Dikgosi wa Ntlha 19:1-21

  • Elija o a sia ka gonne a tshaba Jesebele (1-8)

  • Jehofa o iponatsa mo go Elija kwa Horebe (9-14)

  • Elija o laelwa gore a tlotse Hasaele, Jehu, Elisha (15-18)

  • Elisha o tlhomiwa gore a tlhatlhame Elija (19-21)

19  Foo Ahabe+ o ne a bolelela Jesebele+ sotlhe se Elija a neng a se dirile le kafa a neng a bolaile baporofeti botlhe ka gone ka tšhaka.+  Ka yone nako eo, Jesebele o ne a roma morongwa kwa go Elija, a re: “E kete medimo e ka nkotlhaya mo go botlhoko, fa kamoso ka nako eno nka se ka ka dira gore o nne jaaka mongwe le mongwe wa bone!”  Fa Elija a utlwa seo, o ne a boifa, ka jalo o ne a tshaba gore a boloke botshelo jwa gagwe.+ O ne a tla mo Beere-sheba,+ e e mo kgaolong ya Juda,+ mme o ne a tlogela motlhokomedi wa gagwe koo.  O ne a tsamaya loeto lwa letsatsi le le lengwe a ya kwa nageng, mme a tla a nna ka fa tlase ga setlhare sa monnamotswe a bo a kopa gore a swe. O ne a re: “Go lekane! Jaanong tlhe Jehofa, tsaya botshelo jwa me,+ ka gonne ga ke botoka mo go borremogolo.”  Go tswa foo, o ne a rapama a bo a thulamela ka fa tlase ga setlhare sa monnamotswe. Mme ka tshoganyetso moengele o ne a mo kgoma+ a bo a mo raya a re: “Tsoga o je.”+  Fa a leba, go ne go na le senkgwe se se kgolokwe mo majeng a a goteditsweng le nkgo ya metsi fa tlhogong ya gagwe. O ne a ja, a nwa a bo a rapama gape.  Moragonyana moengele wa ga Jehofa o ne a tla lekgetlo la bobedi mme a mo kgoma a bo a mo raya a re: “Tsoga o je, ka gonne loeto lo tla nna loleele thata mo go wena.”  Ka jalo, o ne a tsoga, a ja a bo a nwa mme o ne a tsamaya ka maatla a dikotla tseo malatsi a le 40 le masigo a le 40 go fitlha a goroga kwa Horeba, e leng thaba ya Modimo wa boammaaruri.+  Fa a le koo o ne a tsena mo logageng+ mme a lala gone; mme Jehofa o ne a mo raya a re: “O dira eng fano, Elija?” 10  O ne a araba a re: “Ke ntse ke tlhagafetse thata mo kobamelong ya ga Jehofa, Modimo wa masomosomo;+ gonne batho ba Iseraele ba tlogetse kgolagano ya gago,+ ba sentse dibeso tsa gago e bile ba bolaile baporofeti ba gago ka tšhaka,+ mme go setse nna fela ke le nosi. Jaanong ba batla go mpolaya.”+ 11  Le fa go ntse jalo, Modimo o ne a re: “Tswela kwa ntle mme o eme mo thabeng fa pele ga ga Jehofa.” Mme Jehofa o ne a feta,+ mme phefo e kgolo e e maatla e ne e phatlola dithaba e bile e thubaganya mafika fa pele ga ga Jehofa,+ mme gone, Jehofa o ne a se mo phefong eo. Morago ga phefo, go ne ga nna le thoromo ya lefatshe,+ mme Jehofa o ne a se mo thoromong eo ya lefatshe. 12  Morago ga thoromo ya lefatshe, go ne ga nna le molelo+ mme Jehofa o ne a se mo molelong oo. Morago ga molelo, go ne ga nna le lentswe le le sisibetseng, le le kwa tlase.+ 13  Fela fa Elija a le utlwa, o ne a ikhurumetsa sefatlhego ka seaparo sa gagwe se se mo tlhaolang+ a bo a tswela kwa ntle a ema fa molomong wa logaga. Go tswa foo, lentswe le ne la mmotsa jaana: “O dira eng fano, Elija?” 14  O ne a araba a re: “Ke ntse ke tlhagafetse thata mo kobamelong ya ga Jehofa, Modimo wa masomosomo; gonne batho ba Iseraele ba tlogetse kgolagano ya gago,+ ba sentse dibeso tsa gago e bile ba bolaile baporofeti ba gago ka tšhaka, mme go setse nna fela ke le nosi. Jaanong ba batla go mpolaya.”+ 15  Jehofa o ne a mo raya a re: “Boa mme o ye kwa nageng ya Damaseko. Fa o goroga, o tlotse Hasaele+ gore a nne kgosi ya Siria. 16  Mme o tlotse Jehu+ setlogolwana sa ga Nimeshi gore a nne kgosi ya Iseraele, mme o tlotse le Elisha* morwa Shafate yo o tswang kwa Abele-mehola gore a nne moporofeti mo boemong jwa gago.+ 17  Ope fela yo o falolang tšhaka ya ga Hasaele,+ Jehu o tla mmolaya;+ mme ope fela yo o falolang tšhaka ya ga Jehu, Elisha o tla mmolaya.+ 18  Mme ke sa ntse ke na le ba le 7 000 ba ba setseng mo Iseraele,+ botlhe ba mangole a bone a sa khubamelang Baale+ le ba melomo ya bone e sa mo sunang.”+ 19  Ka jalo, o ne a tswa koo a tsamaya mme a fitlhela Elisha morwa Shafate a lema ka dipane di le 12 tsa dipoo mme sepane sengwe le sengwe se golegile dipoo di le pedi fa pele ga gagwe, mme ene o ne a le mo sepaneng sa bo12. Ka jalo, Elija o ne a ya kwa go ene a bo a latlhela seaparo sa gagwe se se mo tlhaolang+ mo go ene. 20  Foo o ne a tlogela dipoo mme a sianela kwa go Elija a bo a mo raya a re: “Tsweetswee, mma ke ye go suna rre le mmê. Go tswa foo, ke tla go sala morago.” Elija o ne a mo araba a re: “Tsamaya mme o boe, ke dirile eng go go thibela?” 21  Ka jalo, o ne a boela morago mme a tsaya dipoo tse pedi a bo a di ntsha setlhabelo, mme o ne a tsaya didirisiwa tsa go lema a dira dikgong ka tsone gore a apeye nama ya dipoo tseo a bo a e naya batho, mme ba ne ba ja. Morago ga moo, o ne a ema a bo a sala Elija morago mme o ne a simolola go mo direla.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Mo go kayang “Modimo ke Poloko.”