘E re ka Basiria ba rile: “Jehofa ke Modimo wa dithaba, mme ga se Modimo wa mabala,” ke tla tsenya boidiidi jono jo bogolo mo seatleng sa gago,+ mme ruri lo tla itse gore ke nna Jehofa.’”+ 29  Ba ne ba tswelela ba kampile go lebagana le bone malatsi a le supa, mme mo letsatsing la bosupa tlhabano e ne ya simologa. Batho ba Iseraele ba ne ba kgemetha masole a Basiria a a tsamayang ka dinao a le 100 000 mo letsatsing le le lengwe. 30  Mme ba ba setseng ba ne ba tshabela kwa Afeke,+ ba tsena mo motseng. Le fa go ntse jalo, lobota lo ne lwa wela banna ba ba 27 000 ba ba neng ba setse. Bene-hadade le ene o ne a tshaba a bo a tla mo motseng, mme o ne a iphitlha mo phaposing e e kwa tengteng. 31  Ka jalo, batlhanka ba gagwe ba ne ba mo raya ba re: “Bona, re utlwile gore dikgosi tsa Iseraele ke dikgosi tse di kutlwelobotlhoko.* Tsweetswee, mma re apare letsela la kgetsi mo dinôkeng tsa rona mme re bofe megala mo ditlhogong tsa rona re bo re ya kwa kgosing ya Iseraele. Gongwe o tla boloka botshelo jwa gago.”+ 32  Ka jalo, ba ne ba apara letsela la kgetsi mo dinôkeng tsa bone le megala mo ditlhogong tsa bone ba bo ba tla mo kgosing ya Iseraele ba re: “Motlhanka wa gago Bene-hadade a re, ‘Tsweetswee, mma ke tshele.’” Mme Ahabe o ne a re: “A o sa ntse a tshela? Ke morwarre.” 33  Banna bano ba ne ba tsaya seo e le sesupo mme ka bonako fela ba dumalana le se a se buang, ka jalo ba ne ba re: “Bene-hadade ke morwarrago.” Fa ba rialo, ene o ne a re: “Tsamayang lo ye go mo tsaya.” Foo Bene-hadade o ne a ya kwa go ene, mme Ahabe o ne a mo laela gore a palame kara. 34  Jaanong Bene-hadade o ne a mo raya re: “Ke tla busa metse e rre a neng a e tsere mo go rrago, mme o ka nna wa itirela marekisetso* kwa Damaseko, fela jaaka rre a dirile mo Samarea.” Ahabe o ne a araba a re: “Ke tla go letla gore o tsamaye ka ntlha ya tumalano* eno.” Foo o ne a dira tumalano le ene a bo a mo letla gore a tsamaye. 35  Go ya ka lefoko la ga Jehofa, mongwe wa bomorwa baporofeti*+ o ne a raya monna yo o neng a na le ene a re: “Tsweetswee ntiteye.” Mme monna yoo o ne a gana go mo itaya. 36  Ka jalo, o ne a mo raya a re: “E re ka o sa reetsa lentswe la ga Jehofa, fela fa o tswa fa go nna, tau e tla go bolaya.”* Fa a sena go tswa fa go ene, tau e ne ya kopana le ene mme ya mmolaya. 37  O ne a bona monna yo mongwe mme a mo raya a re: “Tsweetswee ntiteye.” Ka jalo, monna yoo o ne a mo itaya a bo a mo ntsha dintho. 38  Go tswa foo, moporofeti yoo o ne a tsamaya mme a emela kgosi fa tseleng, a ipipile matlho ka sehapo gore batho ba se ka ba mo lemoga. 39  Fa kgosi e ne e feta, o ne a tlhaeletsa kwa kgosing a re: “Motlhanka wa gago o ne a ya kwa ntwa e neng e le bogale gone, mme go ne ga tla monna mongwe yo o neng a tlisitse monna yo mongwe kwa go nna a bo a re, ‘Disa monna yono. Fa a ka nyelela, botshelo jwa gago bo tla emisetsa botshelo jwa gagwe,+ go seng jalo o tla duela talenta* ya selefera.’ 40  Mme fa motlhanka wa gago a ne a sa ntse a tshwaregile ka sele le sele, ka tshoganyetso fela monna yoo o ne a nyelela.” Kgosi ya Iseraele e ne ya mo raya ya re: “Katlholo ya gago e tla nna fela jalo; ke wena o ikatlhotseng.” 41  Gone fela foo, o ne a ntsha sehapo mo matlhong a gagwe, mme kgosi ya Iseraele e ne ya lemoga gore e ne e le mongwe wa baporofeti.+ 42  O ne a mo raya a re: “Seno ke se Jehofa a se buang, ‘E re ka o tlogetse monna yo ke neng ke rile o tshwanetse go senngwa a falola mo seatleng sa gago,+ botshelo jwa gago bo tla emisetsa botshelo jwa gagwe,+ mme batho ba gago ba tla emisetsa batho ba gagwe.’”+ 43  Fa a rialo, kgosi ya Iseraele e ne ya ya gae kwa Samarea,+ e ngadile e bile e kotlomane pelo.

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Kgotsa “mo maobong.”
Kgotsa “dikgaolo tse di laolang.”
Kgotsa “mo maobong.”
Kgotsa “polao.”
Go tewa dikgakologo tse di latelang.
Seheb., “o bale.”
Go tewa ka dikgakologo.
Kgotsa “ke dikgosi tse di nang le lorato lo lo sa kgaotseng.”
Kgotsa “wa ikabela mebila.”
Kgotsa “kgolagano.”
Polelwana “bomorwa baporofeti,” e ka tswa e kaya setlhopha sa baporofeti ba ba tseneng sekolo sa boporofeti mmogo kgotsa ba ba neng ba bereka mmogo.
Kgotsa “e tla go latlhela fa fatshe.”
Talenta e lekana le 34,2 kg. Bona Dintlha B14.