Bakorintha wa Ntlha 14:1-40

  • Dimpho tsa go porofeta le go bua dipuo di sele (1-25)

  • Dipokano tsa Bokeresete tse di nang le thulaganyo (26-40)

    • Tsela e basadi ba tshwanetseng go itshwara ka yone mo phuthegong (34, 35)

14  Tswelelang lo ratana, mme gone lwelang go nna le* dimpho tse di tswang kwa Modimong, segolobogolo gore lo tle lo porofete.+  Gonne yo o buang puo e sele o bua le Modimo e seng le batho, ka gonne ga go na ope yo o tlhaloganyang,+ mme moya o mo tlhotlheletsa go bua diphiri tse di boitshepo.+  Le fa go ntse jalo, yo o porofetang o a aga e bile o a kgothatsa gape o gomotsa batho ka se a se buang.  Motho yo o buang puo e sele ke ene fela a solegelwang molemo, mme yo o porofetang o nonotsha phuthego.  Jaanong nka rata gore lotlhe lo bue dipuo di sele,+ mme segolobogolo gore lo porofete.+ Eleruri, yo o porofetang o mogolo go feta yo o buang dipuo di sele, kwantle ga fa a ranola, gore phuthego e tle e nonotshiwe.  Mme mo nakong eno, bakaulengwe, ke ne ke tla lo thusa ka eng fa ke ne nka tla mo go lona ke bua dipuo di sele mme ke sa bue ka tshenolo+ e ke e neilweng ke Modimo kgotsa ka kitso+ kgotsa ka boporofeti kgotsa ke ruta?  Go ntse fela jalo le ka dilo tse di sa tsheleng mme di dira modumo, e ka tswa e le fulutu kgotsa harepa. Fa go se na pharologanyo ya gore motho o letsa fulutu kgotsa harepa, go tla itsiwe jang gore o letsa pina efe?  Gonne fa terompeta e ntsha modumo o o sa utlwaleng sentle, ke mang yo o tla ipaakanyetsang ntwa?  Ka tsela e e tshwanang, fa lo sa bue puo e e tlhaloganyesegang motlhofo, batho ba tla itse jang se lo se buang? Tota e bile, lo tla bo lo buela mo phefong. 10  Go na le dipuo tse dintsi mo lefatsheng, mme tsotlhe di a tlhaloganyesega. 11  Fa ke sa tlhaloganye puo e motho yo mongwe a e buang, ke tla bo ke le motswakwa mo go ene, le ene e tla bo e le motswakwa mo go nna. 12  Ka jalo, le lona e re ka lo eletsa dimpho tse di tswang kwa Modimong, lwelang go nna le dimpho tse di tla agang phuthego.+ 13  A motho yo o buang puo e sele a rapelele gore a kgone go ranola se a se buang.+ 14  Gonne fa ke rapela ka puo e sele, mpho e ke e neilweng ke Modimo ke yone e e rapelang, mme nna ga ke tlhaloganye se ke se buang. 15  Jaanong go dirwe eng? Ke tla rapela ke dirisa mpho e ke e neilweng ke Modimo, mme gape ke tla rapelela gore ke tlhaloganye se ke se buang. Ke tla opelela Modimo ke dirisa mpho e ke e neilweng, mme gape ke tla opelela Modimo pina e ke e tlhaloganyang. 16  Go seng jalo, fa o baka Modimo ka mpho e a go e neileng, motho yo o mo gare ga lona o tla re “Amen” jang fa o leboga, mme a sa tlhaloganye se o se buang? 17  Ke boammaaruri gore o leboga Modimo ka tsela e e siameng, mme motho yo mongwe ene ga a nonofe. 18  Ke leboga Modimo gore ke bua dipuo tse dintsi go lo gaisa lotlhe. 19  Le fa go ntse jalo, fa ke le mo phuthegong go botoka gore ke bue mafoko a le matlhano a a ka tlhaloganngwang, gore ke rute* ba bangwe, go na le gore ke bue mafoko a le dikete di le lesome ka puo e sele.+ 20  Bakaulengwe, lo se ka lwa akanya jaaka bana,+ go na le moo, nnang jaaka bana mo go se se bosula;+ mme lo akanye jaaka batho ba ba godileng.+ 21  Mo molaong wa ga Moshe go kwadilwe go twe: “‘Ke tla dirisa batho ba ba buang dipuo tse di farologaneng le batswakwa gore ba bue le batho bano, mme le ka nako eo ga ba kitla ba ntheetsa,’ go bua Jehofa.”*+ 22  Ka jalo, go bua ka dipuo di sele ke bosupi jo bo thusang batho ba ba sa dumeleng mo go Jesu gore ba dumele mo go ene, e seng go ruta ba ba dumelang,+ gape boporofeti ke bosupi jo bo thusang batho ba ba dumelang mo go Jesu, e seng go ruta ba ba sa dumeleng. 23  Jaanong, fa phuthego yotlhe e phuthegile e bile botlhe ba bua dipuo di sele, mme batho fela kgotsa ba ba sa dumeleng mo go Jesu ba bo ba tsena, a ga ba kitla ba re lo a tsenwa? 24  Le fa go ntse jalo, fa lotlhe lo porofeta mme motho yo o sa dumeleng mo go Jesu kgotsa motho fela a bo a tsena, o tla tsaya gore lona lotlhe lo a mo kgalemela e bile lo a mo sekaseka. 25  Foo se se mo pelong ya gagwe se tla senoga, mme o tla khubama a bo a obamela Modimo, a re: “Ruri Modimo o mo gare ga lona.”+ 26  Jaanong bakaulengwe, go tshwanetse ga dirwa eng? Fa lo phuthega mmogo, motho yo mongwe o bua pesalema nngwe, yo mongwe o a ruta, yo mongwe o bua mafoko a Modimo a mo a senoletseng, yo mongwe o bua puo e sele, yo mongwe o ranola se se buiwang.+ Dirang dilo tsotlhe ka boikaelelo jwa go kgothatsana. 27  Mme fa bangwe ba bua puo e sele, go tshwanetse ga bua batho ba le babedi kgotsa ba le bararo fela, ba dira jalo ba refosana; mme yo mongwe o tshwanetse go ranola.+ 28  Mme fa go se na moranodi, a ba didimale fela mo phuthegong mme ba bue le Modimo. 29  A go bue baporofeti ba le babedi kgotsa ba le bararo,+ mme a ba bangwe ba reetse gore ba tlhaloganye se go buiwang ka sone. 30  Mme fa Modimo a senolela motho yo mongwe mafoko mangwe fa a ntse a dutse foo, a yo o ntseng a bua a didimale. 31  Gonne ga lo ka ke lwa porofeta lotlhe ka nako e le nngwe, gore botlhe ba kgone go ithuta le go kgothadiwa.+ 32  Mme dimpho tsa go porofeta tse di tswang kwa Modimong di tshwanetse go laolwa ke baporofeti. 33  Gonne Modimo ke Modimo wa kagiso, e seng wa tlhakatlhakano.+ Fela jaaka go direga mo diphuthegong tsotlhe tsa ba ba boitshepo, 34  a basadi ba didimale mo diphuthegong, ka gonne ga ba letlelelwe go bua.+ Go na le moo, a ba ikobele banna,+ fela jaaka molao wa ga Moshe le one o bolela. 35  Mme fa ba batla go itse sengwe, a ba botse banna ba bone kwa gae, ka gonne go tlhabisa ditlhong gore mosadi a bue mo phuthegong. 36  A lefoko la Modimo le simologile mo go lona, kgotsa a le ne la newa lona fela? 37  Fa mongwe a akanya gore ke moporofeti kgotsa gore o na le mpho nngwe e e tswang kwa Modimong, o tshwanetse go lemoga gore dilo tse ke lo kwalelang tsone ke ditaelo tsa Morena. 38  Mme fa mongwe a itlhokomolosa kgang eno, Modimo o tla mo itlhokomolosa.* 39  Ka jalo bakaulengwe, dirang ka natla gore lo porofete,+ mme le fa go ntse jalo lo se ka lwa thibela ba bangwe go bua dipuo di sele.+ 40  Mme gone, a dilo tsotlhe di dirwe sentle le ka thulaganyo.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Kgotsa “nnang lo tlhagafalele go batla.”
Kgotsa “ke rute ka molomo.”
Kgotsa gongwe “fa mongwe a se na kitso, o tla tswelela a se na kitso.”